Forskarassisten i Atmosfärfysik - Stockholms Universitet - Meteorologjobb i Stockholm
Forskarassisten i Atmosfärfysik
Stockholms Universitet / Meteorologjobb / Stockholm
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla meteorologjobb i Stockholm, Solna, Sundbyberg, Lidingö
Visa alla jobb hos Stockholms Universitet i Stockholm

Handläggare:
Felicia Markus
Tel. +46 8 16 1767
Fax +46 8 16 3571
e-post: felicia.markus@science.su.se
Anslaget på Stockholms universitet
den 9 januari 2008

STOCKHOLMS UNIVERSITET söker en
FORSKARASSISTENT i ATMOSFÄRFYSIK MED INRIKTNING MOT MELLANATMOSFÄRENS DYNAMIK vid Meteorologiska institutionen (ref.nr SU 614-0024-08).
Sista dag att ansöka är 31 januari 2008

Publiceringsdatum
2008-01-09

Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består huvudsakligen av egen forskning och viss undervisning. Forskningsämnet omfattar dynamiken i jordens stratosfär och mesosfär, dvs höjdområdet 10-100 km. Fokus ligger på modellering av dynamiska processer i detta höjdområde. Detta inkluderar transport- och kopplingsmekanismer från små skalor till globala skalor. Av särskilt intresse är samarbete med experimentella aktiviteter i mellanatmosfären, i synnerhet globala satellitstudier.

Forskning om mellanatmosfären bedrivs idag av institutionens atmosfärfysikgrupp med hjälp av satelliter, lokala mätningar och teoretiska studier. I centrum står växelverkan mellan dynamiska, kemiska och mikrofysikaliska processer i mesosfären och stratosfären. Forskarassistenten förväntas bli en aktiv medlem av gruppen och att vidareutveckla dess etablerade styrkeområden.

Anställningen får normalt innehas under fyra år.

Behörighetskrav och bedömningsgrunder
Behörig att anställas som forskarassistent är den som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Examen skall vara avlagd vid ansökningstidens utgång. I första hand bör den komma ifråga som avlagt examen högst fem år före ansökningstidens utgång. Även den som har avlagt examen tidigare bör komma i fråga i första hand, om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, tjänstgöring inom totalförsvaret, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer och studentorganisationer eller föräldraledighet eller andra liknande omständigheter. Sådana omständigheter ska i förekommande fall dokumenteras i ansökan.

Den sökande ska ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet. Viss vikt fästs även vid pedagogisk skicklighet.

Kvinnliga sökande välkomnas då flertalet av forskarassistenterna inom den matematisk-fysiska sektionen är män.

Ansökan skrivs på engelska och ska innehålla:
* meritförteckning inkl. publikationsförteckning,
* redogörelse (högst fem sidor) över sökandens erfarenhet av forskning, undervisning inom grund- och forskarutbildning, administration, information om forsknings- och utvecklingsarbete och samverkan med det omgivande samhället,
* forskningsplan (1-2 sidor),
* kopior av betyg och examensbevis,
* två ex av åberopade vetenskapliga arbeten (högst 10 titlar).

Sökanden rekommenderas ta del av Dokumentation av meriter för anställning som lärare vid Stockholms universitet, http://www.su.se/nyanstallning

Upplysningar om anställningen lämnas av docent Jörg Gumbel, e-post: gumbel@misu.su.se , tel. +46 8 164343. Frågor om ansökningsförfarandet kan ställas till handläggaren, Felicia Markus, tel. +46 8 16 1767, e-post: felicia.markus@science.su.se . Fackliga företrädare är Bo Ekengren (SACO), Lisbeth Häggberg (ST), tel. vx +46 8 16 2000, och Gunnar Stenberg (SEKO), tel. +46 70 316 4341.

För ytterligare information
* Stockholms universitet: http://www.su.se
* Meteorologiska institutionen: http://www.misu.su.se
* Universitetets anställningsordning m.m.: http://www.su.se/nyans

Anställningstyp/arbetstider
Heltid

Ersättning
Individuell

Kontakt
Jörg Gumbel, 08-164343, Docent
Felicia Markus, 08-161767, Handläggare

Facklig kontakt
Bo Ekengren, 08-162000

Så ansöker du
Sista ansökningsdag 2008-01-31
Ange följande referens när du ansöker: SU 614-0024-08
Vi tar emot ansökan via epost: registrator@su.se

Företag
Stockholms Universitet
10691 STOCKHOLM
Mer information på http://www.su.se

Jobbnummer
93524

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Stockholms Universitet: