Doktorandplats i psykologi - Uppsala universitet - Universitetslärarjobb i Uppsala
Doktorandplats i psykologi
Uppsala universitet / Universitetslärarjobb / Uppsala
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla universitetslärarjobb i Uppsala, Östhammar, Sigtuna, Österåker
Visa alla jobb hos Uppsala universitet i Uppsala

Doktorandplats i psykologi vid Institutionen för psykologi med tillträde 1
mars 2008. Doktorandplatsen finansieras av anslag från
Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet. Sökande uppmanas
rangordna sina preferenser vad gäller handledare och rekommenderas att kontakta
en presumtiv handledare före antagningsbeslutet. Läs mer om
individuella handledares forskning på http://www.psyk.uu.se/forskning/index.html Allmänna
och särskilda behörighetskrav finns angivna i institutionens allmänna studieplan
för forskarutbildningen se: http://www.psyk.uu.se/utbildning/forskutb.html
Ansökan skall innehålla: 1. Uppsala universitets antagningsblankett se:
http://www.uppdok.uadm.uu.se/blanketter/BLfoant.pdf 2.
Styrkt meritförteckning som styrker att du har grundläggande och särskild
behörighet. 3. Registerutdrag över avklarade relevanta kurser. 4.
Åberopat examensarbete, dvs C- eller D-uppsats i psykologi (15 högskolepoäng)
eller psykologexamensuppsats (30 högskolepoäng) eller motsvarande. 5.
Forskningsplan. Forskningsplan: Se univeresitetets hemsida www.uu.se under
rubriken Lediga anställningar. Urval: Urval bland sökande görs med
avseende på graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning samt
institutionens förutsättningar att utifrån den sökandes forskningsinriktning
erbjuda handledning. Detta urval grundar sig på bedömning av uppsatsarbete om
minst 15 högskolepoäng och en forskningsplan (se ovan). Även intervjuer kan
förekomma som ett led i urvalsproceduren. Antagning: Ett antagningsmöte
är planerat till februari och prefekten fattar därpå beslut om antagning.
Positionen kan tillträdas 1 mars 2008. Finansiering: Till
forskarutbildning får endast antas personer för vilka studiefinansiering kan
ordnas. Institutionsfinansiering benämns studiestöd. Institutionen har som
policy att doktorander under det första året finansieras med utbildningsbidrag.
När 3 år av studietiden återstår övergår studiestödet till anställning som
doktorand. Möjlighet att antas till utbildning för avläggande av licentiatexamen
(två års heltidsstudier) föreligger också. Bestämmelser för doktorander
återfinns i Högskoleförordningen (2006:1053) 5 kap 1-7 . Upplysningar
lämnas av studierektor för forskarutbildningen, professor Mats J. Olsson, Mats.Olsson@psyk.uu.se , tel 018-471
2150. Fackliga företrädare är Anders Grundström, SACO-rådet, tel 018-471 5380,
Carin Söderhäll, TCO-ST, tel 018-471 1996 och Stefan Djurström, SEKO, tel
018-471 3315.

Publiceringsdatum
2007-12-27

Anställningstyp/arbetstider
Tidsbegränsad. Heltid. Dagtid.

Ersättning
Fast lön.

Så ansöker du
Ansökan inkommen senast 080131. Välkommen med din skriftliga ansökan. Den skall
vara försedd med Dnr UFV-PA 2007/3229 och senast den 31 januari 2008 inkommit
till Uppsala universitet, Registrator, Box 256, 751 05 Uppsala.

Företag
Uppsala universitet
Box 256
751 05 UPPSALA Tel 018-4710000
Fax 018-4712000
Mer information på http://www.uu.se

Jobbnummer
85555

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Uppsala universitet: