Forskarassistent i kärnfysik - Uppsala universitet - Universitetslärarjobb i Uppsala
Forskarassistent i kärnfysik
Uppsala universitet / Universitetslärarjobb / Uppsala
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla universitetslärarjobb i Uppsala, Östhammar, Sigtuna, Österåker
Visa alla jobb hos Uppsala universitet i Uppsala

Uppsala universitet ledigförklarar härmed en anställning som
Forskarassistent i tillämpad kärnfysik med inriktning mot kärnämneskontroll
och kärnbränslediagnostik vid Institutionen för fysik och astronomi, avd.
för tillämpad kärnfysik. Arbetsuppgifter: Anställningen avser forskning
och undervisning på grundnivå och/eller på avancerad nivå och forskarnivå samt
handledning av doktorander. Det förväntas att den anställde deltar i
och aktivt bidrar till den forskning som bedrivs inom ämnet tillämpad kärnfysik,
med tonvikt på kärnbränslediagnostik och kärnämneskontroll samt ingår som en
integrerad del i institutionens team av forskare och lärare.
Undervisningen förväntas bedrivas inom institutionens utbildningsåtagande,
med särskild tonvikt på uppdragsutbildning vad avser fortbildning för
kärnkraftsindustrin och relaterade verksamheter. Den anställde förväntas bedriva
pedagogiskt utvecklingsarbete inom denna verksamhet. Institutionens
verksamhet baseras på goda omvärldskontakter med samhälle, skola, näringsliv och
medier. Den anställde förväntas därför initiera och delta i informations- och
kunskapsspridning rörande vetenskap och forskning, samt utveckla relevant
material. Behörighetskrav: Behörig att anställas som forskarassistent
är den som har avlagt doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen. I första
hand bör den komma i fråga som har avlagt examen högst fem år före
ansökningstidens utgång. Enligt Uppsala universitets anställningsordning gäller
vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att ha den förmåga i övrigt som
behövs för att fullgöra anställningen väl. Förmåga att kunna undervisa
på svenska eller engelska är ett krav. Innehavaren förväntas kunna undervisa på
svenska inom två år. Bedömningsgrunder: Vid urval bland behöriga
sökande kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet. Vid
bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid
forskningsmeriter inom kärnbränslediagnostik och kärnämneskontroll. Vid
bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer hänsyn att tas till erfarenhet
av planering, genomförande och utvärdering av undervisning samt av handledning
och examination. I övrigt hänvisas till riktlinjer för anställning av lärare,
kap 7, Riktlinjer för meritvärdering vid anställning av lärare.
Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en
helhetsbedömning av dokumenterade meriter, kompetens och skicklighet bedöms ha
de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter
och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.
Bedömningsgrunder; övrig skicklighet: Skicklighet att initiera och leda
forskningsprojekt i nära samarbete med näringsliv, myndigheter och andra
relevanta organisationer i omvärlden är betydelsefull för anställningen och
kommer att tillmätas stor vikt. Även förmågan att samverka med det omgivande
samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete kommer att
beaktas. Personliga förhållanden (t ex föräldraledighet) som vid
meritvärderingen kan räknas den sökande till godo bör anges i samband med
redogörelsen för meriter och erfarenheter. För en jämnare
könsfördelning ser vi gärna kvinnliga sökande. Ansökningsförfarande:
Ansökan skall vara skriven på engelska och innefatta handlingar i två exemplar
samt särtryck i ett exemplar enligt anvisningar som finns på fakultetens
hemsida, http://www.teknat.uu.se/internt/regelverk/mall.php eller som
kan rekvireras från Anita.Ljungstrom@uadm.uu.se , tel
018-471 1865.

Publiceringsdatum
2008-02-06

Anställningstyp/arbetstider
Tills vidare. Heltid. Dagtid.

Ersättning
Fast lön.
Facklig företrädare
Anders Grundström, SACO-rådet, tel. 018-471 53 80.
Carin Söderhäll, OFR-ST, tel. 018-471 19 96.
Stefan Djurström, SEKO, tel. 018-471 33 15.

Kontakt
Prefekt Michael Österlund, tel. 018-471 58 40. michael.osterlund@tsl.uu.se .

Så ansöker du
Ansökan inkommen senast 080229. Ansökan skall ställas till Rektor för Uppsala
universitet och vara inkommen till Registrator, UFV-PA 2007/3195, Box 256, 751
05 Uppsala, fax 018-471 2000, senast den 29 februari 2008. Om ansökan meddelas
per fax skall den kompletteras med underskriven originalhandling inom en vecka
efter ansökningstidens utgång.

Företag
Uppsala universitet
Box 256
751 05 UPPSALA Tel 018-4710000
Fax 018-4712000
Mer information på http://www.uu.se

Jobbnummer
122349

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Uppsala universitet: