Företagskonsulent & Arbetskonsulent - Stift Activa i Örebro län - Personaltjänstemannajobb i Karlskoga
Företagskonsulent & Arbetskonsulent
Stift Activa i Örebro län / Personaltjänstemannajobb / Karlskoga
2020-01-20

Visa alla personaltjänstemannajobb i Karlskoga, Lekeberg, Degerfors, Nacka
Visa alla jobb hos Stift Activa i Örebro län i Karlskoga

"Vi ser till att människor får jobb"
Stiftelsen Activa bildades 1989 av Örebro kommun och Region Örebro län. Stiftelsen Activa har ett fyrtiotal anställda och verksamhet i hela Örebro län.
Activas uppdrag är att stödja arbetssökande som pga funktionsnedsättning och/eller ohälsa har svårt att få fäste på arbetsmarknaden.
Activa arbetar med utbildning av professionella inom samma verksamhetsområde. Utbildningen sker i hela Sverige.
Activa driver en rad olika projekt inom sitt verksamhetsområde i syfte att bidra till utveckling och innovation.
Vi arbetar med ett individuellt utformat stöd som är långvarigt och med hög kontinuitet. Activamodellen baseras på metoden Supported Employment. Målet är att arbetssökande som kommer till Activa når utbildning eller arbete.
Activa söker nu ett antal nya medarbetare
Under 2020 kommer Activa att starta och driva flera nya projekt.
Från Nyanländ till Medarbetare är ett projekt som riktar sig till nyanlända med sammansatt problematik. Projektet bedrivs tillsammans med Örebro kommuns vuxenutbildning och försörjningsstöd. Här säker vi ett antal projektmedarbetare med start från våren/sommaren 2020.
MOVES är ett projekt som ägs av Sveriges kommuner och Regioner där Activa är en lokal/regional part. Projektet ska jobba med att fortsätta utveckla arbetet med mobilitet för unga och unga vuxna med funktionsnedsättning. Arbetet innebär resor utomlands och samarbete med andra aktörer i landet. Här säker vi en projektmedarbetare med start under våren 2020.
Utöver dessa två projekt kommer Activa ansöka om ESF medel i nuvarande utlysning i Östra Mellansverige för att i samverkan med länets gymnasieskolor jobba med lärling riktat till elever som går på IM. Under förutsättning att Activa beviljas medel till detta söker vi ett antal projektmedarbetare med start sommaren/hösten 2020. Här kommer vi också att söka en projektledare med start till halvårsskiftet 2020.
Utöver projekten har Activa behov av att rekrytera ett antal medarbetare till den ordinarie verksamheten. Vi söker både arbetskonsulenter och företagskonsulenter med start omgående och under våren 2020.

Publiceringsdatum
2020-01-20

Dina arbetsuppgifter
Företagskonsulent
Finna arbetsplatser/arbetsträningsplatser utifrån arbetssökandes önskemål och förutsättningar baserat på uppdrag från arbetskonsulent och som ska leda till anställning. Bygga kontaktnät med företag och arbetsgivare samt kunna företräda och sälja in Activa som samarbetspartner. Arbetet innebär mycket uppsökande verksamhet och deltagande i företagsnätverk.
En av tjänsterna är förlagd till Karlskoga där också ansvar för Stöd och Matchning ingår.

Kvalifikationer och egenskaper
Vi tror du har god kännedom om länets företag och arbetsmarknad, kunskap och erfarenhet av att bygga nätverk. Du har intresse av målgruppen och ett socialt engagemang för att alla människor borde ha rätt till ett arbete.
Egen erfarenhet från näringslivet, relationsskapande sälj eller annan erfarenhet från området behöver du ha. Har du dessutom lämplig högskoleutbildning eller erfarenhet förvärvad på annat sätt är det en fördel. Du behöver också ha körkort då arbetet innebär resor
Arbetskonsulent
Som arbetskonsulent på Activa arbetar du med Supported Employment som grund. Du tar emot deltagare från våra avtalskommuner i Örebro län. Du ger stöd till deltagaren i att finna, få och behålla en anställning. Du kommer också att samarbeta med uppdragsgivaren, med företagskonsulent inom Activa, andra myndigheter m fl.
Vi tror att du har relevant högskoleutbildning, socionom, studie- och yrkesvägledare, arbetsterapeut, HR eller annan liknande utbildning. Vi tror att du också har erfarenhet av att tidigare arbetet med målgruppen eller med arbetsmarknadsfrågor. Meriterande är om du kan fler språk, t.ex. teckenspråk.
Projektmedarbetare
Inom vårt projektarbete söker vi personer som kommer att jobba som arbetskonsulent, företagskonsulent men rollerna i projektet kommer att anpassas utifrån projektets mål och syfte. Du har relevant högskoleutbildning och erfarenhet av målgruppen. Har du jobbat i projekt tidigare är det meriterande.
Allmänt som gäller alla tjänster
Activas medarbetare ansvarar själva för planering och uppföljning samt rådgivning och anpassning till den arbetssökande såväl som till arbetsplats/arbetsgivare. Du styr mycket själv över upplägg av arbetet och vi ställer höga krav på självständighet under ansvar. Vi följer regelbundet upp resultat och våra kunder/avtalskommuner/samverkanspartner i projekt ska alltid garanteras kvalité i leveransen av våra tjänster.
Om rekryteringen
Vi kommer påbörja rekrytering omgående och sedan löpande under våren och sommaren rekrytera medarbetare succesivt. Till att börja med har vi behov av företagskonsulent med start omgående och därefter ytterligare företagskonsulent med start före sommaren. Parallellt kommer vi börja rekrytera projektmedarbetare med start under kvartal två och fram till hösten. Under senare delen av våren rekryteras arbetskonsulenter till vår ordinarie verksamhet.
Anställningar i projekten inklusive projektledartjänsten är i huvudsak visstidsanställningar 2 till 3 år. Företagskonsulenttjänsterna är vikariat men kommer troligen övergå i tillsvidareanställning. Arbetskonsulenttjänsterna i ordinarie verksamhet kan vara både visstid och tillsvidareanställningar.
Vi tillämpar provanställning.
Låter det spännande och vill du veta mer? Här följer en kontaktpersonslista för de olika befattningarna samt kontaktinformation till fackliga företrädare.
Du kan också få mer information om oss och om Activa på vår hemsida, www.s-activa.se

Projektledare och projektmedarbetare
Lars Rickardt, projektchef
Telefon 070-7549622
Arbetskonsulenter och Företagskonsulenter ordinarie verksamhet
Stina Asp, enhetschef
Telefon 070-7549636
Fackliga företrädare
Ronny Andersson, Vision
Telefon 070-7549627
Allmänt om Activas verksamhet
Lotta Karlsson-Andersson, VD
lotta.karlsson-andersson-activa.se

Välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2020-02-29

Adress
Stift Activa i Örebro län
Norra Viaduktgatan 1
69131 Karlskoga

Jobbnummer
5049331


Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Stift Activa i Örebro län: