Doktorand i miljövetenskap - Lunds Universitet, Naturvetenskapl Institutionen - Biologjobb i Lund
Doktorand i miljövetenskap
Lunds Universitet, Naturvetenskapl Institutionen / Biologjobb / Lund
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla biologjobb i Lund, Lomma, Staffanstorp, Burlöv
Visa alla jobb hos Lunds Universitet, Naturvetenskapl Institutionen i Lund

Placering Fysiska institutionen, avdelningen för kärnfysik,
naturvetenskaplig fakultet Arbetsbeskrivning: Projekttitel:
"Källbestämning av organiska aerosoler med hjälp av 14C för validering av
europeiska luftkvalitetsmodeller". Organiska aerosoler - som härstammar från
naturliga processer eller från mänskliga aktiviteter - påverkar jordens
strålningsbalans och klimatet på ett sätt som motverkar den globala
växthuseffekten. Aerosoler har också visat sig påverka människors hälsa i
negativ riktning. En stor men högst varierande andel av atmosfärens aerosolmassa
består av organiska aerosoler. Än idag saknas djupare kunskap om de organiska
aerosolerna och de är en av de största utmaningarna i såväl regionala som
globala klimat- och luftkvalitetsmodeller. Förbränning av biomassa anses vara en
av de största antropogena källorna till organiska aerosoler. Eftersom det
globala energisystemet för närvarande genomgår en omställning från oljeeldning
till biomassförbränning är studier av organiska aerosoler extremt angeläget.
Doktorandprojektet kommer att utveckla en metodik för att bestämma hur
mycket olika organiska aerosolkomponenter bidrar till den nordiska
aerosolbakgrunden. Tyngdpunkten kommer att ligga på att kvantifiera och
särskilja antropogent från biogent kol, genom att separera fossilt från modernt
kol. Detta görs genom att analysera 14C-halten i aerosolprov med
acceleratormasspektrometri (AMS) i såväl det totala provet som i olika
fraktioner erhållna med hjälp av en termooptisk separationsteknik. Erhållna data
kommer att användas för att ytterligare förbättra och validera modeller för
organiska aerosoler. Kvalifikationer: Vi söker en person med
universitetsexamen (omfattande minst 240 högskolepoäng inklusive ett
examensarbete omfattande minst 30 högskolepoäng) med miljövetenskaplig profil
eller med inriktning som relaterar till doktorandprojektet. Det är önskvärt att
grundläggande fysik- och kemikurser har ingått i högskoleutbildningen. Projektet
kräver att sökanden har ett genuint intresse av fysikaliska och kemiska
mätmetoder. Goda kunskaper i engelska är ett krav. Projektet kräver god
samarbetsförmåga. Övrigt Bestämmelser om doktorandanställningar
finns i HF 5 kap 1-7 samt SFS 1998:80. Se även antagningsordning http://www.lu.se/o.o.i.s/3388 Som innehavare av
doktorandanställning får enbart den som antas eller redan är antagen till
forskarutbildning anställas. Urvalet av behöriga sökande skall göras med
hänsyn till förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom
skyldighet att ägna sig åt forskarutbildning kan innehavaren åläggas att
fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete
enligt särskilda bestämmelser i förordningen. Naturvetenskapliga
fakulteten eftersträvar en jämn könsfördelning inom forskarutbildningen och ser
därför gärna att såväl män som kvinnor söker denna befattning. Om den
sökande begär återlämnas ansökningshandlingar tidigast två år efter att
anställningen vunnit laga kraft enl. Riksarkivets föreskrifter, RA-FS 2004:1 2 .

Publiceringsdatum
2007-10-25

Anställningstyp/arbetstider
Tidsbegränsad. Tillträde snarast. Heltid. Dagtid. '.

Ersättning
Fast lön.
Facklig företrädare
OFR, SACO och SEKO.

Kontakt
Kristina Stenström, 046-222 7643. kristina.stenstrom@nuclear.lu.se .

Så ansöker du
Ansökan inkommen senast 071116. Denna görs på blanketten Ansökan till
doktorandanställning som finns på fakultetens hemsida, http://www.lu.se/o.o.i.s/2319 . Undertecknad ansökan ställs
till registrator, Lunds universitet, Box 117, 221 00 LUND. Samtliga ingivna
handlingar skall vara bestyrkta . Ange referensnummer 3706

Företag
Lunds Universitet, Naturvetenskapl Institutionen
Sölveg 37, 22362 Lund
Box 118
221 00 LUND Tel 046-2220000
Mer information på http://www.naturvetenskap.lu.se

Jobbnummer
36625

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Lunds Universitet, Naturvetenskapl Institutionen: