Doktorand till ett forskningsprojekt om makroalger - Kungliga Tekniska Högskolan , KTH Kemivetenskap - Kemiingenjörsjobb i Stockholm
Doktorand till ett forskningsprojekt om makroalger
Kungliga Tekniska Högskolan , KTH Kemivetenskap / Kemiingenjörsjobb / Stockholm
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla kemiingenjörsjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg
Visa alla jobb hos Kungliga Tekniska Högskolan , KTH Kemivetenskap i Stockholm

KTH svarar för en tredjedel av Sveriges kapacitet av teknisk forskning och ingenjörsutbildning på högskolenivå. Utbildningen och forskningen täcker ett brett område - från naturvetenskap till alla grenar inom tekniken samt arkitektur, industriell ekonomi och samhällsplanering. Totalt finns vid KTH mer än 12600 studenter på grundnivå och avancerad nivå och över 1800 forskarstuderande. KTH har nästan 4800 anställda.

Skolan för Kemivetenskap omfattar områdena Kemi, Kemiteknik samt Fiber- och polymerteknologi. Skolans verksamhet innefattar såväl grund- som tillämpad kemivetenskaplig forskning för en hållbar utveckling genom vetenskaplig excellens. Många forskningsaktiviteter är tvärdisciplinära och spänner från kemivetenskap till materialvetenskap, energiteknik, miljövetenskap, biokemi, biologi och medicin. Skolan ansvarar för civilingenjörsutbildningarna i Kemivetenskap och Kemivetenskap med internationell inriktning, högskoleingenjörsutbildningen i Kemiteknik och tekniskt basår samt för tre engelskspråkiga mastersprogram, Kemiteknik för energi och miljö, Makromolekylära material och Molekylär vetenskap och teknik. Vi medverkar även med kurser i civilingenjörsprogrammen Energi och miljö, Materialdesign och Bioteknik.

Publiceringsdatum
2013-09-15

Arbetsuppgifter
Projektbeskrivning
En doktorand söks till det Formas-finansierade projektet SEAFARM (Makroalger för ett biobaserat samhälle - odling, bioraffinering och energiutvinning). Det övergripande målet med detta projekt är att utveckla ett hållbart system för att använda alger som förnyelsebar råvara i ett framtida, biobaserat svenskt samhälle. Det transdisciplinära angreppssättet inkluderar tekniker för att odla alger för användning som råmaterial vid framställning av mat, foder, biobaserade material och bioenergi. Odling och skörd av alger kringgår flera nackdelar förknippade med landodlad biomassa, t.ex. behov av konstgödning och bevattning, och tar heller inte värdefull åkermark i anspråk. Alger växer dessutom snabbt och när de skördas så motverkas övergödning i kustnära zoner. Projektet kommer ta ett helhetsgrepp där användningen av råvaran maximeras i varje steg av cykeln. Alger kommer att odlas vid Sveriges västkust och lämpliga metoder för konservering och lagring kommer utvärderas. Den erhållna biomassan kommer därefter att fraktioneras i ett integrerat bioraffinaderi. De olika fraktionerna karakteriseras ingående och tas till vara för att framställa biokemikalier, polymerer, mat och föda. Resterna från bioraffinaderiet kan användas för att producera biogas och biogödsel. Parallellt kommer en flerstegsprocess utvecklas för att göra en fullständig systemanalys av hållbarheten ur miljösynpunkt. Det multidisciplinära forskningslaget kommer i projektets olika delar ha ett nära samarbete med myndigheter, företag och andra intressenter.

Forskningsresultaten kommer att presenteras vid internationella konferenser och i vetenskapliga tidskrifter.

Kvalifikationer
Kvalifikationer/Behörighet
Den sökande ska ha fullgjord civilingenjörsexamen eller motsvarande kompetens.

Lämplig profil för tjänsten är inriktning mot och dokumenterad kunskap om industriell ekologi,
system- och hållbarhetsanalys, livscykelanalys (LCA) och/eller energibalanser.

För tjänsten gäller att den sökande ska vara starkt motiverad för högre studier, vara initiativrik och ha förmåga att leda projekt men även samarbeta väl i grupp. Det är mycket meriterande om den sökande tidigare arbetat med biomassa från skog, jordbruk eller hav. Den sökande ska ha utmärkta kunskaper i engelska, både skriftligt och muntligt.

Arbetstider och omfattning
Heltid. Tidsbegränsad anställning, tillträde: Tillträde: januari 2014 eller enligt överenskommelse., upphör: I doktorandanställningar vid KTH ingår maximalt 20 % institutionstjänstgöring, främst i form av instrumentansvar och/eller undervisning.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2013-11-22

Så ansöker du
Ansökan skall skickas elektroniskt till registrator-kf@che.kth.se . Ansökan skall vara märkt med referensnummer, tydligt specificera vilken tjänst som söks och innehålla följande:
1. CV innehållande utbildning och relevant arbetserfarenhet från akademi och företag.
2. Officiella betyg och kopia på examensbevis.
3. Personligt brev (max 2 sidor) med en kort beskrivning av den sökandes intresse för vetenskapliga studier och av det specifika forskningsfältet.
Ange följande referens när du ansöker: K-2013-0549
Ansökan kan skickas till e-postadress: registrator-kf@che.kth.se

Kontakt
Fredrik Gröndahl, Universitetslektor 08-790 6158 fgro@kth.se

Facklig kontakt
Lars Abrahamsson, SACO 08-790 70 58 lars.abrahamsson@ee.kth.se

Företag
Kungliga Tekniska Högskolan , KTH Kemivetenskap

Adress
Kungliga Tekniska Högskolan , KTH Kemivetenskap
Valhallavägen 79
10044 Stockholm

Jobbnummer
1652937

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Kungliga Tekniska Högskolan , KTH Kemivetenskap: