Forskare (post.doc) i psykologi - Uppsala universitet - Universitetslärarjobb i Uppsala
Forskare (post.doc) i psykologi
Uppsala universitet / Universitetslärarjobb / Uppsala
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla universitetslärarjobb i Uppsala, Östhammar, Sigtuna, Österåker
Visa alla jobb hos Uppsala universitet i Uppsala

Forskare (post doc.) i psykologi vid Institutionen för psykologi.
Tidsbegränsad anställning under högst två år, heltid. Arbetsuppgifter:
Anställningen avser i huvudsak forskning. Den anställde förväntas samarbeta med
forskare vid institutionen och att därigenom utvecklas som forskare.
Undervisning i begränsad omfattning kan komma att ingå i arbetsuppgifterna.
Behörighetskrav: Behörig att anställas som forskare är den som har avlagt
doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen. I första hand bör den komma i
fråga som har avlagt examen högst två år före ansökningstidens utgång. Sökande
med examen äldre än två år kan komma ifråga om det finns särskilda skäl. Som
sådant skäl räknas ledighet pg a föräldraledighet, sjukdom, tjänstgöring inom
totalförsvaret, förtroendeuppdrag inom fackliga och studentorganisationer.
Beslut i ärendet fattas av prefekten. Bedömningsgrunder: Vid urval
bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig
skicklighet, speciellt forskningsmeriter. Stor vikt kommer också att läggas vid
det forskningsprogram som ska beskriva den avsedda forskningen vid
institutionen. Institutionen kommer i denna rekrytering främst att
beakta den som efter en helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, förutom
dokumenterade meriter, bedöms ha de bästa förutsättningarna att själv utvecklas,
genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och allmänt bidra till en
positiv utveckling av verksamheten. Bedömningsgrunder; övrig
skicklighet: Administrativ skicklighet kommer att tillmätas viss vikt. Även
förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning
och utvecklingsarbete kommer att beaktas. Administrativ skicklighet visas genom
förmåga till övergripande verksamhetsplanering, skicklighet att leda verksamhet
och personal samt genom förmåga till samarbete. Förmåga att informera om
forskning och utvecklingsarbete visas genom populärvetenskaplig verksamhet, t ex
medverkan i folkbildningsarbete, utgivning av populärvetenskapliga skrifter samt
genom deltagande i offentlig debatt i utbildnings- och forskningsfrågor.
Personliga förhållanden (t ex föräldraledighet) som vid meritvärderingen kan
räknas den sökande till godo bör anges i samband med redogörelsen för meriter
och erfarenheter. Ansökningsförfarande: Se universitetets hemsida www.uu.se under
rubriken Lediga anställningar. Vid denna rekrytering kan intervjuer och
referenstagning komma att användas. Den sökande skall därför lämna en lista på
referenspersoner som kan belysa hennes/hans yrkesskicklighet liksom personliga
egenskaper, som är av betydelse för anställningen. Upplysningar: om
anställningen lämnas av prefekt Erik Börjesson, tel 018-471 21 34 eller
studierektor Mats Olsson, tel 018-471 21 50. Fackliga företrädare är Anders
Grundström, SACO-rådet, tel 018-471 53 80, Carin Söderhäll, TCP/ST, tel 018-471
19 96 och Stefan Djurström, SEKO, tel 018-471 33 15. Ansökan skall vara
inkommen till Registrator, Diarienummer UFV-PA 2007/2171, Uppsala universitet,
Box 256, 751 05 Uppsala senast 16 november.

Publiceringsdatum
2007-10-22

Anställningstyp/arbetstider
Tidsbegränsad. Heltid. Dagtid.

Ersättning
Fast lön.

Så ansöker du
Ansökan inkommen senast 071106

Företag
Uppsala universitet
Box 256
751 05 UPPSALA Tel 018-4710000
Fax 018-4712000
Mer information på http://www.uu.se

Jobbnummer
32804

Observera att sista ansökningsdag har passerat.
Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Uppsala universitet: