Forskarassistent i Industriell miljöteknik - Linköpings universitet - Hälsoskyddsjobb i Linköping
Forskarassistent i Industriell miljöteknik
Linköpings universitet / Hälsoskyddsjobb / Linköping
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla hälsoskyddsjobb i Linköping, Mjölby, Åtvidaberg, Finspång
Visa alla jobb hos Linköpings universitet i Linköping

LINKÖPINGS UNIVERSITET
ledigförklarar en anställning som
Forskarassistent i Industriell miljöteknik
med placering vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Arbetsuppgifter: I anställningen som lärare ingår att bedriva forskning och utbildning samt administrativt arbete. För denna anställning består arbetsuppgifterna i:
* att delta i och leda forskning inom projekt som handlar om metoder för att utvärdera konsekvenser av större järnvägssatsningar i samarbete med Banverket;
* att arbeta med utveckling av och forskning kring miljövarudeklarationer av transporter;
* att utveckla forskning i samarbete med företag med inriktning mot livscykelanalys framförallt inom området energi och produkter;
* att medverka i forskning och samverkan som syftar till att stärka det lokala och regionala miljörelaterade näringslivet;
* att medverka i utbildning inom miljöteknikområdet vid IEI.
Behörighet: Behörig att anställas som forskarassistent är den som avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. I första hand bör den komma ifråga som avlagt doktorsexamen högst fem år före ansökningstidens utgång.
Bedömningsgrunder: Som bedömningsgrund vid anställning av lärare skall gälla graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning.
Vid tillsättning av denna anställning skall särskild vikt fästas vid vetenskaplig skicklighet.
Vetenskaplig skicklighet skall ha visats genom egen forskning samt genom planering och ledning av forskning. Vetenskaplig skicklighet kan därutöver ha visats genom förmåga att i forskning uppnå resultat genom samverkan med andra lärare och genom förmåga att informera om forskning.
Pedagogisk skicklighet kan ha visats genom breda och gedigna kunskaper inom ämnet för anställningen.
Administrativ skicklighet skall ha visats genom erfarenhet av att utveckla och leda verksamhet och personal.
Av stor vikt för anställningen är kunskap om miljösystemanalys och livscykelanalysmetodik.
1. Forskningsbas i miljösystemanalys kopplat till organisationers miljöarbete är viktigast.
2. Forskningserfarenhet och nätverk inom transportsektorn är näst viktigast.
3. Goda kunskaper i industriell ekologi, miljösystemanalys, miljöteknik, miljövarudeklarationer och miljökunskap är viktigt.
LiU ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald. Flertalet av våra lärare inom institutionen är män, varför kvinnor ges företräde vid tillsättning av denna anställning, vid i huvudsak lika meriter i övrigt.
Anställningsperiod: En forskarassistent skall anställas tills vidare, dock längst fyra år. Sådan anställning får förnyas så att den sammanlagda anställningstiden omfattar mer än fyra år, om det finns särskilda skäl.
Tillsättningsförfarande: Anställningen tillsätts av rektor efter förslag av LiTHs anställningsnämnd.
Ansökningsförfarande: Ansökan märkt Dnr LiU-2008/01547 jämte meritförteckning och de handlingar sökande önskar åberopa skall senast 2008-05-16 ha inkommit till universitetets registrator under adress: Linköpings universitet, 581 83 Linköping. Sökande skall till ansökan foga en kortfattad skriftlig redogörelse för sin vetenskapliga och pedagogiska verksamhet samt bifoga publikationslista, betygskopior och vetenskapliga arbeten i ett exemplar. Av publikationslistan skall framgå utgivningsförlag och utgivningsår på insända arbeten.
För sent inkommen ansökan beaktas ej.

Publiceringsdatum
2008-04-22

Arbetstider och omfattning
Tillsvidare
Heltid

Tillträde
Enligt överenskommelse.

Ersättning
Fast lön
Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange löneanspråk i ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2008-05-16

Kontakt
Professor Mats Eklund, tel 013-28 17 26, mats.eklund@liu.se
Lars Alm, tel 013-28 10 12, lämnar upplysningar i

Facklig kontakt
Örjan Lönnevik (SACO) 013/28 66 34, orjlo@if.liu.se
Agneta Anderson-Berg (OFR/S) 011/36 35 12, agnan@isv.liu.se

Företag
Linköpings universitet

Adress
Linköpings universitet
58183 LINKÖPING

Kontaktuppgifter
Telefonnummer: 013-281000

Jobbnummer
199145

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Linköpings universitet: