Doktorandanställning - Sveriges lantbruksuniversitet - Administratörsjobb (offentlig verksamhet) i Umeå
Doktorandanställning
Sveriges lantbruksuniversitet / Administratörsjobb (offentlig verksamhet) / Umeå
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla administratörsjobb (offentlig verksamhet) i Umeå, Vännäs, Nordmaling, Vindeln
Visa alla jobb hos Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå

Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Institutionen för skogens ekologi och skötsel, SLU, utlyser härmed en doktorandtjänst som erbjuder en unik möjlighet att utforska omsättningen av kol och växthusgaser i nordliga myrar. Institutionen består av ungefär 100 personer varav 11 är professorer. Vårt uppdrag är att verka för ökad förståelse av skogliga ekosystem och de processer som driver dessa, samt att vidareutveckla principerna för hur skogsekosystem bäst kan förvaltas. För mer information om institutionen se: http://www.slu.se/institutioner/skogens-ekologi-skotsel/

Namn på forskningsprojekt/avhandlingsarbete:
Vidareutveckling av modeller för myrarnas kolbalans genom assimilering av data med hög tidsupplösning på olika kolflöden samt växters fenologi

Innehållsbeskrivning:
Nordliga myrar innehåller ca en tredjedel av det kol som finns i markens organiska material över hela jorden. Det finns farhågor att ett förändrat klimat kan leda till att delar av detta kolförråd kan återgår till atmosfären som CO2.

Syftet med det här projektet är att assimilering av unik data med hög tidsupplösning över såväl de olika CO2-processerna som växternas fenologi. Den här datan kommer sedan att användas för vidareutveckling av en av de mest väletablerade ekosystemmodellerna för torvmarksekosystem. De mer precisa målen med projektet är: 1) Sammanställning av CO2 data för samtliga individuella produktion och respiration processer; 2) Att förbättra formuleringen av algoritmen för växternas och mikroorganismernas respiration i nordliga torvmarker; 3) Att basera skattningen av säsongsvariationen i växtproduktion i torvmarker på verklig fenologidata

För att nå de ovan beskrivna målen kommer vi att utnyttja de nationella forskningsinfrastrukturerna SITES (https://www.fieldsites.se/en-GB) och ICOS (Integrated Carbon Observatory Systems; www.ICOS.se) inom Degerö myrkomplex, Kulbäcksliden, Vindelns Skogliga Försöksparker. En av de viktigaste förutsättningarna för projektet är ett unikt automatkammar system för automatiska mätningar av de olika CO2-processerna. Utöver dessa mätningar så har vi också tillgång till ett omfattande datamaterial över fenologin hos dominerande myrväxter.

Den sökande kommer att ingå i en större grupp av doktorander och Post-Docs som arbetar inom relaterade projekt. Du som doktorand kommer därmed att ha stora möjligheter till samarbeten med övriga forskare inom angränsande projekt.

Publiceringsdatum
2021-10-29

Kvalifikationer
Vi söker en starkt motiverad student med en masterexamen i miljövetenskap, ekologi, naturgeografi, eller liknande. Den sökande bör ha god kommunikationsförmåga, en hög arbetsmoral, vara en lagspelare och fungerar bra i en stark forskningsmiljö. Kunskap om kolkretslopp och utbyte av växthusgaser, samt dess interaktion med klimatet är en förutsättning. Erfarenhet av eller kunskap om våtmarker och dess biogeokemi är meriterande. Också erfarenhet av moderna mätmetoder för utbytesprocesser mellan ekosystem och atmosfären, inkl. automatiska mätkammare, samt färdigheter i att hantera stora mängder högfrekvent data är meriterande. Även erfarenhet av programmering i t.ex. Matlab är meriterande. Den sökande måste ha god förmåga att uttrycka sig både muntligt och skriftligt på engelska. Körkort är en förutsättning för att kunna utföra fältstudierna.

Placering:
Umeå

Försörjningsform:
Anställning som doktorand 4 års utbildning

Tillträde
Startdatum är flexibelt men förväntas vara mellan April och Juni 2022.

Så ansöker du
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2021-12-20.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Ansökan till doktorandtjänsten skall innehålla en motivering till ditt intresse för tjänsten, CV över dina utbildnings och forskningsmeriter samt kontaktinformation för tre arbetsreferenser.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete; personliga referenser; tillräckliga kunskaper i engelska samt en intervju.

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju då ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Full finansiering är tillgänglig för 4 år och innehavaren av tjänsten förväntas uppnå en doktorsexamen inom projektperioden

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Facklig kontakt
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Varaktighet, arbetstid
Heltid/ Ej specificerat

Ersättning
Enligt avtal

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2021-12-20
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Företag
Sveriges Lantbruksuniversitet

Jobbnummer
6081035

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Sveriges lantbruksuniversitet: