Doktorand i grekiska eller grekiska med inriktning mot bysantino - Uppsala universitet, Institutionen för lingvistik och filologi - Administratörsjobb (offentlig verksamhet) i Uppsala
Doktorand i grekiska eller grekiska med inriktning mot bysantino
Uppsala universitet, Institutionen för lingvistik och filologi / Administratörsjobb (offentlig verksamhet) / Uppsala
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla administratörsjobb (offentlig verksamhet) i Uppsala, Östhammar, Sigtuna, Österåker
Visa alla jobb hos Uppsala universitet, Institutionen för lingvistik och filologi i Uppsala

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.Institutionen för lingvistik och filologi bedriver forskning och utbildning i ett antal olika språk och språkrelaterade ämnen och utgör en internationell miljö.

Institutionens verksamhet täcker många av de klassiska och samtida språken och kulturerna i stora områden av Europa, Asien och Afrika, samt datorlingvistik och lingvistik. Utbildning erbjuds på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.

Doktorandstudier sträcker sig över en 4-årsperiod under vilken doktoranden erhåller en lön som anställd vid institutionen. Doktoranden förväntas bedriva studier och forskning på heltid samt delta i och bidra till institutionens verksamhet. Undervisning och/eller administrativa uppgifter kan tillkomma upp till 20%, varvid doktorandanställningen förlängs med motsvarande tid.

Projektbeskrivning: Doktorander i grekiska och bysantinologi vid Uppsala universitet arbetar i en livlig forskningsmiljö med inriktning mot det grekiska språket och kulturen från antiken till den bysantinska perioden. För denna doktorandplats söker vi i första hand en kandidat som vill arbeta inom ramen för forskargruppen "Värden och känslor i antika texter". Det inbegriper men är inte begränsat till projekt inom följande forskningsfält:

- Begreppshistoria. Historisk forskning med utgångspunkt i enskilda termer, begrepp och kategorier för känslor eller värden i antika grekiska texter.
- Språkvetenskap. Analys och beskrivning av resurser för värdering och uttryck av känslor på samtliga språkliga nivåer i antik grekiska.
- Retorik, poetik och narratologi. Hur och varför värden och känslor skildras, kommer till uttryck eller framkallas i antika grekiska texter.
- Antik värde- eller känsloteori. Rekonstruktion, exeges, värdering och kontextualisering av antika grekiska teorier om värde och/eller emotioner (eller specifika värden och/eller emotioner).

Ansökningar för projekt som faller utanför forskargruppens ramar är också välkomna. Avhandlingsprojektet bör dock falla inom ramen för den handledningskapacitet som finns tillgänglig inom institutionen. Det planerade avhandlingsprojektet ska beskrivas i den avhandlingsplan som bifogas ansökan. Särskild vikt kommer att fästas vid det föreslagna projektets kvalitet och genomförbarhet under den stipulerade tiden samt kandidatens lämplighet och kvalifikationer för uppgiften.

Kvalifikationskrav: Den sökande ska uppfylla fordringarna för magisterexamen eller motsvarande i grekiska eller bysantinologi.

Meriterande i övrigt: Goda och breda språkkunskaper är meriterande, liksom erfarenhet av internationella studiemiljöer.

Ansökan ska innehålla:

- Ett brev där den sökande kort beskriver sina forskningsintressen och motivation till doktorandstudier deltagande i gruppen Värden och känslor i antika texter (maximalt en sida)
- Ett CV innehållande (i) en beskrivning av den sökandes utbildning i grekiska/bysantinologi och andra relevanta områden inklusive en förteckning över avslutade kurser med datum och betyg, (ii) en förteckning över eventuella akademiska publikationer, och (iii) arbetslivserfarenhet med relevans för akademisk forskning (maximalt fyra sidor)
- En kopia på den sökandes magisteruppsats/examensarbete eller motsvarande
- En preliminär forskningsplan som (i) formulerar en forskningsfråga inom projektet enligt ovan, (ii) beskriver metodologi och arbetsplan, och (iii) kontrasterar de förväntade resultaten gentemot det rådande forskningsläget (maximalt fyra sidor inklusive referenser)
- Övriga handlingar som sökanden önskar åberopa

Ansökan kan skrivas på engelska eller svenska.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/ och http://www.sprakvet.uu.se/Forskning/Forskarutbildning

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: 2021-08-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Docent Eric Cullhed (Eric.Cullhed@lingfil.uu.se), studierektor för forskarutbildningen, Professor Christer Henriksén (Christer.Henriksen@lingfil.uu.se), tel. 018 471 6845, fakultetens utbildningsledare Lars Hagborg (Lars.Hagborg@uadm.uu.se), tel. 018 471 1907.

Välkommen med din ansökan senast den 9 april 2021, UFV-PA 2021/988.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Varaktighet, arbetstid
100 %. Tillträde: 2021-08-01 eller enligt överenskommelse Visstidsanställning

Publiceringsdatum
2021-03-11

Ersättning
Fast lön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2021-04-09
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Företag
Uppsala universitet, Institutionen för lingvistik och filologi

Jobbnummer
5622994

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Uppsala universitet, Institutionen för lingvistik och filologi: