Byggledare inom berg- och anläggning för konsultuppdrag!

Devotum AB / Byggjobb / Stockholm
2024-07-10


Visa alla byggjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Devotum AB i Stockholm, Sundbyberg, Södertälje, Norrtälje, Uppsala eller i hela Sverige

För en kunds räkning söker vi just nu en Byggledare inom berg- och anläggning.Uppdraget är på heltid och förväntas starta så snart som möjligt, dock senast 30 september 2024. Uppdraget förväntas pågå t.o.m.30 november2027 med option påförlängning 1 + 1+ 1+1 +1 år.
Om uppdragetBakgrunden till uppdraget grundar sig i utbyggnaden av Stockholms tunnelbana.En organisation för genomförande av förberedande arbeten ska tillsättas och projektet söker nu en byggledare för det fortsatta arbetet med att planera och genomföra förberedande arbeten i anslutning till våra etablerings- och arbetsområden längs med sträckan.
Med förberedande arbeten avses ledningsomläggningar, framdragning av servicer för el och VA samt iordningställande av etableringsområden. Byggstart för förberedande arbeten planeras ske från senhösten 2024 och byggstart för de större berg- och anläggningsentreprenaderna planeras ske från hösten 2025 beroende på entreprenad.
Arbetsuppgifterna omfattar i huvudsak, men inte begränsat till:
Följa upp att tilldelade entreprenader alternativt del av entreprenad genomförs i överensstämmelse med kontraktshandlingar.
Svara för den dagliga kontakten med entreprenören med syfte att underlätta samarbetet och entreprenadens framdrift.
Kontrollera och följa upp entreprenörens arbete med avseende på teknik, ekonomi (i samråd med projektledare), tid, kvalitet, miljö (i samråd med hållbarhetshandläggare), arbetsmiljö (i samråd med arbetsmiljöhandläggare) och säkerhet samt rapportera vidare inom ansvarsområdet enligt överenskommelse med projektledaren.
Identifiera problemområden och ge projektledaren råd inför beslut om förebyggande och korrigerande åtgärder samt ekonomiska uppgörelser.
Följa upp och dokumentera ändrings- och tilläggsarbeten (ÄTA) samt mängdavvikelser enligt i projektet gällande rutiner.
Samverka med andra byggledare vid samordning till angränsande entreprenader inom projektet.
Delta vid behov i utvärdering och val av alternativ till tekniska lösningar genom att medverka i projekteringsarbetet.
Föra beställarens dagbok. Dagliga iakttagelser, brister och stickprov av Es egenkontroll ska noteras i dagboken.
Granska och signera entreprenörs dagbok enl. rutin.
Vid behov medverka vid bygg- och ekonomimöten, projekteringsmöten, KMA-möten, miljöronder och skyddsronder.
Granska entreprenörens kvalitetsarbete i form av kontrollplaner, arbetsberedningar, etc.
Följa upp och medverka vid besiktningar och vid syner.
Medverka till att skapa bra relationer med interna (förvaltningen, avdelningen) och externa (närboende, sakägare, allmänheten, etc) intressenter.
Delta på interna möten och träffar.
Övervaka att arbetet utförs inom ramen för gällande tillstånd, lov och TA-planer.
Uppföljning arbetsmiljö med tilldelade arbetsuppgifter enligt byggherreansvaret.
Delta i upphandlingsprocessen av entreprenörer.Övrigt:Start: 30 september 2024Slut:30 november 2027 med option på förlängning 1 + 1+ 1+1 +1 årOmfattning: HeltidPlacering: Stockholm

Om digObligatoriska krav:
Gymnasial utbildning (inriktning bygg, ekonomi eller motsvarande kompetens)
Dokumenterad erfarenhet av byggproduktion i anläggningsbranschen (minst 9 års erfarenhet)
Dokumenterad erfarenhet som byggledare/arbetsledare med ett ansvar att leda, styra och följa upp entreprenadkontrakt (framdrift, tider, arbetsmiljö, kvalitet, m m) i anläggningsentreprenader (minst 6 år)
Dokumenterad arbetserfarenhet av genomförande av entreprenader där systemen Anläggnings AMA och MER använts (minst 5 st entreprenader)Meriterande krav
Dokumenterad erfarenhet av genomförande av entreprenader (minst 2 st) innehållande förberedande arbeten (ledningsomläggningar, iordningsställande av etableringsområden, etc) inför byggstarten av en stor och komplex berg- eller anläggningsentreprenad med kontraktsvärde av minst 300 miljoner kronor
Dokumenterad erfarenhet av samordning (i rollen som byggledare/arbetsledare) av flera (minst 3 st) aktörer (entreprenörer, ledningsägare, markägare, etc) i anläggningsentreprenader inom stadsmiljö
Dokumenterad erfarenhet av uppföljning av entreprenader innehållande TA-planer (trafikanordningsplaner) i stadsmiljö (minst 2 st entreprenader)

AnsökanLåter uppdraget intressant? Skicka in din ansökan snarast då urvalsarbetet och intervjuer kommer ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Du ansöker enkelt genom att skicka in ditt CV samt svara på några frågor. De kandidater som bäst matchar rollen kommer telefonintervjuas och sedan bli kallade till en intervju hos oss på Devotum. Nästa steg är en intervju hos vår kund. Referenstagning på slutkandidater är en del av processen.
Har du några frågor om uppdraget är du välkommen att höra av dig tilll Corazon Wiksell på 070-586 93 11.

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2024-08-14
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Devotum AB (org.nr 556685-9293), http://www.devotum.se

Arbetsplats
Devotum

Kontakt
Corazon Wiksell
corazon.wiksell@devotum.se
070-586 93 11

Jobbnummer
8796461

Prenumerera på jobb från Devotum AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Devotum AB: