Doktorand till projekt om Globalt och distanserat lidande - Röda Korshemmet, Stiftelsen - Administratörsjobb (offentlig verksamhet) i Huddinge
Doktorand till projekt om Globalt och distanserat lidande
Röda Korshemmet, Stiftelsen / Administratörsjobb (offentlig verksamhet) / Huddinge
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla administratörsjobb (offentlig verksamhet) i Huddinge, Botkyrka, Stockholm, Salem
Visa alla jobb hos Röda Korshemmet, Stiftelsen i Huddinge

Som doktorand kommer du att vara knuten till sektionen för omvårdnad vid institutionen för NVS som bedriver utbildning och forskning inom omvårdnadsämnet där din bihandledare är placerad. Utbildning bedrivs på grund- (sjuksköterskeprogrammet), avancerad (specialistsjuksköterskeprogrammen) och på forskarutbildningsnivå. Sektionen har ett 80-tal medarbetare och ett 20-tal registrerade doktorander. Alla doktorander på KI erbjuds ett brett program av forskarutbildningskurser inom allmänvetenskapliga och projektorienterade ämnen. På sektionen hålls också seminarier som doktoranderna ska delta i. För mer information om forskarutbildning vid Karolinska Institutet, se http://www.ki.se/doctoral.
Forskarutbildningsprojektet och doktorandens uppgifter
Doktoranden kommer att ingå i en tvärdisciplinär forskningsmiljö där olika projekt som särskilt utvecklar kunskap inom global omvårdnad och hälsa inom det humanitära hälsoområdet bedrivs.
Det huvudsakliga uppdraget för doktoranden innebär att tillsammans med projektansvariga utveckla det teoretiska och metodologiska ramverket för forskningen, samt planera och genomföra detsamma. I projektet kommer olika former av distanserat och globalt lidande som uppstår genom "medierat observerande" av kriser, katastrofer och konflikter samt i ofrivillig migration att undersökas. Den pågående digitaliseringen och globaliseringen skapar genomgripande förändringar i hur människor erfar världen som relaterar till mänsklig existentiella villkor centrala för omvårdnad, såsom lidande och lindring. Kunskap om de former av lidande som uppstår i en krympande värld som accentuerat med den digitala utvecklingen antar formen av en "global by" är viktigt för att möta de former av ohälsa, illabefinnande och lidande, samt resurser för lindring, hälsa och välbefinnande, som uppstår i människors nya levnadsätt. Forskningen kommer att innefatta (n)etnografier, intervjuer samt fokusgrupper inom olika sammanhang där former av distanserat och globalt lidande förekommer.

Doktoranden kommer inom ramen för utbildningen genomgå relevanta forskarutbildningskurser, delta i seminarier samt presentera resultat vid vetenskapliga konferenser. Under handledning och med ökad grad av självständighet kommer doktoranden också att planera och genomföra delstudier för publicering i engelskspråkiga referee bedömda vetenskapliga tidskrifter. De olika delarbetena är framförallt kvalitativa i sin design. Doktoranden kommer även skriva en ramberättelse till del studierna för publicering i en sammanläggningsavhandling.
Inom anställningen kommer doktoranden även att ges möjlighet att delta i undervisningen i högskolans utbildningsprogram upp till 20 % av arbetstiden. Undervisningen bedrivs på svenska såväl som engelska. Doktoranden förväntas samarbeta med såväl lärare inom högskolan som nationella och internationella partners och aktivt bidra till utvecklingen inom högskolans områden.

Grundläggande behörighet:
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå (enligt Högskoleförordningen kap 7, 39§) har den som antingen har:
1. avlagt en examen på avancerad nivå (master- eller magisterexamen), eller
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå (masternivå), eller
3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
För information om grundläggande behörighet: http://ki.se/utbildning/behorighet-till-utbildning-paforskarniva
Särskild behörighet:
Akademisk examen inom omvårdnad/vårdvetenskap eller närliggande ämnen.
Kunskaper i engelska motsvarande engelska B/engelska 6. Sökande som uppfyller grundläggande behörighet (punkt 1 eller 2 ovan) genom akademisk utbildning från ett nordiskt lärosäte bedöms uppfylla kravet på engelska. För information om hur övriga sökande kan intyga kunskaper motsvarande Engelska B/Engelska 6 (såsom genom IELTS eller TOEFL, akademiska meriter eller gymnasiala meriter), se http://ki.se/utbildning/behorighet-till-utbildning-pa-forskarniva . Stort intresse för omvårdnad som kunskapsområde med god kunskap om grundläggande teorier och begrepp samt särskilt intresse för begreppsutveckling av lidande såsom de utvecklats internationellt samt i norden. Goda kunskaper inom kvalitativa metoder är meriterande.
Färdigheter och personliga egenskaper
Den sökande ska ha mycket god analytisk och samarbetsförmåga samt god kompetens i att kommunicera på engelska i både tal och skrift. Den sökande ha grundläggande kunskaper om kvantitativa arbetssätt och fördjupade kunskaper om kvalitativt arbetssätt, dess analyser och kunskapsanspråk inom forskning samt god kompetens i hantering av Officepaketets program. Stort teoretiskt intresse för kunskapsområdet med god kunskap om grundläggande teorier och begrepp samt särskilt intresse för begreppsutveckling av lidande såsom de utvecklats internationellt samt i norden är meriterande.

Att arbeta för Röda Korsets Högskola är att knyta an till ett starkt varumärke som kännetecknar en tradition sedan 1866, av att utbilda högt ansedda och eftertraktade sjuksköterskor. Global hälsa och omvårdnad sammanfattar vår unikitet. Vi anpassar oss och utvecklas ständigt för att möta framtidens behov inom hälsa och vård. Röda Korsets Högskola befinner sig i en expansiv fas med stark utveckling av forskningsdelen. Vid högskolan bedrivs forskning inom det hälsovetenskapliga området vilken är organiserad i tvärdisciplinära forskningsmiljöer.
Vid Karolinska Institutet, Institutionen för Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS) bedrivs världsledande forskning från grundforskning på molekyl- och cellnivå till kliniska studier och forskning på samhällsnivå. För mer information om forskarutbildning vid Karolinska Institutet, se http://www.ki.se/doctoral.

Varaktighet, arbetstid
Doktoranden kommer att antas till forskarutbildning vid Karolinska Institutet (KI), Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle. Röda Korsets Högskola, hälsovetenskapliga institutionen ansvarar för anställning och forskningsprojekt.

Publiceringsdatum
2018-11-22

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2018-12-16
Ange följande referens när du ansöker: Forskare Socialt lidande

Kontakt
Henrik Ericsson henrik.eriksson@rkh.se
Monir Mazaheri monir.mazaheri@rkh.se
Albertine Ranheim albertine.ranheim@ki.se

Företag
Röda Korshemmet, Stiftelsen

Adress
Röda Korshemmet, Stiftelsen
Box 1059
14121 Huddinge

Kontorsadress
Hälsovägen 11C

Jobbnummer
4471848

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Röda Korshemmet, Stiftelsen: