Förskollärare Blåkullen

Avesta kommun, Förskola / Förskollärarjobb / Avesta
Observera att sista ansökningsdag har passerat.


Visa alla förskollärarjobb i Avesta, Norberg, Hedemora, Fagersta, Säter eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Avesta kommun, Förskola i Avesta

Det är något speciellt med Avesta!
Här finns inte bara dalahästar och brusande forsar. Här finns också vilja och mod, handlingskraft och framtidstro. Det är kraften från människorna som gör Avesta unikt. Tillsammans bygger vi Avestas framtid - vill du vara med?

Publiceringsdatum
2024-03-01

Arbetsuppgifter
ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR FÖRSKOLAN:
Erbjuda en trygg miljö som gynnar varje barns utveckling samt att göra varje barn så förberedd som möjligt inför nästa steg i deras utbildning. Förskollärare arbetar med att utmana de yngre barnens lärande och utveckling fram till att de börjar i grundskolan. Uppdraget handlar om att bidra till att barnen får möjlighet att utvecklas genom lust och lärande.

ANSVARSOMRÅDEN FÖR FÖRSKOLLÄRAREN:
• Du arbetar i huvudsak med de yngsta barnen på förskolan.
• Att ge varje barn, utifrån dennes förutsättningar, möjlighet att utvecklas såväl kunskapsmässigt som socialt.
• Ser till att varje enskilt barn får utmaningar som passar deras ålder, erfarenheter och kunskaper.
• Att ge varje barn en stimulerande lärandemiljö, använda sig av de miljöer och digitala verktyg som finns tillgängliga.
• Pedagogiskt ansvar att planera, genomföra och följa upp undervisningen i enlighet med läroplanen ; Lpfö18 och de mål som finns för verksamheten.
• Att vara en trygghetsperson för barnen och förebild då barn lär av varandra och i samspel med andra människor lär de sig ta ansvar.

Arbetsuppgifter
• I det dagliga arbetet med barnen ingår bland annat lek, samtal, sång, drama och bild.
• Arbeta enligt gällande rutiner för målplansarbete.
• Arbeta med barn i grupp med läroplanen som bas och ICDP.
• Planera, genomföra och utvärdera: Enskilt och i samarbete med kollegor.
• Individanpassa utbildningen utifrån barnens behov, förutsättningar och tidigare erfarenheter.
• Pedagogisk dokumentation.
• Dagliga möten/kontakt med vårdnadshavare, genomför utvecklingssamtal, och ansvarar för att genomföra föräldramöten.
• Ha en god överblick och omsorg över barnens dag och sociala situation.
• Samverka med kollegor, vårdnadshavare, myndigheter och andra eventuella kontaktpersoner runt barnet.
• Ta ansvar för sin egen utveckling.
• Bidra till förskolans utveckling.
• Övriga arbetsuppgifter som kan förekomma är exempelvis: sitta på golvet, vara ute, vara inne, vid matsituation, vid blöjbyten, vid hygiensituationer och vila, du ska kunna lyfta och bära barn vid behov.
• Arbetet utförs i arbetslag tillsammans med barnskötare och andra förskollärare.

Kvalifikationer
Utbildning: Förskollärarutbildning och legitimation - Krav
Slutförd och godkänd förskollärarutbildning = Krav för tillsvidareanställning.

För visstidsanställning prioritering enligt följande:
1) Högskoleutbildning inom området/områdena man ska undervisa i
2) Pedagogisk högskoleutbildning
3) Erfarenhet av pedagogiska situationer

Kunskap: IT/digitala verktyg - Krav
Tillräcklig kunskap för att hantera de digitala verktyg och system som krävs för det dagliga arbetet (Office 365, surfplattor och dylikt), men även ha ett intresse för digitala läromedel och utvecklingsmöjligheter inom området.

Kunskap: Språklig svenska - Krav
Ha ett nyanserat språk, ett ordförråd som gör att man kan kommunicera väl både skriftligt och muntligt.

Övrigt: Vara med på barnens nivå - Krav
Du ska vara nära barnet på barnets nivå; sitta på golvet, vara ute, vara inne, vid matsituation, vid blöjbyten, vid hygiensituationer och vila, du ska kunna lyfta och bära barn vid behov.

Erfarenhet: Arbete i förskoleverksamhet - Meriterande
Erfarenhet av arbete i barngrupp som förskollärare eller barnskötare.

Kunskap: Didaktisk kompetens - Meriterande
Förmåga att kunna lära ut och vara kunnig inom de olika arbetsområdena, årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling, Vi lyfter språket i Avesta projektet där bland annat Bornholmsmodellen ingår etc.

Ledarkompetens - Meriterande
Om förskolläraren inte har ledarskapskompetens fullt ut ska den bedömas ha potential att utveckla det.
Med ledaregenskapskompetens menar vi att förskolläraren kan:
• skapa ordning, reda och tydlighet i kombination med att vara lyhörd och visa omtanke-
• agera som en vuxen förebild och har ett gott omdöme.
• reflektera över sitt eget ledarskap och se sina styrkor och utvecklingsområden.
• ta ansvar för att anpassa ledarskapet utifrån barnens och arbetsgruppens olika behov.

Kunskap: ICDP - Vägledande samspel - Önskvärt
Avesta Kommun arbetar aktivt med Vägledande samspel (ICDP) på förskolan.

2.1 Samarbetsförmåga - Krav
Arbetar bra med andra människor. Relaterar sig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.

1.01 Personlig mognad - Krav
Är trygg, stabil och har självinsikt. Ser relationer i sitt rätta perspektiv,
skiljer på det personliga och det professionella. Förhåller sig på ett sätt som är anpassat till situationen.

Utvärderas bäst genom vad kandidaten förmedlar i intervjusituationen och genom att intervjuaren tar ställning till kandidatens känslomässiga stabilitet, kandidatens förmåga att se sin roll i olika situationer och kandidatens förmåga att förhålla sig till och reflektera över saker på ett adekvat sätt.

1.05 Självgående - Krav
Tar ansvar för sin uppgift. Strukturerar själv sitt angreppssätt och driver sina processer vidare.

4.1 Strukturerad - Krav
Planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Sätter upp och håller tidsramar.

2.5 Pedagogisk insikt - Meriterande
Har god förståelse för hur människan tar till sig kunskap och människors olika förutsättningar. Anpassar sättet att förmedla sitt budskap till mottagaren.

ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Avesta kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.

Varmt välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har Avesta kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Ersättning
Enligt avtal.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2024-03-14
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C179242/2024".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Avesta kommun (org.nr 212000-2262)

Arbetsplats
Avesta kommun, Förskola

Kontakt
Biträdande rektor
Emma Westlund
emma.westlund@avesta.se

Jobbnummer
8508275

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Prenumerera på jobb från Avesta kommun, Förskola

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Avesta kommun, Förskola: