Doktorand i handelsrätt med inriktning kredit- och bankrätt - Lunds universitet, Ekonomihögskolan, Institutionen för handelsrä - Administratörsjobb (offentlig verksamhet) i Lund
Doktorand i handelsrätt med inriktning kredit- och bankrätt
Lunds universitet, Ekonomihögskolan, Institutionen för handelsrä / Administratörsjobb (offentlig verksamhet) / Lund
2020-03-26

Visa alla administratörsjobb (offentlig verksamhet) i Lund, Lomma, Staffanstorp, Burlöv
Visa alla jobb hos Lunds universitet, Ekonomihögskolan, Institutionen för handelsrä i Lund

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Ekonomihögskolan är en av åtta fakulteter inom Lunds universitet. Över 4 000 studenter och cirka 450 forskare, lärare och övrig personal studerar och arbetar här med utbildning och forskning inom ekonomisk historia, företagsekonomi, handelsrätt, informatik, nationalekonomi, statistik och forskningspolitik.Obs.

detta är en förkortad version av annonsen. För att se annonsen i sin helhet kan ni använda följande länk: https://lu.varbi.com/se/what:job/jobID:322909/

Institutionen för handelsrätt ledigförklarar en doktorandanställning för avläggande av juris doktorsexamen inom ämnesområdet handelsrätt med inriktning mot kredit- och bankrätt.

Publiceringsdatum
2020-03-26

Dina arbetsuppgifter
Forskningsprojektet som doktorandtjänsten kommer vara en del av avser forskning med inriktning på bankkrediter och omsättningen av krediter och genomförs inom ramen för Affärsrättsligt Centrum vid Lunds universitet (ACLU). Den nu ledigförklarade anställningen finansieras av Sparbanken Skåne och dess ägare Sparbanksstiftelsen Finn.

Enligt HF 5 kap. 2 § ska den som är anställd som doktorand främst ägna sig åt sin egen utbildning.

Behörighet

Bara den som antas eller redan antagits till en utbildning på forskarnivå vid en högskola får anställas som doktorand (HF 5 kap 3 §).

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

* avlagt en examen på avancerad nivå,

* fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller

* på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper

(HF 7 kap 39).

Särskild behörighet har den som genomgått juristutbildningen och avlagt juristexamen/juris kandidatexamen eller motsvarande. Särskild behörighet har också den som kan åberopa annan genomgången utbildning eller särskild yrkeserfarenhet, om utbildningen och/eller yrkeserfarenheten bedöms ge en kompetens i ämnet för utbildningen på forskarnivå, som är likvärdig med juristexamen/juris kandidatexamen i fråga om såväl kunskaper i ämnet för utbildningen på forskarnivå som juridisk allmänbildning av betydelse för samma ämne.

Övriga krav

Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift, är ett krav.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i HF 5 kap 1-7 §§. Bestämmelser för tillträde till utbildning på forskarnivå återfinns i HF 7 kap 34-41 §§.

Vid antagning till utbildning på forskarnivå ska avseende fästas vid förmågan att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå (HF 5 kap 5 §, HF 7 kap 35,41 §§).

Den sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen bedöms med ledning av följande bedömningsgrunder utan inbördes rangordning:

Sökandes allmänna kompetens:

* kvalitet och innehåll i tidigare självständiga skriftliga arbeten, såsom examensarbetet

* förmåga att aktivt delta i fakultetens forskningsmiljö

* relevant utbildningsbakgrund och betyg

* relevant arbetslivserfarenhet

Projektbeskrivningens vetenskapliga kvalitet:

* förmåga att beskriva och problematisera gällande forskningsläge

* tydlighet och logiskt sammanhang i formulering av syfte och forskningsfrågor

* stringens i rättslig argumentation och analys

* adekvans i val av metod och teori

* förmåga till kreativitet och innovation i formuleringen av forskningsfrågor och angreppssätt

* språklig begriplighet och formalia.

Hänsyn kommer också att tas till personlig lämplighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmågan som behövs för att klara forskarutbildningen. Institutionen för handelsrätt är en förhållandevis liten institution och varje medarbetare är en viktig del av miljön. Det är därför av betydelsen att du som doktorand har en god förmåga att samarbeta med andra och prioriterar närvaro och deltagande i institutionens övriga verksamhet. För framgångsrika forskarstudier krävs även att du är strukturerad, självgående, initiativrik och uthållig.

Anställningsvillkor
Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§ vid heltidsstudier. Anställningen omprövas årligen i förhållanden till uppfyllelse av studiemålen.

Ansökningsförfarande

Ansökan ska innehålla meritförteckning, betygskopior, projektbeskrivning, ett examensarbete eller annat skriftligt arbete, angivande av en eller två referenspersoner (exempelvis chef eller handledare) samt övriga handlingar som sökande önskar belysa för aktuell anställning.

Den sökandes egen projektbeskrivning ska syfta till en diskussion kring doktorandprojektet, närmare bestämt dess kontext, närmare syfte och forskningsfrågor, gällande rätt på det aktuella området, forskningsläget samt möjliga teoretiska och metodologiska angreppssätt etc. I projektbeskrivningen ska den sökande också reflektera kring kunskaper, förmågor och erfarenheter av betydelse för doktorandprojektet och dess framgångsrika genomförande.

Projektbeskrivningen, som bifogas i en textfil i sökandeportalen, får inte överstiga 15 000 tecken inklusive blanksteg, fotnoter, källförteckning etc (överstigande text beaktas inte) och ska skrivas antingen på engelska, svenska, danska eller norska.

Ansökningarna kommer att beredas av en forskningsnämnd vid institutionen varefter ett mindre antal sökande kommer att kallas till intervju under våren 2020.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Varaktighet, arbetstid
100. Tillträde: 1 juni 2020 eller enligt överenskommelse Visstidsanställning

Ersättning
Månadslön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2020-04-30
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Företag
Lunds universitet, Ekonomihögskolan, Institutionen för handelsrä

Jobbnummer
5166926


Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Lunds universitet, Ekonomihögskolan, Institutionen för handelsrä: