Doktorand i teoretisk fysik - Lunds universitet, Nat.fak, institutionen för astronomi och teor - Administratörsjobb (offentlig verksamhet) i Lund
Doktorand i teoretisk fysik
Lunds universitet, Nat.fak, institutionen för astronomi och teor / Administratörsjobb (offentlig verksamhet) / Lund
2021-03-15

Visa alla administratörsjobb (offentlig verksamhet) i Lund, Lomma, Staffanstorp, Burlöv
Visa alla jobb hos Lunds universitet, Nat.fak, institutionen för astronomi och teor i Lund

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Institutionen för astronomi och teoretisk fysik bedriver forskning och undervisning inom tre huvudområden: astronomi och astrofysik; teoretisk partikelfysik; samt beräkningsbiologi och biologisk fysik. Vår forskning är nyfikenhetsdriven, grundad i strävan att förstå hur verkligheten är uppbyggd, från de minsta partiklarna till universum i stort, såväl som livet självt. Inom alla tre områden har vi en internationellt stark ställning och vi arbetar aktivt för att ytterligare stärka vårt internationella renommé.Gruppen för teoretisk partikelfysik ledigkungör en doktorandtjänst i teoretisk fysik, inom forskningsområdet partikelfysikfenomenologi, med början senast augusti 2021.

Lundagruppen för teoretisk partikelfysik består av elva seniora forskare, fem postdoktorer och nio doktorander. Christian Bierlich, Rikkert Frederix, Leif Lönnblad, Stefan Prestel, Malin Sjödahl, Torbjörn Sjöstrand, Korinna Zapp och Gösta Gustafson (emeritus) arbetar med olika aspekter av QCD och fenomenologi vid kolliderare, med tonvikt på utveckling och tillämpningar av händelsegeneratorer. Johan Bijnens arbetar huvudsakligen med hadron- och flavourfysik, främst med hjälp av kiral störningsteori. Johan Rathsman och Roman Pasechnik arbetar i första hand med fenomenologi för fysik bortom standardmodellen, särskilt Higgsfysik och unifierade gaugeteorier. Vidare information om gruppen är tillgänglig på webbsidan http://particle.thep.lu.se/

Gruppen har goda relationer med den experimentella partikelfysikgruppen i Lund, som är medlem i ATLAS och ALICE, och som också studerar möjligheterna till experiment i fundamental fysik vid den European Spallation Source som nu konstrueras i Lund och i letandet efter mörk materia (LDMX).

Publiceringsdatum
2021-03-15

Dina arbetsuppgifter
Doktoranden kommer att arbete med ämnen relaterade till simulering av tungjons- och proton-proton-kollisioner inom ramen för ERC-projektet "collectiveQCD" som leds av Korinna Zapp, med tonvikt på mjuk kvantkromodynamik i gränssnittet mellan partikel- och tungjonsfysik.

Handledare kommer att utses i början av studierna, och integrera studenten i den pågående forskningen. Fokus kan skifta allteftersom nya intressanta forskningsämnen dyker upp; partikelfysik är ett dynamiskt område och resultat från t ex LHC-kollideraren eller precisionsexperiment kan inspirera nya forskningsprojekt. Studenterna förväntas också läsa ett antal kurser i teoretisk fysik, se http://home.thep.lu.se/~bijnens/PhD/ enligt studieplanen, https://www.naturvetenskap.lu.se/internt/sites/naturvetenskap.lu.se.internt/files/studieplan_teoretiskfysik.pdf och kan åläggas att fullgöra viss tjänstgöring som avser utbildning och administration, enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Behörighet

Sökanden skall ha grundläggande och särskild behörighet för doktorandstudier i teoretisk fysik enligt gällande studieplan http://www.naturvetenskap.lu.se/internt/sites/naturvetenskap.lu.se.internt/files/studieplan_teoretiskfysik.pdf . I korthet innebär behörighetskraven att den sökande, när doktorandstudierna påbörjas, skall ha avlagt en examen i fysik eller teoretisk fysik på avancerad nivå, alternativt ha fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng i fysik eller teoretisk fysik på avancerad nivå eller på något annat sätt inom eller utom landet ha förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Detaljerade regler kan hittas på http://www.naturvetenskap.lu.se/utbildning/forskarutbildning . Förmåga att prata och skriva engelska flytande är ett krav.

Bedömningsgrund

Bestämmelser om doktorandanställningar finns i HF 5 kap 1-7§§ samt SFS 1998:80. Innehavare av doktorandtjänst måste först antas för forskarutbildning. För att antas måste en student bedömas ha nödvändig kompetens att uppnå doktorsgraden under anställningsperioden. Kandidaterna kommer att rangordnas baserat på betyg, kvalitet på eventuella examensarbeten, rekommendationsbrev, annan tillhandahållen relevant information, och i slutändan (telefon)intervjuer. Tidigare kurser och examensarbeten inom partikelfysik är en fördel. Erfarenhet av vetenskaplig programmering är också en merit.

Ansökningsförfarande

Ansökan sker elektroniskt till Lunds Universitet via https://www.naturvetenskap.lu.se/om-fakulteten/jobba-hos-oss. Från länken till den relevanta tjänsten, klicka på "Logga in och sök jobbet" och följ instruktionerna. Ansökningar som skickas direkt till en medlem av forskargruppen beaktas ej.

Ansökningar skall innehålla ett curriculum vitae, en beskrivning av forskningsintressen och tidigare erfarenheter, kopior av examina, diplom och betyg, och kopior av eventuella forskningsrelaterade skrifter. CV'et bör innehålla åtminstone födelsedatum och -plats, nationalitet, adresser, utbildning och språkfärdigheter, men kan också innefatta t ex ytterligare färdigheter, personliga intressen, utmärkelser, stipendier, undervisningserfarenhet, deltagande i konferenser och sommarskolor, och publikationslistor. De sökande måste kunna uppvisa originaldokument på anmodan.

Ansökan skall också inkludera namn, ställning, telefonnummer och e-postadress för åtminstone två referenspersoner som den sökande önskar åberopa. Dessa personer behöver inte skicka brev innan de kontaktas, men om de gör det skall breven skickas med e-post direkt till korinna.zapp@thep.lu.se.

Anställningsvillkor
Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Varaktighet, arbetstid
100. Tillträde: Inte senare än 1 augusti 2021 Visstidsanställning

Ersättning
Månadslön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2021-05-15
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Företag
Lunds universitet, Nat.fak, institutionen för astronomi och teor

Jobbnummer
5628563


Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Lunds universitet, Nat.fak, institutionen för astronomi och teor: