Doktorand i kulturgeografi och ekonomisk geografi - Lunds Universitet, Institutionen för kulturgeografi och ekonomis - Administratörsjobb (offentlig verksamhet) i Lund
Doktorand i kulturgeografi och ekonomisk geografi
Lunds Universitet, Institutionen för kulturgeografi och ekonomis / Administratörsjobb (offentlig verksamhet) / Lund
2020-08-18

Visa alla administratörsjobb (offentlig verksamhet) i Lund, Lomma, Staffanstorp, Burlöv
Visa alla jobb hos Lunds Universitet, Institutionen för kulturgeografi och ekonomis i Lund

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Samhällsvetenskapliga fakulteten är ett av Sveriges ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhällsvetenskap och beteendevetenskap och bedriver verksamhet i både Lund och Helsingborg.

Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi med c:a 55 anställda, 400 helårsstudenter och ett 25 tal doktorander kombinerar gamla anor med modern och högt internationaliserad forskning och utbildning.
Publiceringsdatum
2020-08-18

Dina arbetsuppgifter
Forskarutbildningen i kulturgeografi och ekonomisk geografi omfattar 240 högskolepoäng, vilket motsvarar fyra års heltidsstudier.

Utbildningen avslutas med att doktoranden försvarar sin doktorsavhandling vid en offentlig disputation. Den som anställs som doktorand skall ägna sig åt sin egen forskarutbildning. Bestämmelser om anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen 5 kap 1-7 §§.

Doktoranden kommer att arbeta med ett fyraårigt doktorandprojekt om arbetskraften i småskalig guldbrytning i Burkina Faso. Anställningen är en del av ett större forskningsprojekt "Frontier settlement: Territories of artisan mining labour in Africa" som studerar småskalig guldbrytning och arbetskraften inom sektorn i Burkina Faso, Demokratiska Republiken Kongo (DRC) och Zimbabwe. Projektet finansieras av the Swiss National Science Foundation (SNSF) och är ett samarbetsprojekt med Department of Geography, University of Zürich, University of Zimbabwe, University of Ouagadougou I, och Institut National des Sciences des Sociétés in Burkina Faso, och the Groupe de Recherche Action sur les Conflits et la Sécurité Humaine (DRC).

Doktoranden förväntas formulera sitt eget forskningsfokus i förhållande till Burkina Faso inom ramen för det större projektet. Detta fokus förväntas innehålla något av följande inriktningar (men kan också inkludera ytterligare inriktningar);

* Rekrytering av arbetskraft till småskalig guldbrytning, arbetstagares rättigheter, generell reglering av sektorn i förhållande till pågående formalisering och andra transnationella regelverk och policys kring mineralutvinning

* Formella och informella relationer kring reglering av arbetskraft inom sektorn i förhållande till lokala förhållande, i synnerhet mot bakgrund av den globala värdekedjorna kring guldutvinning och kritik kring dessa.

* Urbaniseringstendenser i förhållande till småskalig guldbrytning

* Den politiska ekologin kring arbetskraftsutnyttjande inom ramen för historiska och samtida guldutvinning

Doktoranden förväntas att aktivt delta i forsknings- och undervisningsmiljön vid institutionen samt bör räkna med institutionstjänstgöring med främst undervisning på högst 20 procent.

Anställningen förutsätter att innehavaren antas som forskarstuderande i kulturgeografi och ekonomisk geografi. Information om forskarutbildningen i kulturgeografi och ekonomisk geografi finns på: www.keg.lu.se/forskning/forskarutbildning/doktorandutbildning-i-samhallsgeografi

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet för tillträde till forskarutbildning i kulturgeografi och ekonomisk geografi har den som avlagt examen på avancerad nivå i kulturgeografi och ekonomisk geografi eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Examen skall innehålla självständiga arbeten omfattande minst 30 högskolepoäng eller motsvarande, varav hälften på avancerad nivå. Vidare skall den sökande behärska engelska i tal och skrift motsvarande engelska B vid svenska gymnasiet.

Bedömningsgrund
Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Forskningsplanen, tidigare uppsatser och publikationer, tidigare kvalitativt fältarbete inom ämnet och/eller Burkina Faso och förmåga att tala något av språken som talas i Burkina Faso (Mooré, Dioula. Fulfuldé, Franska) bedöms som viktiga för att bedöma den sökandes förmåga. Förmåga att tala och skriva engelska är ett krav.

Anställningsvillkor
Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Så ansöker du
Ansökan ska innehålla:
* Ett introduktionsbrev omfattande max 700 ord, som innehåller en kort presentation av dig som sökande och dina meriter samt en kort beskrivning av varför du är intresserad av forskarutbildningen i kulturgeografi/ekonomisk geografi vid Lunds universitet
* Meritförteckning som visar behörighet för forskarutbildning i kulturgeografi och ekonomisk geografi
* Examensbevis och betyg
* Uppsats/uppsatser, motsvarande sammanlagt 30 högskolepoäng, på kandidatnivå eller avancerad nivå i kulturgeografi/ekonomisk geografi eller ämne som bedöms som likvärdigt.
* Ett skrivprov på 5-10 sidor på engelska (det kan vara från en akademisk uppsats, en publikation eller en kursuppgift).
* Kortfattad forskningsplan (max 2000 ord inklusive referenser). Planen ska tydligt beskriva hur den planerade forskningen anknyter till projektet som beskrivs i utlysningen.
* Namn och kontaktuppgifter för två referenspersoner
* Övriga skrifter eller handlingar som är relevanta för anställningen.

Ansökan skall vara på engelska.Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Varaktighet, arbetstid
100. Tillträde: 1 januari 2021 eller enligt överenskommelse Visstidsanställning

Ersättning
Månadslön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2020-10-31
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Företag
Lunds universitet, Institutionen för kulturgeografi och ekonomis

Jobbnummer
5324072


Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Lunds Universitet, Institutionen för kulturgeografi och ekonomis: