Doktorand i husdjursvetenskap - Sveriges lantbruksuniversitet - Skogsjobb i Uppsala
Doktorand i husdjursvetenskap
Sveriges lantbruksuniversitet / Skogsjobb / Uppsala
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla skogsjobb i Uppsala, Östhammar, Sigtuna, Österåker
Visa alla jobb hos Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala

Institutionen för Institutionen för husdjursgenetik (HGEN) i Uppsala
söker

1 doktorand i forskarutbildningsämnet: Husdjursvetenskap med inriktning mot genetik och avel

Många fungerande spenar hos suggan - ett krav från smågrisarna

Svenska smågrisar får dia suggan under fem veckor. Eftersom varje tillfälle som suggan ger di bara varar någon minut, är det viktigt att alla smågrisar i kullen har tillgång till var sin spene med en väl fungerande juverdel. Kullstorleken har under senaste 10-årsperioden ökat med nära 0,2 smågrisar per kull och år, men antalet väl fungerande spenar har inte ökat i motsvarande utsträckning. I avelsbesättningarna sker idag en registrering av antalet spenar hos smågrisarna, och vid ekolodning (ca 100 kg) registreras antalet spenar som bedöms kunna fungera hos den blivande suggan. S.k. inverterade spenar, där spenspetsen är indragen av en bindvävs-sträng, räknas då bort. Vi vet idag inte i hur stor utsträckning dessa defekta spenar skulle fungera hos den digivande suggan. Vi vet inte heller hur starkt sambandet är mellan antal fungerande spenar hos suggan och variation i smågristillväxt i kullen. Vi behöver mer kunskap om hur vi med god säkerhet på det unga djuret kan identifiera, och även göra selektion för, spenar och juverdelar som under kommande laktationer blir del av ett väl fungerande juver. På lång sikt ska detta arbete leda till en bättre smågrisöverlevnad och smågristillväxt, och även underlätta skötarens vardag. Projektet är ett samarbete mellan Inst. f. husdjursgenetik och Inst. f. kliniska vetenskaper vid SLU, samt avelsorganisationen Quality Genetics. Du kommer att under första två åren analysera data från Quality Genetics (information från svenska besättningar med yorkshireavel), samt genomföra en studie i bruksbesättningar med lantras-yorkshire-suggor. I den senare studien kommer du att följa rekryteringsgyltors spenar från smågrisstadiet fram till avvänjningen av första kullen. Inriktningen av de två sista årens studier har Du själv möjlighet att påverka.

Kvalifikationer: Du som söker tjänsten bör givetvis vara intresserad av grisproduktion, avel och biometri. Vi förutsätter att du är husdjursagronom eller har motsvarande utbildning. Eftersom en stor del av projektet innebär att hantera sifferinformation i datorn, bör du tycka att det är kul med siffror och databearbetning. Du ska också vara bra på att skriva på svenska och engelska. Vi värdesätter social kompetens, särskilt som projektet innebär många kontakter med lantbrukare

SLU är en arbetsplats där mångfald och jämn könsfördelning eftersträvas.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive styrkt meritförteckning; examensarbete; personliga referenser; tillräckliga kunskaper i engelska samt en intervju.

Läs mer om utbildningen och dess finansiering i Doktorandhandboken

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på
www.slu.se/PhD

Ansökan görs på denna ANSÖKNINGSBLANKETT
http://pallas.adm.slu.se/ansti/taf/pio.taf?function=menyzf

Publiceringsdatum
2007-10-03

Anställningstyp/arbetstider
Heltid. Max motsv 4 års heltidsstudier

Ersättning
Individuell lön, kollektivavtal

Så ansöker du
Ange följande referens när du ansöker: 2468/07
Vi tar emot ansökan via epost: Registrator@slu.se

Företag
Sveriges lantbruksuniversitet
Box 7070
75007 UPPSALA
Telefonnummer: 018-671000
Mer information på http://www.slu.se

Jobbnummer
7283

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Sveriges lantbruksuniversitet: