Doktorand inom Processutveckling mot en cirkulär ekonomi - Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för industriell teknik och m - Redovisningsekonomjobb i Stockholm
Doktorand inom Processutveckling mot en cirkulär ekonomi
Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för industriell teknik och m / Redovisningsekonomjobb / Stockholm
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla redovisningsekonomjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg
Visa alla jobb hos Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för industriell teknik och m i Stockholm

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, teknisk historia och filosofi.

Institutionen för Materialvetenskap ansvarar för forskning och undervisning inom ett område som omfattar allt från konstruktionsmaterial till avancerade material. Materialvetenskap är ett tvärvetenskapligt ämnesområde med kunskapsbasen i fysik, kemi och mekanik. Materialvetenskap behandlar förhållandena mellan beteende - egenskaper - struktur - produktion. Forskningen vid institutionen är inriktad på följande huvudområden: Materialdesign, processdesign och materialfunktion. KTH har en världsledande position inom materialområdetProjektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Teknisk materialvetenskap

Vi söker en doktorand till projekt inom ledning och styrning av intern och extern återcirkulation av material.

Projektet ingår i KTHs satsning på cirkulär ekonomi och bygger på ett samarbete mellan INDEK och Materialvetenskap. För att nå målsättningen om en mer cirkulär ekonomi krävs forskning på flera nivåer. Inom ramarna för denna tjänst kommer verksamhetsnära och processnära forskning att bedrivas i samarbete med tillverkande företag. Då forskningen kommer att genomföras nära de industriella processerna i företagen är det av stor vikt att kandidaten har förståelse för dessa. Samtidigt är det av vikt att kandidaten har förståelse för organisationer och hur de förändras.Vi erbjuder

Befattningen ligger delat mellan enheten Industriell Management på INDEK och institutionen för Materialvetenskap. Målet med befattningen är att bidraga till att utveckla KTHs forskning genom tvärvetenskapliga forskarstudier i samverkan med industri, myndigheter och samhälle. Samt att sprida forskningen i relevanta utbildningar och kurser och härmed bidraga till KTHs utbildningsutbud och kvalitet.

Materialvetenskap, enheten för processer, fokuserar på forskning inom utveckling och optimering av processer med avseende på materialrenhet, energieffektivitet och miljöperspektiv. Även om forskningsverksamheten är direkt relaterad till industriella processer och är av tillämpad natur, så är den starkt förankrad i teoretisk analys och mekanismstudier.

Institutionen för Industriell ekonomi och organisation (INDEK) verkar inom det skärningsfält där

naturvetenskap och teknik möter management och ekonomi. Institutionen står för merparten av KTH:s utbildning i ekonomi, företagsledning och organisation.

Befattningen är en del i KTHs satsning på hållbarhet och cirkulär ekonomi.

Behörighetskrav för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

- avlagt en examen på avancerad nivå,
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

- självständigt driva sitt arbete framåt,
- kunna samarbeta med andra,
- ha ett professionellt förhållningssätt och
- analysera och arbeta med komplexa frågor.

Utöver traditionella akademiska meriter är även ett relevant examensarbete, internationell erfarenhet och språkkunskaper (engelska och svenska) av betydelse. Goda kunskaper inom processmetallurgi, verksamhetsledning, praktiska såväl som akademiska, är meriterande.

Sökande skall vara starkt motiverad för forskarstudier, ha förmåga till självständigt arbete och kritisk analys och ha god förmåga att samarbeta och kommunicera. Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.

Målexamen

Doktorsexamen

Information om antagning och anställning

Bara den som antas eller redan har antagits till utbildning på forskarnivå får anställas som doktorand. Den första anställningen som doktorand får gälla högst ett år och därefter förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år.

Information om doktorandstudier, behörighet och urval m.m. finns på KTH:s webbsida för doktorandstudier. Information om doktorsprogram och ämnen på forskarnivå finns på KTH:s webbsida.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå, men får i begränsad omfattning (högst 20 %) arbeta med utbildning, annan forskning, konstnärlig forskning och administration.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).

Ansökan ska ha följande innehåll

- CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
- Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskningsstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
- Betygsavskrift, kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
- Representativa publikationer eller tekniska rapporter. Dokument inte längre än 10 sidor vardera. För längre dokument (t.ex. avhandlingar), bifoga en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.

Publiceringsdatum
2018-04-20

Övrig information
Jämställdhet ,mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Varaktighet, arbetstid
100%. Tillträde: Enligt överenskommelse / omgående Visstidsanställning

Ersättning
Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2018-05-15
Ange följande referens när du ansöker: M-2018-0465
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Kontakt
Pär Jönsson, Professor 08-790 83 75, Pär.Jönsson@kth.se
Andreas Feldmann, bitr. Universitetslektor 08-790 00 00, andreas.feldmann@indek.kth.se
Maya Öberg, personalhandläggare (för HR-frågor) 08-790 76 53

Företag
Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för industriell teknik och m

Adress
Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för industriell teknik och m
Lindstedtsvägen 30
10044 Stockholm

Kontorsadress
Lindstedtsvägen 30

Jobbnummer
4097046

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för industriell teknik och m: