Doktorand i utbildningsvetenskap - Högskolan Väst - Universitetslärarjobb i Trollhättan
Doktorand i utbildningsvetenskap
Högskolan Väst / Universitetslärarjobb / Trollhättan
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla universitetslärarjobb i Trollhättan, Essunga, Vänersborg, Lilla Edet
Visa alla jobb hos Högskolan Väst i Trollhättan

Forskningen vid Högskolan Väst är tillämpningsbar och praxisnära. Den bedrivs för att stärka kvaliteten i utbildningen, för att ge kraft till den akademiska miljön samt för att bidra till samhällets kunskapsutveckling. Doktorandanställningen är ett samarbetsprojekt mellan Högskolan Väst och Vänersborgs kommun och inriktas mot skolutveckling inom det estetiskt pedagogiska området. Doktoranden kommer att ingå i tre skilda nätverk: (1) En forskargrupp vid Göteborgs universitet och Högskolan i Halmstad med forskning riktad mot skolans musikundervisning kontra elevers vardagskultur (2) forskare inom det utbildningsvetenskapliga kollegiet vid Högskolan Väst samt (3) företrädare för skolutveckling i Vänersborgs kommun.

Anställning som: Doktorand i utbildningsvetenskap med inr mot estetiska uttrycksformer

Omfattning: 100 % varav 80 % forskarutbildning och 20 % institutionstjänstgöring

Institutionsplacering: Institutionen för individ och samhälle

Ämnesområde: Utbildningsvetenskap

Forskningsmiljö: Barn och ungdom

Önskat tillträde: 2008-04-01

Varaktighet: En anställning som doktorand skall gälla tillsvidare, dock längst till en viss tidpunkt och aldrig för längre tid än ett år efter avlagd doktorsexamen. Den första anställningen får gälla högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Anställningen motsvarar fyra års heltidsstudier under maximalt åtta år.

Arbetsuppgifter: Forskarutbildning (80 %) som förutom deltagande i forskarutbildningskurser innebär genomförande av ett doktorandprojekt som en del i ett forskningsprojekt kring elevers estetiska vardagskultur kontra skolkulturen. Inom projektets ram ska doktoranden arbeta med datainsamling, dataanalys och författande av artiklar/bok. Vidare ska doktoranden för kommunens räkning delta i utvecklingen av skolans estetiska verksamhet.
Institutionstjänstgöring (20 %) genomförs i huvudsak inom lärarutbildningens estetiskt inriktade undervisningsfält.

Behörighetskrav: Behörig att anställas som doktorand är den som antas eller redan har antagits till en forskarutbildning vid en högskola eller universitet. För denna anställning gäller följande behörighet i enlighet med Högskoleförordningens 7 kapitel:

Grundläggande behörighet
* grundläggande högskoleutbildning om minst 180 högskolepoäng eller som i annan ordning inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet
* avlagt lärarexamen där det ingår ett examensarbete om minst 15 högskolepoäng
* godkända resultat från en inriktning eller ett ämne inom lärarutbildningens estetiska kunskapsområde
* sådana kunskaper i svenska och engelska som krävs för att tillgodogöra sig obligatoriska kursmoment samt aktivt delta i seminarier och liknande
* yrkeslivserfarenhet som lärare eller motsvarande

Kraven på särskild behörighet skall anses vara uppfyllda även av den som inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Hänsyn kan också tas till adekvata yrkeserfarenheter.

Bedömningsgrunder: Urval bland sökande skall göras med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig forskarutbildningen.

Meriterande är:
* erfarenhet av forsknings- och utvecklingsarbete/utvärderingsarbete, särskilt inom området lärande/undervisning
* kunskaper om estetik och kultur i relation till barn och ungdomar
* arbetslivserfarenhet och andra erfarenheter som är relevanta för forskarutbildningen
* god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska
* förmåga att samarbeta värdesätts

Till ansökan bif styrkt meritförteckning samt övr handlingar som åberopas

Publiceringsdatum
2008-02-05

Anställningstyp/arbetstider
100 %, visstidsanställning, ange tidigaste tillträdesdag

Ersättning
Fast lön, lön sätts enligt gällande "Lokalt kollektivavtal "Avtal för anställda som doktorander vid Högskolan Väst"

Kontakt
Soly Erlandsson, 0520 - 22 37 59 Telefon arbetet, soly.erlandsson@hv.se , Ställföreträdande prefekt

Facklig kontakt
Alastair Henry, 0520 - 22 37 86 Telefon arbetet, alastair.henry@hv.se , SACO
Ingrid Jacobsson, 0520 - 22 39 21 Telefon arbetet, ingrid.jacobsson@hv.se , TCO

Så ansöker du
Sista ansökningsdag 2008-03-03
Ange följande referens när du ansöker: 555/08
Vi tar emot ansökan via epost: registrator@hv.se

Företag
HÖGSKOLAN VÄST
46186 TROLLHÄTTAN
Telefonnummer: 0520-223000
Faxnummer: 0520-223099
E-postadress: registrator@hv.se
Mer information på www.hv.se

Kontorsadress
TROLLHÄTTAN

Jobbnummer
119870

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Högskolan Väst: