Forskare i tillämpad matematik - Uppsala universitet - Matematikerjobb i Uppsala
Forskare i tillämpad matematik
Uppsala universitet / Matematikerjobb / Uppsala
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla matematikerjobb i Uppsala, Östhammar, Sigtuna, Österåker
Visa alla jobb hos Uppsala universitet i Uppsala

Två forskare i tillämpad matematik
vid Centrum för Tillämpad Matematik (CTM)
Centrum för Tillämpad Matematik (CTM) vid Uppsala universitet bedriver nyskapande tvärvetenskaplig forskning mellan de matematiska vetenskaperna och andra ämnen samt näringsliv. CTM:s medlemmar kommer från matematiska institutionen och avdelningarna för teknisk databehandling och systemteknik vid institutionen för informationsteknologi. Genom detta centrum erbjuds utbildning och expertis inom matematisk modellering och datorsimulering, se www.math.uu.se/cim/index.html.
Arbetsuppgifter: Forskarna skall arbeta med tvärvetenskapliga matematiska projekt med två handledare. Åtminstone en av dessa handledare skall komma från institutionen för matematik eller en av de ovan nämnda relaterade avdelningarna och den andra helst från en annan institution vid Uppsala universitet. Anställningarna är placerade vid matematiska institutionen . Arbetet består av minst 80 procent forskning och av högst 20 procent undervisning.
Anställningsperiod: Anställningen omfattar längst 2 år.
Behörighetskrav: Doktorsexamen skall ha avlagts tidigast 3 år före ansökningstillfället. Från denna tid borträknas exempelvis tid för föräldraledighet eller militärtjänstgöring. Dessutom krävs det att den sökande har en mycket god utbildningsbakgrund i matematik och/eller matematisk modellering, t.ex. med doktorsexamen i matematik eller något av de ovan nämnda relaterade områdena. Även sökande med doktorsexamen inom andra områden med stort matematiskt innehåll, såsom bildbehandling, teoretisk biologi eller teoretisk fysik, kan uppfylla kraven.
Bedömningsgrunder: Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet. Graden av relevans av det föreslagna projektet för forskningen inom CTM är viktig.
Universitetet önskar att rekrytera personer som, i en samlad bedömning av kompetens, skicklighet och dokumenterade kvalifikationer, anses vara de mest lämpade att kunna utföra och utveckla de föreslagna forskningsarbetena. Det är även viktigt att de anställda personerna kan bidra till en positiv utveckling av CTM och de involverade institutionerna vid Uppsala universitet.
Universitetet strävar efter en jämnare könsfördelning och kvinnor inbjuds särskilt att söka denna anställning.
Personliga förhållanden (t.ex. föräldraledighet) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande till godo bör anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter.
Bifogade handlingar: Ansökan måste innehålla 4 kopior av följande handlingar: en vidimerad Curriculum Vitae (CV) med en komplett publikationslista, kopia av doktorsdiplom, kopior av representativa publikationer (högst 5), en beskrivning av det föreslagna forskningsarbetet (innehållande namn och institutioner för de involverade handledarna) samt en kortfattad beskrivning av den sökandes tidigare arbeten relaterat till det föreslagna projektet (max 4 sidor), och namn och adresser på två föreslagna externa bedömare av ansökan.
Upplysningar om anställningarna kan lämnas av professor David Sumpter 018 - 471 3214, david.sumpter@math.uu.se , professor Gunilla Kreiss 018 - 471 2968, Gunilla.Kreiss@it.uu.se eller professor Lars-Erik Persson 018 - 471 5733, Lars-Erik.Persson@math.uu.se . Fackliga företrädare är Anders Grundström, SACO-rådet, 018-471 5380, Carin Söderhäll, TCO/ST, 018-471 1996, och Stefan Djurström, SEKO, 018-471 3315.

Publiceringsdatum
2008-04-09

Anställningstyp/arbetstider
Visstidsanställning 6 månader eller längre
Heltid

Ersättning
Fast lön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2008-05-26
Ansökan skall vara inkommen till Registrator, Uppsala universitet, UFV-PA 2008/780, Box 256, 751 05 Uppsala, eller fax 018 471 2000 senast den 26 maj 2008. Om ansökan meddelas per fax skall den kompletteras med underskriven originalhandling inom en vecka efter ansökningstidens utgång.

Företag
Uppsala universitet

Adress
Uppsala universitet
Box 256
75105 UPPSALA

Kontaktuppgifter
Telefonnummer: 018-4710000
Faxnummer: 018-4712000

Jobbnummer
186839

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Uppsala universitet: