Doktorandplatser i ekonomisk historia - Uppsala universitet - Universitetslärarjobb i Uppsala
Doktorandplatser i ekonomisk historia
Uppsala universitet / Universitetslärarjobb / Uppsala
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla universitetslärarjobb i Uppsala, Östhammar, Sigtuna, Österåker
Visa alla jobb hos Uppsala universitet i Uppsala

Fyra doktorandplatser i ekonomisk historia vid Ekonomisk-historiska
institutionen. Utbildningen på forskarnivå omfattar fyra år.
Doktoranderna förutsätts bedriva sin utbildning på heltid och aktivt deltaga i
institutionens verksamhet. Två av doktorandplatserna finansieras genom
utbildningsbidrag för doktorander under 1 år. Under förutsättning att
utbildningen fortskrider enligt den individuella studieplan som upprättas,
omvandlas utbildningsbidraget efter ett år till doktorandanställning vilken kan
upprätthållas under de återstående tre utbildningsåren. De två övriga
doktorandplatserna finansieras under tre år genom externa stipendier. Under
förutsättning att utbildningen fortskrider enligt den individuella studieplan
som upprättas, anställs dessa två doktorander under det fjärde utbildningsåret.
Dessa två doktorandplatser avser, i motsats till de två ovan nämnda, forskning
inriktad mot två specifika områden. Den ena avser forskning inriktad mot svenskt
storföretagande under efterkrigstiden, den andra avser forskning inriktad mot
den svenska finansmarknadens utveckling efter andra världskriget. För att antas
till dessa två platser ska sökande ha kvalifikationer och intresse för forskning
kring respektive tema. Behörig att antas till utbildning på
forskarnivå i ekonomisk historia vid Uppsala universitet är den som dels har
högskoleexamen på avancerad nivå och har fullgjort kursfordringar om minst 240
högskolepoäng, varav 60 på avancerad nivå, samt dels har uppnått godkänt
resultat på kurser om minst 90 högskolepoäng i ämnet ekonomisk historia. Behörig
är också den som i annan ordning inom eller utom landet förvärvat i huvudsak
motsvarande kunskaper. (Detta innebär t.ex. att den är behörig, som fullgjort
akademisk grundutbildning med magisterexamen om minst 160 poäng där minst 60
poäng utgörs av ämnet ekonomisk historia). Behörig är slutligen den som före 1
juli 2007 uppfyllt kraven för behörighet till forskarutbildning i ekonomisk
historia, d.v.s. grundläggande högskoleutbildning om 120 poäng samt godkänt
resultat på kurser om 80 poäng i ekonomisk historia eller i annan ordning
förvärvat motsvarande kunskaper. Ansökan författas på därför avsedd
blankett som kan hämtas på adressen: www.ekhist.uu.se/Forskning/antagning.htm . Där finns också
information kring antagningsprocedur m.m. Ansökningshandlingar i fyra
exemplar skall omfatta relevanta examensarbeten (C- D- och magisteruppsatser
eller motsvarande), kort CV, samt andra relevanta handlingar och dokument den
sökande önskar åberopa. För gällande regler se Högskoleförordningen,
kap 5, 8 och 9, samt samhällsvetenskapliga fakultetens riktlinjer för
forskarutbildning: http://info.uu.se/internt.nsf/regelsamling , resp. under
länken "Doktorand" på http://info.uu.se/uadm/mainpage.nsf/avd/samhallsvetenskapliga.fakulteten.html . Utbildning på forskarnivå i ekonomisk historia regleras av ämnets allmänna studieplan, se http://info.uu.se/uadm/dokument.nsf/enhet/AD36C951952239F7C1257227003E0BE6/$file/Ekhist.pdf . Upplysningar erhålles genom prefekten professor Mats Morell tel. 018 471 1226, Mats.Morell@ekhist.uu.se .

Publiceringsdatum
2007-12-10

Anställningstyp/arbetstider
Tidsbegränsad. Tillträde enl. överenskommelse men snarast efter 080215. Heltid.
Dagtid. Doktorandtjänst.

Ersättning
Fast lön.
Facklig företrädare
Anders Grundström, SACO-rådet, tel. 018-471 53 80.
Carin Söderhäll, OFR-ST, tel. 018-471 19 96.
Stefan Djurström, SEKO, tel. 018-471 33 15.

Så ansöker du
Ansökan, med angivande av diarienummer UFV-PA 2007/3074 skickas till:
registrator, Uppsala Universitet, Box 256, 75105 Uppsala och skall vara inne
senast den 17 januari 2008.

Företag
Uppsala universitet
Box 256
751 05 UPPSALA Tel 018-4710000
Fax 018-4712000
Mer information på http://www.uu.se

Jobbnummer
73336

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Uppsala universitet: