Doktorandtjänst i Genusvetenskap, Engaging Vulnerability-program - Uppsala universitet, Centrum för genusvetenskap - Administratörsjobb (offentlig verksamhet) i Uppsala
Doktorandtjänst i Genusvetenskap, Engaging Vulnerability-program
Uppsala universitet, Centrum för genusvetenskap / Administratörsjobb (offentlig verksamhet) / Uppsala
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla administratörsjobb (offentlig verksamhet) i Uppsala, Östhammar, Sigtuna, Österåker
Visa alla jobb hos Uppsala universitet, Centrum för genusvetenskap i Uppsala

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 42.000 studenter, 7.000 anställda och en omsättning på 6,7 miljarder kronor.Centrum för genusvetenskap är en dynamisk, tvär- och mångvetenskaplig miljö.

Här arbetar för närvarande ca 45 personer med bakgrunder i en mångfald av discipliner inom humaniora, samhällsvetenskap, natur- och teknikvetenskap och medicin, inklusive åtta doktorander av vilka fem är inom genusvetenskap. Vid Centrum bedrivs forskning inom en stor mängd områden; bland starka områden märks till exempel studier om familj, reproduktion och släktskap, naturvetenskap och utbildning, människa-djurstudier, maskulinitetsstudier, feministiska kulturstudier och jämställdhetsforskning. Centrum för genusvetenskap inrättades 2003, som en vidareutveckling av Centrum för kvinnoforskning, vilket etablerades på 1980-talet. I Centrums uppdrag ingår att utbildningen och forskningen ska omfatta både biologiska och sociala perspektiv på kön. Centrum ska samverka med samtliga områden och fakulteter inom universitetet. Centrum leds av en styrelse och under styrelsen av en föreståndare http://www.gender.uu.se.

Centrum för genusvetenskap ledigförklarar nu en doktorandplats i genusvetenskap i samarbete med forskningsprogrammet Engaging Vulnerability (EV), som är ett tioårigt (2015-2025) tvärvetenskapligt forskningsprogram vid Uppsala universitet finansierat av Vetenskapsrådet, Historisk-filosofiska fakulteten samt rektors strategiska medel.

Målet med Ev-programmet är att bedriva empirisk forskning och att utveckla teoretiska perspektiv på utsatthet och sårbarhet som produktiva resurser snarare än brister eller svårigheter. Hösten 2019 kommer forskning i programmet bedrivas inom ämnena kulturantropologi, litteraturvetenskap, filmvetenskap, interaktionsdesign, etnologi, genusvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap, statsvetenskap, filosofi samt retorik. Information om programmet och dess verksamhet finns på http://www.engagingvulnerability.se

För att ansökan ska beaktas är det ett krav att det föreslagna projektet tydligt knyter an till EV:s övergripande mål.

Den utlysta doktorandtjänsten är ett samarbete mellan Centrum för genusvetenskap och Engaging Vulnerability med början 1 september. Utbildning på forskarnivå omfattar fyra år och finansieras med anställning som doktorand. Doktoranden förutsätts bedriva sin utbildning på heltid och aktivt delta och bidra till både Centrums och EV-programmets verksamhet, liksom inom forskarutbildningen. Övrig tjänstgöring vid Centrum för genusvetenskap som avser utbildning och administrativt arbete kan förekomma (max 20 %) vilket förlänger anställningen med motsvarande tid.

Grundläggande behörighet har den som har avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 på avancerad nivå. Behörig är också den som i annan ordning inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. För särskild behörighet krävs att den sökande har genusvetenskaplig utbildning på grundnivå och/eller avancerad nivå. Särskild behörighet har också den som inom eller utom landet förvärvat utbildning inom andra ämnen med genusvetenskaplig inriktning/relevans. Projektansökan måste adressera sårbarhet och utsatthet som produktiva resurser ur genusperspektiv, brett definierat.

Ansökningshandlingar skall omfatta kort CV med angivande av forskningsintressen och projektplan för doktorsavhandlingen om max 5 sidor på engelska. Till ansökan biläggs relevanta examensarbeten (C-, D-, master- och magisteruppsatser eller motsvarande), samt kopior på examensbevis eller motsvarande som dokumenterar behörighet och akademiska meriter, eventuella publikationer och andra relevanta handlingar och dokument den sökande önskar åberopa.

För gällande regler se Högskoleförordningen, kap 5, 8 och 9, samt universitetets och historisk-filosofiska fakultetens riktlinjer för utbildning på forskarnivå: http://regler.uu.se.

Utbildning på forskarnivå i genusvetenskap regleras av ämnets allmänna studieplan. http://www.gender.uu.se/utbildning/forskarutbildning

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander och amanuenser).

Tillträde: 2018-09-01, tidsbegränsad anställning t.o.m. 2022-09-01.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av:
Anita Hussénius, anita.hussenius@gender.uu.se, tel. 018-4715795,
Professor Gabriele Griffin, Gabriele.griffin@gender.uu.se, tel. 018-4715790
Studierektor för forskarutbildning i genusvetenskap, Ulrika Dahl ulrika.dahl@gender.uu.se, tel. 018-4715869.

Välkommen med din ansökan senast den 9 April 2018, UFV-PA 2018/824.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Varaktighet, arbetstid
100 %. Tillträde: 2018-09-01 Visstidsanställning

Publiceringsdatum
2018-03-06

Ersättning
Fast lön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2018-04-09
Ange följande referens när du ansöker: UFV-PA 2018/824
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Företag
Uppsala universitet, Centrum för genusvetenskap

Adress
Uppsala universitet, Centrum för genusvetenskap
Box 256
75105 Uppsala

Kontorsadress
Box 256

Jobbnummer
4002821

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Uppsala universitet, Centrum för genusvetenskap: