Doktorand - Linköpings universitet - Biologjobb i Linköping
Doktorand
Linköpings universitet / Biologjobb / Linköping
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla biologjobb i Linköping, Mjölby, Åtvidaberg, Finspång
Visa alla jobb hos Linköpings universitet i Linköping

Doktorand i tema Vatten i natur och samhälle med placering vid
Institutionen för Tema Vid Institutionen för Tema bedrivs forskning,
forskarutbildning och grundutbildning i mång- och tvärvetenskapliga miljöer. För
varje miljö finns ett verksamhetsprogram som anger utbildningens och
forskningens inriktning och varje forskarutbildning har en specificerad
studieplan. Institutionen lägger tonvikt vid genomförandet av forskarutbildning
i sammanhållna forskarskolor inom varje tema. Idag finns fyra teman vid
institutionen: Barn, Genus, Teknik och social förändring och Vatten i natur och
samhälle. Inom olika teman samarbetar företrädare för samhällsvetenskap,
humaniora, naturvetenskap, teknikvetenskap och tvärvetenskap. Vid institutionen
finns tre internationella mastersprogram, programutbildning på kandidatnivå och
fristående kurser inom ämnena geografi, miljövetenskap, genusvetenskap och
tematisk naturvetenskap. Institutionen för Tema har även större uppdrag inom
grundutbildningarna vid Linköpings universitet. Vid tema Vatten i natur
och samhälle finns idag cirka 50 personer, varav ungefär en tredjedel är
doktorander. Som en spegling av en ändrad omvärld och samhällets syn på vatten-
och miljöfrågor har verksamheten ändrat skepnad och inriktning sedan starten
1980, men i allt väsentligt har fokus på vatten, landskap och samhälle
bibehållits. Forskningen är tvärvetenskaplig och präglas av kunskapssökande över
disciplingränser och ämnen. Forskningen har allt mer riktats in mot metoder som
kopplar samman nutidsanalyser av faktiska resurs- och materialflöden i globala
perspektiv med historiska analyser. Vid temat ges förutom forskarutbildning även
undervisning på grund- och avancerad nivå. Arbetsuppgifter: Den som är
anställd som doktorand skall främst ägna sig åt sin forskarutbildning. En
anställd får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och
administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta
mer än 20 procent av full arbetstid. Anställningen är knuten till
projektet "Politiken kring bioenergi: en jämförelse mellan EU, FAO och EIA" med
samhällsvetenskaplig/humanistisk inriktning. Den analyserar specifikt politiken
kring bioenergi inom FN:s jordbruks- och livsmedelsorgan FAO samt International
Energy Agency. Anställningen har anknytning till Centrum för klimatpolitisk
forskning. Behörighet: Behörig till anställning som doktorand är den
som är antagen till forskarutbildning. Antagning inför vårterminen 2008 kommer
att ske i samband med anställning som doktorand. Relevant
utbildningsbakgrund för de utlysta anställningarna är samhällsvetenskaplig,
miljövetenskaplig och/eller humanistisk högskoleutbildning om minst 120 poäng.
Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och
kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för
jämställdhet och mångfald. Flertalet av våra doktorander inom
institutionen är kvinnor, därför ges män företräde vid tillsättning av denna
anställning, vid i huvudsak lika meriter i övrigt. Förordnandetid: Den
som erhållit förordnande och med framgång ägnat sig åt forskarutbildning har
förtur till fortsatt förordnande. Den sammanlagda anställningstiden får dock
inte vara längre än vad som motsvarar forskarutbildning på heltid under fyra år.
Ansökan, märkt med Dnr LiU-2007/00382, skall senast 2008-01-18 ha
inkommit till: Linköpings universitet Registrator/Tema 581 83
LINKÖPING För sent inkommen ansökan kommer ej att beaktas.

Publiceringsdatum
2008-01-15

Anställningstyp/arbetstider
Tidsbegränsad. Tillträde 2008-02-01. Heltid. Dagtid. Förordnande meddelas att
gälla tills vidare för högst ett år i taget.

Ersättning
Fast lön. Ingångslön för innehavare av doktorandanställning beräknas utifrån en
för institutionen lokalt avtalad lönestege.
Facklig företrädare
Örjan Lönnevik (SACO), tel 013-286634. orjlo@ifm.liu.se .
Agneta Andersson-Berg (OFR/S), tel 011-363512. agnan@isv.liu.se .

Kontakt
Docent Björn-Ola Linnér, tel 013-282966. bjoli@tema.liu.se .
Docent Johan Hedrén, tel 013-282509. johhe@tema.liu.se .
Forskarassistent Louise Simonsson, tel 011-363482. louise.simonsson@tema.liu.se .

Personalintendent Marita Wiktorsson, tel 013-282177, upplysningar om lön &
anställningsvillkor. marwi@tema.liu.se .

Så ansöker du
Ansökan inkommen senast 080118. Till ansökan fogas meritförteckning med
vidimerade betyg: C-uppsats, D-uppsats eller motsvarande samt en kort
självpresentation inklusive en motivation för ansökan och idé till
avhandlingsprojekt (max 4 sidor). Ange gärna också en eller två
referenspersoner.

Företag
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING Tel 013-281000
Mer information på http://www.liu.se

Jobbnummer
99836

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Linköpings universitet: