Doktorand i landskapsplanering - Sveriges lantbruksuniversitet - Arkitektjobb i Lomma
Doktorand i landskapsplanering
Sveriges lantbruksuniversitet / Arkitektjobb / Lomma
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla arkitektjobb i Lomma, Burlöv, Lund, Staffanstorp
Visa alla jobb hos Sveriges lantbruksuniversitet i Lomma

LTJ-fakultetens kärnområden i Alnarp
söker
1 doktorand i forskarutbildningsämnet: Landskapsplanering
Landskapsplanering: hälsofrämjande miljöer
Till hösten startar forskarskolan â€?Arkitektur och planering i stadens landskapâ€? vid SLU. Det är en gemensam satsning mellan landskapsarkitekturmiljöerna i Alnarp och Ultuna där vi bedriver forskning och undervisning i ämnet. Forskarskolan kommer att erbjuda en tvärvetenskaplig miljö och ta utgångspunkt i landskapsarkitekturens praktiska verksamheter inom planering, design och förvaltning. Den blir öppen mot andra högskolor i Sverige och Norden som bedriver forskning inom landskapsarkitektur och angränsande ämnen. Vi kommer att arbeta i nätverk som ger tillgång till avancerade lärare och handledare inom ett brett område. Till forskarskolan rekryterar vi nu en doktorand till området Arbetsvetenskap, Ekonomi och Miljöpsykologi i Alnarp. Området engagerar forskare inom flera discipliner, bland annat miljöpsykologi med betoning på hälsodesign, aktiviteter (såsom idrott, rekreation eller natur- och trädgårdsterapi), upplevelser, perception och preferenser, ofta i urbana utemiljöer med kopplingar till design, planering och vegetationsbyggnad.
Doktorandtjänst: Doktorand i landskapsplanering med miljöpsykologi och hälsofrämjande miljöer i staden som specialinriktning. Gröna utemiljöer i urbana områden kan spela en strategiskt viktig roll för människors hälsa, välbefinnande och livskvalitet. En utveckling med förtätning och minskade grönytor som följd kräver ökad kunskap om hur gröna element kan integreras i staden och hur de utemiljöer som finns kan ge utrymme till återhämtning, t.ex. rofylld vila och kontemplation, trädgårdssysslor eller lek och fysisk aktivitet. Doktorandarbetet skall bidra till att öka förståelsen för rekreativa processer i utemiljöer och till planering och utformning av hälsofrämjande utemiljöer i staden som helhet eller i anslutning till verksamheter inom skola, vård och omsorg.
Har du en projektidé som passar in på ovanstående beskrivning? Skicka in en ansökan och bifoga ett program eller avsiktsförklaring, där du kort beskriver hur du vill utveckla ditt doktorandprojekt inom ramen för doktorandtjänstens inriktning. Bifoga också gärna examensuppsatser eller andra bevis på din förmåga att uttrycka dig.
Anställningsform: Doktorandtjänst
SLU är en arbetsplats där mångfald och jämn könsfördelning eftersträvas.
För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå. Den som före den 1 juli 2007 uppfyller tidigare krav på grundläggande behörighet, dvs. minst 120 poäng högskoleutbildning eller motsvarande, har grundläggande behörighet fram till utgången av 2015.
Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive styrkt meritförteckning; examensarbete; personliga referenser; tillräckliga kunskaper i engelska samt en intervju.
Läs mer om utbildningen och dess finansiering i Doktorandhandboken
Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/PhD
Ansökan görs på denna ANSÖKNINGSBLANKETT samt fullständig annons:
http://www.slu.se/?id=780

Publiceringsdatum
2008-04-18

Arbetstider och omfattning
Visstidsanställning 6 månader eller längre
Heltid
Heltid. Max motsv 4 års heltidsstudier

Ersättning
Fast lön
Individuell lön, kollektivavtal

Så ansöker du
Ange följande referens när du ansöker: 1236/08
Ansökan kan skickas till e-postadress: Registrator@slu.se

Företag
Sveriges lantbruksuniversitet

Adress
Sveriges lantbruksuniversitet
Box 7070
75007 UPPSALA

Kontaktuppgifter
Telefonnummer: 018-671000

Jobbnummer
197019

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Sveriges lantbruksuniversitet: