Doktorand i Pedagogik med inriktning mot arbetsintegrerat lärand - Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle - Administratörsjobb (offentlig verksamhet) i Trollhättan
Doktorand i Pedagogik med inriktning mot arbetsintegrerat lärand
Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle / Administratörsjobb (offentlig verksamhet) / Trollhättan
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla administratörsjobb (offentlig verksamhet) i Trollhättan, Essunga, Vänersborg, Lilla Edet
Visa alla jobb hos Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle i Trollhättan

Samverkan är integrerad i Högskolan Västs utbildning och forskning och realiseras genom profilen Arbetsintegrerat lärande, AIL. Genom AIL bearbetas och förädlas kunskap i samverkan med omvärlden. Högskolan har regeringens särskilda uppdrag att utveckla AIL. Forskarutbildningsrättigheterna i produktionsteknik och arbetsintegrerat lärande ger uttryck för den vetenskapliga höjden i högskolans profil. Utöver högskolans tre prioriterade forskningsmiljöer - produktionsteknik, AIL samt barn-och ungdomsvetenskap - bedrivs forskning också inom ett flertal andra områden.

Högskolan Väst har ett högt söktryck, en bred rekrytering och en hög andel av studenterna etablerar sig på arbetsmarknaden. Högskolan finns centralt i Trollhättan med 11 000 studenter och närmare 600 anställda.Doktoranden kommer vara verksam inom den Barn- och ungdomsvetenskapliga forsknings­miljön och antagen vid forskarutbildningen Pedagogik med inriktning mot arbetsintegrerat lärande, båda vid Högskolan Väst.

Inom den Barn- och ungdomsvetenskapliga forsknings­miljöns finns det forsknings­intressen som fokuserar professioners och verksamheters arbete med barn och ungdomar. Doktoranden förväntas bidra i forskningsmiljön och i forskarutbildningen.

Doktorandens vetenskapliga arbete i projektet

Området för avhandlingsarbetet, som är en del av den utbildning på forskarnivå som anställningen avser, är lärarstudenters lärprocesser och professionella utveckling. Syftet är att studera lärarstudenters yrkessocialisering och hur lärarkunskaper samt lärarkompetenser utvecklas hos studenterna vid integrering av teori och praktik i de verksamhetsförlagda och högskoleförlagda delarna av utbildningen.

Ämnesområde: Pedagogik med inriktning mot arbetsintegrerat lärande (AIL)

Forskningsmiljö: Doktorandprojektet kommer att bedrivas i nära samarbete med andra doktorander och forskare vid den Barn- och ungdomsvetenskapliga forskningsmiljö (BUV) och andra doktorander med inriktning mot arbetsintegrerat lärande vid Högskolan Väst. För mer information om forskningsmiljön BUV se: http://www.hv.se/BUV

Arbetsuppgifter: Forskarutbildningen innebär, förutom deltagande i forskarutbildningens kurser och andra aktiviteter, genomförande av ett självständigt avhandlingsarbete. Som doktorand ägnas anställningstiden framförallt åt forskarutbildning. En doktorand får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer är 20 % av full arbetstid (Högskoleförordningen 5 kap 2§). Eventuell institutionstjänstgöring (20 %) genomförs i huvudsak inom utbildningsvetenskap och barn- och ungdomsvetenskap.

Behörighetskrav: Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har avlagt examen på grund- och avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet har den som har kunskaper motsvarande 120 högskolepoäng i pedagogik eller i annat ämne med relevans för pedagogik med inriktning mot arbetsintegrerat lärande, varav minst 30 hp på avancerad nivå. Uppsats/examensarbete omfattande minst 15 hp på avancerad nivå, i pedagogik eller i annat ämne med relevans för pedagogik med inriktning mot arbetsintegrerat lärande, skall ingå.

Se 3.1 och 3.2 i Allmän studieplan för forskarutbildningen i pedagogik med inriktning mot arbetsintegrerat lärande, Dnr 2015/1344 B 25: https://www.hv.se/forskning/till-dig-som-vill-bli-doktorand/arbetsintegrerat-larande/

Bedömningsgrunder: Urval bland sökanden skall göras med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningsgrunder hittas i 3.3 Allmän studieplan för forskarutbildningen i pedagogik med inriktning mot arbetsintegrerat lärande, Dnr 2015/1342 B 25.

Den sökande ska förutom allmän och särskild behörighet, behärska svenska språket i tal och skrift. Sökande ska vara behörig till studier på forskarnivå vid ansökningstillfället. Erfarenheter relaterade till projektområdet, kvantitativa och kvalitativa metoder samt god förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt på engelska är meriterande.

Varaktighet: En anställning som doktorand ska gälla tillsvidare, dock längst till en viss tidpunkt och aldrig längre tid än ett år efter avlagd doktorsexamen. Den första anställningen får gälla högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Anställningen motsvarar fyra års heltidsstudier under maximalt åtta år (Högskoleförordningen 5 kap 7§).

Ansökan görs digitalt via Högskolan Västs rekryteringsverktyg. Se www.hv.se, Möt oss, Jobba hos oss.

Ansökan ska bestå av:

- CV/Meritförteckning
- Presentation av forskningsintresse inom området för utannonserad anställning (max 3 sidor).

Presentationen ska innehålla:
* en beskrivning av ditt intresse för och tidigare erfarenheter av forskningsområdet
* en beskrivning och argumentation för vad som är särskilt intressant att undersöka inom anställningens område.
* en beskrivning av hur den undersökning du skulle vilja genomföra kan utformas för att utveckla kunskap inom forskningsområdet.

- Examensarbete på avancerad nivå
- Intyg examen på grund- och avancerad nivå
- Övriga handlingar som den sökande önskar åberopa
- Namn, e-postadresser och telefonnummer till två referenser.

Godkända skrivspråk gällande uppsatser, examensbevis, betyg och andra relevanta dokument är skandinaviska språk och engelska, eller översättningar till dessa språk. Vid översättning bifogas även originaltext.

Detta skall vara Högskolan Väst tillhanda senast 2017-11-05

De underlag som inte kan skickas digitalt ska skickas till:

Högskolan Väst
HR-avdelningen
461 86 Trollhättan
Sverige

Ange ref.nr: 2017/222

Varaktighet, arbetstid
100%. Tillträde: Snarast möjligen eller enligt överenskommelse Visstidsanställning

Publiceringsdatum
2017-10-23

Ersättning
Månadsavlönad

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2017-11-05
Ange följande referens när du ansöker: 2017/222
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Kontakt
Emma Sorbring, Professor +46520-223712, mobil: +4673-397 50 03
Anna Sigridur Islind, Doktorandutskottet vid HV +4670-555 19 85
Lena Sjöberg, Prefekt +46520-223724, mobil: +4672-160 01 16

Företag
Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle

Adress
Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle
Gustava Melins gata 2
46186 Trollhättan

Kontorsadress
Gustava Melins gata 2

Jobbnummer
3761937

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle: