Doktorand i omvårdnad - Karlstads universitet / Institutionen för hälsovetenskaper - Administratörsjobb (offentlig verksamhet) i Karlstad
Doktorand i omvårdnad
Karlstads universitet / Institutionen för hälsovetenskaper / Administratörsjobb (offentlig verksamhet) / Karlstad
2020-06-30

Visa alla administratörsjobb (offentlig verksamhet) i Karlstad, Hammarö, Forshaga, Kil
Visa alla jobb hos Karlstads universitet / Institutionen för hälsovetenskaper i Karlstad

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 300 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-ossBakgrund
Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap utlyser en plats inom forskarutbildningen med avslutning doktorsexamen i Omvårdnad vid Institutionen för hälsovetenskaper.

Ämnets forskning vid Karlstads universitet är samlat inom forskningsprogrammet Främja hälsa och vårdkvalitet som omfattar tre övergripande forskningsområden: Modeller och innovationer för säker vård, Hantering av komplexa ohälsotillstånd samt Kompetens och professionsutveckling inom omvårdnad. Forskning inom området hälsa bedrivs idag inom flera ämnen vid universitetets båda fakulteter och forskarutbildningen är samlad i Forskarskola Hälsa. Den utlysta doktorandanställningen med avslutning doktorsexamen i omvårdnad kommer att vara knuten till Forskarskola Hälsa.

Arbetsuppgifter
En doktorandanställning med avslutning doktorsexamen utlyses till ett forskningsprojekt om sjuksköterskans patientnära ledarskap i vården för äldre människor i kommunens hemsjukvård. Sjuksköterskan har en given ledarskapsroll i sin profession. De flesta är eniga om att ledarskap är viktigt i kommunens hemsjukvård, som dels utövas med avstånd från de äldre och som dels utövas nära de äldre. Däremot är kunskapen begränsad om sjuksköterskans patientnära ledarskap: vad är det, vad innebär det, vad görs, hur och varför. Forskningsprojektets mål är att öka kunskapen om sjuksköterskans patientnära ledarskap, som har betydelse för en patientsäker hemsjukvård för äldre människor. En doktorand ska främst ägna sig åt egen forskarutbildning. Forskarutbildningen består av 240 hp, inklusive avhandlingen. Doktoranden kan också tilldelas uppgifter inom institutionen, som undervisning eller något annat arbete vid lärosätet på maximalt 20 procent av full arbetstid.

Behörighet
För att bli antagen till forskarutbildningen måste den sökande uppfylla både grundläggande och särskilda behörighetskrav (Högskoleförordningen, Kap 7, § 35). Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller som på annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet att antas till forskarutbildningen i omvårdnad har den som avlagt examen i omvårdnad på avancerad nivå och fullgjort kursfordringar i ämnet/huvudområdet omvårdnad om minst 120 högskolepoäng, varav minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå där det ingår ett självständigt arbete (examensarbete) omfattande minst 15 högskolepoäng. Särskild behörighet har också den som i annan ordning inom eller utom landet har förvärvat motsvarande kunskaper.

Antagning och bedömningsgrunder
För att bli antagen till forskarutbildningen måste den sökande bedömas ha förmåga att tillgodogöra sig utbildningen (Högskoleförordningen, Kap 7, § 35). Antagning sker efter individuell prövning.

Bedömningsgrunderna baseras på den sökandes förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Därvid bedöms den sökandes studieresultat från tidigare utbildning samt kvaliteten hos de självständiga, skriftliga arbeten av forsknings- och utredningskaraktär som ingått i utbildningen, i synnerhet på avancerad nivå. Dessutom bedöms erforderliga styrkta erfarenheter enligt meritprofil (se nedan) samt forskningsplan, där den sökande redogör för sitt tänkta avhandlingsprojekt, svenska och engelska språkfärdigheter samt den sökandes avsikt att närvara och delta aktivt i forskningsmiljön. Den sökande skall vidare ha god social förmåga och klara av att arbeta både enskilt och i grupp.

Publiceringsdatum
2020-06-30

Anställningsvillkor
Efter antagning till utbildning på forskarnivå kommer en anställning som doktorand att erbjudas (Högskoleförordningen, Kap 5, § 3). Anställningen är en tidsbegränsad anställning på heltid (först ett år som därefter kan förlängas med högst två år i taget) med tillträde enligt överenskommelse.

Övrig information
Karlstads universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Så ansöker du
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi.

Varaktighet, arbetstid
100%. Tillträde: Enligt överenskommelse Visstidsanställning

Ersättning
Månadslön enligt avtal

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2020-09-21
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Företag
Karlstads universitet / Institutionen för hälsovetenskaper

Jobbnummer
5281476


Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Karlstads universitet / Institutionen för hälsovetenskaper: