Doktorander - Linköpings universitet - Biologjobb i Linköping
Doktorander
Linköpings universitet / Biologjobb / Linköping
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla biologjobb i Linköping, Mjölby, Åtvidaberg, Finspång
Visa alla jobb hos Linköpings universitet i Linköping

LINKÖPINGS UNIVERSITET ledigförklarar två anställningar som Doktorand i
tema Vatten i natur och samhälle med placering vid Institutionen för Tema.
Vid Institutionen för Tema bedrivs forskning, forskarutbildning och
grundutbildning i mång- och tvärvetenskapliga miljöer. För varje miljö finns ett
verksamhetsprogram som anger utbildningens och forskningens inriktning och varje
forskarutbildning har en specificerad studieplan. Institutionen lägger tonvikt
vid genomförandet av forskarutbildning i sammanhållna forskarskolor inom varje
tema. Idag finns fyra teman vid institutionen: Barn, Genus, Teknik och social
förändring och Vatten i natur och samhälle. Inom olika teman samarbetar
företrädare för samhällsvetenskap, humaniora, naturvetenskap, teknikvetenskap
och tvärvetenskap. Vid institutionen finns tre internationella mastersprogram,
programutbildning på kandidatnivå och fristående kurser inom ämnena geografi,
miljövetenskap, genusvetenskap och tematisk naturvetenskap. Institutionen för
Tema har även större uppdrag inom grundutbildningarna vid Linköpings
universitet. Vid tema Vatten i natur och samhälle finns idag cirka 50 personer,
varav ungefär en tredjedel är doktorander. Som en spegling av en ändrad omvärld
och samhällets syn på vatten- och miljöfrågor har verksamheten ändrat skepnad
och inriktning sedan starten 1980, men i allt väsentligt har fokus på vatten,
landskap och samhälle bibehållits. Forskningen är tvärvetenskaplig och präglas
av kunskapssökande över disciplingränser och ämnen. Forskningen har allt mer
riktats in mot metoder som kopplar samman nutidsanalyser av faktiska resurs- och
materialflöden i globala perspektiv med historiska analyser. Vid temat ges
förutom forskarutbildning även undervisning på grund- och avancerad nivå.
Arbetsuppgifter: Den som är anställd som doktorand skall främst ägna sig åt
sin forskarutbildning. En anställd får dock i begränsad omfattning arbeta med
utbildning, forskning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen
har avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid. Den ena
anställningen är knuten till projektet "Politiken kring bioenergi: En jämförelse
mellan EU, FAO och EIA" med samhällsvetenskaplig/humanistisk inriktning, och har
anknytning till Centrum för klimatpolitisk forskning. Den andra anställningen
ingår i projektet "The Politics of Bio energy" och analyserar specifikt
politiken kring bioenergi inom FN:s jordbruks- och livsmedelsorgan FAO samt
International Energy Agency. Det koordineras med en analys av politiken kring
bioenergi inom EU. Behörighet: Behörig till anställning som doktorand
är den som är antagen till forskarutbildning. Antagning inför vårterminen 2008
kommer att ske i samband med anställning som doktorand. Relevant
utbildningsbakgrund för de utlysta anställningarna är samhällsvetenskaplig,
miljövetenskaplig och/eller humanistisk högskoleutbildning om minst 120 poäng.
Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och
kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för
jämställdhet och mångfald. Flertalet av våra doktorander inom institutionen är
kvinnor, därför ges män företräde vid tillsättning av denna anställning, vid i
huvudsak lika meriter i övrigt. Förordnandetid: Den som erhållit
förordnande och med framgång ägnat sig åt forskarutbildning har förtur till
fortsatt förordnande. För sent inkommen ansökan kommer ej att beaktas.
För ytterligare information se: www.liu.se .

Publiceringsdatum
2008-01-07

Anställningstyp/arbetstider
Tidsbegränsad. Tillträde 2008-02-01. Heltid. Dagtid. Förordnande meddelas att
gälla tills vidare för högst ett år i taget, dock max 4 år.

Ersättning
Fast lön. Ingångslön för innehavare av doktorandanställning beräknas utifrån en
för institutionen lokalt avtalad lönestege.
Facklig företrädare
Örjan Lönnevik (SACO), tel 013-286634. orjlo@ifm.liu.se .
Agneta Andersson-Berg (OFR/S), tel 011-363512. agnan@isv.liu.se .
Personalintendent Marita Wiktorsson, tel 013-282177, upplysningar om lön &
anställningsvillkor. marwi@tema.liu.se .

Kontakt
Docent Björn-Ola Linnér, tel 013-282966. bjoli@tema.liu.se .
Docent Johan Hedrén, tel 013-282509. johhe@tema.liu.se .
Forskarassistent Louise Simonsson, tel 011-363482,. louise.simonsson@tema.liu.se .

Så ansöker du
Ansökan inkommen senast 080118. Till ansökan fogas meritförteckning med
vidimerade betyg: C-uppsats, D-uppsats eller motsvarande samt en kort
självpresentation inklusive en motivation för ansökan och idé till
avhandlingsprojekt (max 4 sidor). Ange gärna också en eller två
referenspersoner. Ansökan ställs till: Linköpings universitet, Registrator/Tema,
581 83 LINKÖPING. . Ange referensnummer märk med Dnr LiU-2007/00382

Företag
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING Tel 013-281000
Mer information på http://www.liu.se

Jobbnummer
90690

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Linköpings universitet: