Forskarassistent i systematisk biologi - Uppsala universitet - Biologjobb i Uppsala
Forskarassistent i systematisk biologi
Uppsala universitet / Biologjobb / Uppsala
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla biologjobb i Uppsala, Östhammar, Sigtuna, Österåker
Visa alla jobb hos Uppsala universitet i Uppsala

Förlängd ansökningstid
Uppsala universitet ledigförklarar härmed en anställning som
Forskarassistent i systematisk biologi
vid Institutionen för evolution, genomik och systematik, Evolutionsbiologiskt Centrum (EBC).
Beskrivning av ämnesområdet: Ämnesområdet innefattar fylogenetisk rekonstruktion av tidiga händelser i livets träd.
Arbetsuppgifter: Anställningen avser forskning och undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå samt handledning av doktorander.
Behörighetskrav: Behörig att anställas som forskarassistent är den som har avlagt doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen. I första hand bör den komma i fråga som har avlagt examen högst fem år före ansökningstidens utgång. Enligt Uppsala universitets anställningsordning gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att ha den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra anställningen väl.
Förmåga att kunna undervisa på svenska eller engelska är ett krav.
Bedömningsgrunder: Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid forskningsmeriter inom molekylär biologi eller biokemi, samt fylogenetisk teori och praktik, jämförande genomik och systematik.
Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer hänsyn att tas till erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av undervisning samt av handledning och examination. I övrigt hänvisas till riktlinjer för anställning av lärare, kap 7, Riktlinjer för meritvärdering vid anställning av lärare.
Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en helhetsbedömning av dokumenterade meriter, kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.
Bedömningsgrunder; övrig skicklighet: Administrativ skicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas viss vikt. Även förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete kommer att beaktas.
Administrativ skicklighet visas genom förmåga till övergripande verksamhetsplanering, skicklighet att leda verksamhet och personal samt genom förmåga till samarbete.
Förmåga att informera om forskning och utvecklingsarbete visas genom populärvetenskaplig verksamhet, t ex medverkan i folkbildningsarbete, utgivning av populärvetenskapliga skrifter samt genom deltagande i offentlig debatt i utbildnings- och forskningsfrågor.
Personliga förhållanden (t ex föräldraledighet) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande till godo bör anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter.
Universitetet eftersträvar en jämnare könsfördelning bland sina lärare och män inbjuds särskilt att söka denna anställning.
Ansökningsförfarande: Se universitetets hemsida www.uu.se under rubriken Lediga anställningar.
Upplysningar om anställningen lämnas av professor Sandra Baldauf, tel 018-471 6452.
Fackliga företrädare är Anders Grundström, SACO-rådet, tel 018-471 5380 och Carin Söderhäll, TCO/ST, tel 018-471 1996 samt Stefan Djurström, SEKO, tel 018-471 3315.
Universitetets anställningsordning och riktlinjer för anställning av lärare finns på:
http://info.uu.se/internt.nsf/regelsamling och www.personalavd.uu.se/anstordning

Publiceringsdatum
2008-04-07

Anställningstyp/arbetstider
Tills vidare
Heltid

Ersättning
Fast lön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2008-07-31
Ansökan skall ställas till Rektor för Uppsala universitet och vara inkommen till Registrator, UFV-PA 2008/731, Box 256, 751 05 Uppsala, fax 018-471 2000, senast den 31 juli 2008. Om ansökan meddelas per fax skall den kompletteras med underskriven originalhandling inom en vecka efter ansökningstidens utgång.

Företag
Uppsala universitet

Adress
Uppsala universitet
Box 256
75105 UPPSALA

Kontaktuppgifter
Telefonnummer: 018-4710000
Faxnummer: 018-4712000

Jobbnummer
184545

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Uppsala universitet: