Doktorand till utbildning på forskarnivå (lic) i socialt arbete

Örebro universitet / Administratörsjobb (offentlig verksamhet) / Örebro
Observera att sista ansökningsdag har passerat.


Visa alla administratörsjobb (offentlig verksamhet) i Örebro, Kumla, Hallsberg, Nora
Visa alla jobb hos Örebro universitet i Örebro

Örebro universitet söker en doktorand till utbildning på forskarnivå till Licentiatexamen i socialt arbete vid institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete med utbildningsstart snarast eller senast den 1 september 2022.

Projektbeskrivning
Socialt arbete är både en tvärvetenskaplig forskningsdisciplin och ett ämnesövergripande forskningsområde. Socialt arbete bygger därmed på ett brett spektrum av vetenskaplig teoribildning utvecklad inom det egna området och inom andra discipliner. Forskning i socialt arbete är ofta tillämpad och inriktad på att frigöra mänskliga resurser samt utvecklad i samverkan med klienter och brukare i en interaktiv, dialogisk process och bygger på erfarenheter från praktiken. Forskningen i socialt arbete vid Örebro universitet omfattar studier av sociala problem bland barn, ungdomar, vuxna och äldre, samt villkoren för socialt arbete och relaterade sociala åtgärder.

Vi söker en doktorand till projektet "Utveckling av socialtjänstens utredningar av våld i nära relationer mot personer med intellektuella funktionsnedsättningar". Projektet syftar till att utveckla kunskap om hur socialtjänstens riskbedömningsverktyg kan utvecklas när det gäller risken att människor med intellektuella funktionsnedsättningar utsätts för våld i sina nära relationer. Projektet innebär intervjuer med socialarbetare om utmaningar i att identifiera utsatthet och bedöma risker för våld i nära relationer i denna klientgrupp, samt att utveckla ett riskbedömningsverktyg anpassat för människor med intellektuella funktionsnedsättningar.

Handledning: doktoranden kommer att handledas av Åsa Källström (huvudhandledare).

Utbildningen och anställningen
Forskarutbildningen består av kurser och ett självständigt forskningsarbete som du presenterar i en Licentiatuppsats. Utbildningen avses avslutas med Licentiatexamen. Utbildningen omfattar 120 högskolepoäng, vilket motsvarar två års studier på heltid. Utbildningen kan eventuellt förlängas till doktorsexamen om finansieringen kan säkras.

Vår ambition är att din utbildning på forskarnivå ska vara stimulerande och kännas meningsfull från början och ända fram till din licentiatexamen. Att du som doktorand får en bra introduktion underlättar starten på dina studier och ger dig en god grund att bygga din forskarutbildning på. Som doktorand vid Örebro universitet erbjuds du en särskilt anpassad seminarieserie med allt från utbildningsregler och karriär till stöd i din studiesituation och doktorandmingel.

Till utbildningsplatsen är knuten en doktorandanställning på heltid under utbildningstiden, vilket motsvarar två år. I regelhandboken kan du läsa mer om doktorandanställning samt om studier och anställning på deltid. Ingångslönen för doktorandanställning är 29 100 kr per månad.

Behörighet och urval
För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har grundläggande behörighet och särskild behörighet samt bedöms ha sådan förmåga som i övrigt behövs för att tillgodogöra sig utbildningen. De fullständiga behörighetskraven finns i antagningsordningen samt i bilaga 2 till den allmänna studieplanen i ämnet.

För särskild behörighet till ämnet krävs socionomexamen om 210 högskolepoäng, inklusive ett självständigt arbete på C-nivå eller som i sin högskoleutbildning har godkänt betyg på kurser om minst 90 högskolepoäng, inklusive självständigt arbete på C-nivå, inom ett huvudområde av
betydelse för utbildningen på forskarnivå i socialt arbete. Särskild behörighet har även
den som inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Information
Ytterligare information om utbildningen och anställningen ges av ämnesansvarig Åsa Källström, 019-30 30 07 (asa.kallstrom@oru.se).

Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.

Örebro universitet arbetar aktivt med lika villkor och jämställdhet och för att vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet, tillit och respekt. Vi värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Anmälan till utbildningen och doktorandanställningen
Du gör din anmälan till utbildningen på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett anmälan ska innehålla följande elektroniska dokument:

* Blanketten "anmälan och beslut om antagning för utbildning på forskarnivå"
* CV
* Intyg avseende genomgången högskoleutbildning, eventuellt examensbevis
* Examensarbete (självständigt arbete)
* Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav
* Projektbeskrivning - med upplysningar om ämne och syfte, frågeställningar och disposition, forskningsmässigt intresse, teori och metod samt material (5-10 sidor).

Som huvudregel gäller att anmälan med bilagor ska vara författade på svenska, danska, norska eller engelska. Handlingar avseende meriter på andra språk ska vara översatta av auktoriserad översättare till svenska eller engelska. Förteckning över översättare kan erhållas från Kammarkollegiet (www.kammarkollegiet.se).

En anmälan om antagning till utbildning gäller också som anmälan till anställning.
Mer information för dig som sökande hittar du på vår Lediga-jobb-sida: https://www.oru.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/information-for-dig-som-sokande-och-sakkunnig/

Sista ansökningsdag är 2022-06-03. Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.

Varaktighet, arbetstid
Heltid/ Ej specificerat

Publiceringsdatum
2022-05-20

Ersättning
Individuell lönesättning tillämpas

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2022-06-03
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Företag
Örebro Universitet

Jobbnummer
6665853

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera på jobb från Örebro universitet

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Örebro universitet: