Forskarassistent experimentell fysik - Uppsala universitet - Universitetslärarjobb i Uppsala
Forskarassistent experimentell fysik
Uppsala universitet / Universitetslärarjobb / Uppsala
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla universitetslärarjobb i Uppsala, Östhammar, Sigtuna, Österåker
Visa alla jobb hos Uppsala universitet i Uppsala

Uppsala universitet ledigförklarar härmed en anställning som Forskarassistent i experimentell fysik vid institutionen för teknikvetenskaper, avdelningen för elektronmikroskopi och nanoteknologi, Ångströmlaboratoriet.
Ångströmlaboratoriet utgör en av Sveriges största forskningsmiljöer inom materialvetenskap. En välutrustad instrumentpark ingår i analyslaboratoriet, vilket utgör en del av akademiska renrumslaboratoriumet MSL (Mikrostrukturlaboratoriet), inom vilket såväl materialanalys som materialstrukturering kan göras.
Anställningen har en inriktning mot transmissionselektronmikroskopi. Avdelningens forskningsområde inkluderar bland annat utveckling av elektronmikroskopi och nanostruktureringstekniker för att analysera och skapa nya material. Avdelningens forskning är speciellt inriktad mot material och strukturer vars egenskaper kan härledas till mekanismer på atom eller nanometerskala.
Inom området transmissionselektronmikroskopi använder vi och utvecklar EELS (Electron Energy Loss Spectroscopy), HREM (High Resolution Electron Microscopy) och holografitekniker. Vi arbetar också med simuleringar av elektronväxelverkan för kvantitativ tolkning av elektronmikroskopibilder, spektra och diffraktionsmönster. Olika tekniker för mikro- och nanostrukturering används för både materialanalys och skapande av nya nanostrukturer som nanoelektroder, optiska element och nanoreaktorer. Institutionens svep- och transmissionselektronmikroskop ger alla möjligheter att arbeta med hög upplösning.
Arbetsuppgifter: Anställningen avser forskning, undervisning inom grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå samt handledning av doktorander.
Behörighetskrav: Behörig att anställas som forskarassistent är den som har avlagt doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen. I första hand bör den komma i fråga som har avlagt examen högst fem år före ansökningstidens utgång. Enligt Uppsala universitets anställningsordning gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att ha den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra anställningen väl. Förmåga att kunna undervisa på svenska eller engelska är ett krav.
Bedömningsgrunder: Vid urval bland behöriga sökande skall särskild vikt fästas vid vetenskaplig skicklighet. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid kvalifikationer inom flera tekniker för transmissionselektronmikroskopi och speciellt EELS (Electron Energy Loss Spectroscopy). Meriterande är även kunskaper inom nanostruktureringstekniker såsom elektronstrålelitografi eller fokuserad jonstråleteknik samt erfarenhet av arbete med mjuka material, till exempel polymerer eller biologiska material.Vikt skall även fästas vid pedagogisk skicklighet. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer hänsyn att tas till erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av undervisning samt av handledning och examination. I övrigt hänvisas till Riktlinjer för anställning av lärare, kap 7, Riktlinjer för meritvärdering vid anställning av lärare.
Ansökningsförfarande: Se teknisk-naturvetenskapliga fakultetens hemsida, www.teknat.uu.se/arbete/index eller rekvirera från jenny.lundstrom@uadm.uu.se , tel 018-471 1798. Universitetets anställningsordning och riktlinjer för anställning av lärare finns på
http://info.uu.se/internt.nsf/regelsamling och www.personalavd.uu.se/anstordning

Publiceringsdatum
2008-04-07

Anställningstyp/arbetstider
Visstidsanställning 6 månader eller längre
Heltid
Anställningen omfattar 4 år.

Ersättning
Fast lön

Så ansöker du
Ansökan skall ställas till Rektor för Uppsala universitet och vara inkommen till Registrator, ref. nr. UFV-PA 2008/600, Box 256, 751 05 Uppsala, fax 018-471 2000, senast den 23 april 2008. Om ansökan meddelas per fax skall den kompletteras med underskriven originalhandling inom en vecka efter ansökningstidens utgång.

Kontakt
Professor Klaus Leifer, tel 018-4717942, e-post Klaus.Leifer@Angstrom.uu.se

Facklig kontakt
Anders Grundström, SACO-rådet, tel. 018-471 53 80
Carin Söderhäll, OFR-ST, tel. 018-471 19 96
Stefan Djurström, SEKO, tel. 018-471 33 15

Företag
Uppsala universitet

Adress
Uppsala universitet
Box 256
75105 UPPSALA

Kontaktuppgifter
Telefonnummer: 018-4710000
Faxnummer: 018-4712000

Jobbnummer
184118

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Uppsala universitet: