Forskarassistent i hydrologi - Uppsala universitet - Universitetslärarjobb i Uppsala
Forskarassistent i hydrologi
Uppsala universitet / Universitetslärarjobb / Uppsala
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla universitetslärarjobb i Uppsala, Östhammar, Sigtuna, Österåker
Visa alla jobb hos Uppsala universitet i Uppsala

Förlängd ansökningstid
Forskarassistent i hydrologi, särskilt transportmodellering
vid Institutionen för geovetenskaper, luft-, vatten- och landskapslära
Beskrivning av ämnesområdet: Denna anställning är en del i en nysatsning vid Uppsala universitet med fokus på klimatförändringar och den roll vattensystemen spelar för kolets omsättning. Ämnestransport i vattendrag är grundläggande för förståelse av det kemiska kretsloppet (kol, kväve, fosfor) i sjöar och i Östersjön. Transporten av kol påverkar utbytet av koldioxid mellan vattendrag och atmosfären. Forskningen tar avstamp i avrinningsområdet och dess markanvändning men är integrerad med meteorologi, limnologi och akvatisk miljöanalys i syfte att genom bättre processförståelse vidareutveckla dagens klimatmodeller.
Arbetsuppgifter: Anställningen avser forskning och undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå samt handledning av doktorander.
Behörighetskrav: Behörig att anställas som forskarassistent är den som har avlagt naturvetenskaplig eller teknisk doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen. I första hand bör den komma i fråga som har avlagt examen högst fem år före ansökningstidens utgång. Enligt Uppsala universitets anställningsordning gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att ha den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra anställningen väl.
Förmåga att kunna undervisa på svenska eller engelska är ett krav.
Bedömningsgrunder: Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid forskningsmeriter inom hydrologisk modellering med inriktning på transportprocesser i ytvatten. Kompetens inom fjärranalys och GIS är meriterande. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer hänsyn att tas till erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av undervisning samt av handledning och examination. I övrigt hänvisas till riktlinjer för anställning av lärare, kap 7, Riktlinjer för meritvärdering vid anställning av lärare.
Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en helhetsbedömning av dokumenterade meriter, kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.
Bedömningsgrunder; övrig skicklighet och Ansökningsförfarande: Se universitetets hemsida www.uu.se under rubriken Lediga anställningar.
Upplysningar: För vidare upplysning om anställningen kontakta prof. Auli Niemi tel. 018-471 2263, e-post auli.niemi@geo.uu.se . Fackliga företrädare är Anders Grundström, SACO-rådet, tel. 018-471 5380, Carin Söderhäll, TCO/ST, tel. 018-471 1996, Stefan Djurström, SEKO, tel. 018-471 3315.
Ansökan skall ställas till Rektor för Uppsala universitet och vara inkommen till Registrator, UFV-PA 2008/757 Box 256, 751 05 Uppsala, fax 018-471 2000 eller e-post registrator@uu.se , senast den 29 maj 2008. Om ansökan meddelas per fax skall den kompletteras med underskriven originalhandling inom en vecka efter ansökningstidens utgång.
Universitetets anställningsordning och riktlinjer för anställning av lärare finns på:
http://info.uu.se/internt.nsf/regelsamling och www.personalavd.uu.se/anstordning

Publiceringsdatum
2008-04-14

Arbetstider och omfattning
Tillsvidare
Heltid

Ersättning
Fast lön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2008-05-29

Företag
Uppsala universitet

Adress
Uppsala universitet
Box 256
75105 UPPSALA

Kontaktuppgifter
Telefonnummer: 018-4710000
Faxnummer: 018-4712000

Jobbnummer
191137

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Uppsala universitet: