Doktorand i psykologi - Karlstads universitet / Fakulteten för humaniora och samhällsvet - Administratörsjobb (offentlig verksamhet) i Karlstad
Doktorand i psykologi
Karlstads universitet / Fakulteten för humaniora och samhällsvet / Administratörsjobb (offentlig verksamhet) / Karlstad
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla administratörsjobb (offentlig verksamhet) i Karlstad, Hammarö, Forshaga, Kil
Visa alla jobb hos Karlstads universitet / Fakulteten för humaniora och samhällsvet i Karlstad

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-ossVi söker nu en doktorand med avslutning doktorsexamen med fokus på vardagsresande och hållbar beteendeförändring.


Publiceringsdatum
2020-06-30

Beskrivning
Forskarutbildning vid Karlstads universitet bedrivs i 26 ämnen - psykologi är ett av dem. Psykologiämnet tillsammans med genusvetenskap, socialt arbete och sociologi utgör Institutionen för sociala och psykologiska studier. Forskningen som bedrivs i psykologi är inriktad mot ett antal olika områden, såväl med klinisk inriktning som vardagslivets psykologi.

Vi utlyser nu en anställning som doktorand med avslutning doktorsexamen med fokus på vardagsresande och hållbar beteendeförändring. I avhandlingsprojektet utvecklas ny kunskap om motivation till hållbar beteendeförändring kopplat till vardagligt resande och vilken betydelse upplevelser har för övergripande värderingar och val av färdmedel. Projektet innehåller validering av tidigare utvecklade subjektiva mätskalor, samt utveckling och test av nya metoder och interventioner för hållbar beteendeförändring kopplat till vardagsresor. Vi söker en doktorand som har drivkraft att utveckla forskning inom detta område. Sökanden skall inkomma med en kortfattad forskningsplan för det tilltänkta forskningsområdet.

Anställning
Anställning som doktorand omfattar fyra års heltidsstudier och avslutas med en doktorsexamen. Som doktorand arbetar man självständigt och är beredd att på olika sätt bidra i ämnets arbete. I anställningen kan det ingå undervisning, forskning och administration med högst 20 % av heltid. I så fall görs tillägg till utbildningstiden med motsvarande tid. Den sökande förväntas ha Karlstads universitet som arbetsplats och att aktivt bidra till forskningsmiljön på ämnet. Mer information om forskarutbildning vid Karlstads universitet: https://www.kau.se/forskning/utbildning-pa-forskarniva

Behörighet och urval
Behörig att antas till utbildning på forskarnivå är den som uppfyller villkor för såväl grundläggande som särskild behörighet och som har sådan förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen (Högskoleförordningen, 7 kap).

Grundläggande behörighet har den som avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller som på annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Särskild behörighet att antas till forskarutbildning i psykologi har den som antingen har 120 högskolepoäng med successiv fördjupning inom huvudområdet psykologi eller har avlagt psykologexamen eller psykoterapeutexamen eller inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Av betydelse för anställningen som doktorand är förmågan att klara av forskarutbildningens krav vilket bland annat bedöms utifrån självständiga arbeten under grundutbildningen, skrifter och publikationer i övrigt som påvisar den sökandes förmåga till självständigt arbete av forskningskaraktär, samt övriga meriter. Egna forskningserfarenheter, särskilt inom området transportbeteende och hållbar beteendeförändring, samt examen från psykologprogram är meriterande. Vid bedömningen läggs särskild vikt vid uppvisade kvantitativa metodkunskaper och kunskap om och erfarenhet från experimentella studier och interventionsstudier då detta är viktigt för projektets genomförande. Goda kunskaper i Engelska är ett krav. Goda kunskaper i Svenska är meriterande.

Särskild vikt läggs vid bifogad förslag på forskningsplan (max 2 sidor) över det tilltänkta forskningsområdet (förslag på teoretisk ram, syfte och frågeställningar, samt metod).

Antagning
Antagning sker efter individuell prövning och grundas på en bedömning av den sökandes förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen.

Anställningsvillkor
Anställningen som doktorand omfattar fyra års heltidsstudier, alternativt fem års studier om anställningen är 80 % och 20 % undervisning eller annan institutionstjänstgöring. Lönen för doktorandanställningen följer den av Karlstads universitets fastställda lönestege för doktorander. För att anställning ska bli aktuell krävs att erforderliga beslut fattas.

Tillträde enligt överenskommelse. Stationeringsort är Karlstad.

Så ansöker du
Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens
inte kvalitativt kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska innehålla;

- Meritförteckning med vidimerade kopior av betyg, examensbevis etc. som styrker de uppgifter som åberopas.
- Akademiska betyg/meriter, examensbevis. Uppsatser/examensarbeten på kandidat-, magister- eller masternivå samt eventuellt andra handlingar som sökande önskar åberopa.
- Forskningsplan, max 2 sidor.
- Övriga handlingar som sökanden vill åberopa för att styrka sin förmåga att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå.
- Vi ser gärna att Du lämnar uppgift om referenspersoner eller bifogar rekommendationsbrev.

Alla handlingar som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan. Skicka inte enbart länkar till dem. De underlag som inte kan skickas elektroniskt, ska skickas till;

Karlstads universitet
Registrator
651 88 KARLSTAD

Sista dag att ansöka är 2020-08-31

Ange dnr. REK 2020/161

Välkommen med din ansökan!

Information om antagningsregler, anmälningsblankett, allmän studieplan i ämnet, regelhandbok och övrig information finns på universitetets centrala forskarutbildningssidor på webben: https://www.kau.se/

Varaktighet, arbetstid
100 %. Tillträde: Enligt överenskommelse Visstidsanställning

Ersättning
Enligt avtal

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2020-08-31
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Företag
Karlstads universitet / Fakulteten för humaniora och samhällsvet

Jobbnummer
5282345

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Karlstads universitet / Fakulteten för humaniora och samhällsvet: