Biträdande universitetslektor i växtodlingssystem - Sveriges lantbruksuniversitet - Universitetslärarjobb i Uppsala
Biträdande universitetslektor i växtodlingssystem
Sveriges lantbruksuniversitet / Universitetslärarjobb / Uppsala
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla universitetslärarjobb i Uppsala, Östhammar, Sigtuna, Österåker
Visa alla jobb hos Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala

Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap


Institutionen för växtproduktionsekologi
Institutionen för växtproduktionsekologi bildar tillsammans med institutionen för ekologi en inspirerande forskningsmiljö i Ekologicentrum i Uppsala. Vi utbildar och forskar om växter för livsmedel, djurfoder och energi. Forskningen och undervisningen har en produktionsinriktad karaktär med fokus på jordbruksmarkens växtbestånd och samspelet med omgivande miljö och system. I forskningen undersöks hur olika produktionsmetoder, odlingsmiljöer och -system påverkar avkastning och andra ekosystemtjänster, samt produktkvalitet och omgivande miljö. Vi undervisar om växtproduktion, växtekologi och eko-fysiologi, ogräsbiologi och växtodlingssystem i ett ekologiskt hållbarhetsperspektiv.

Ämnesbeskrivning
Ämnet omfattar utveckling och utvärdering av odlingssystem med jordbruksgrödor, med hänsyn till produktion av ekosystemtjänster, multifunktionalitet samt hållbar utveckling.

Publiceringsdatum
2018-04-30

Dina arbetsuppgifter
Den biträdande universitetslektorn ska bedriva forskning inom ämnet och utveckla en egen forskningsprofil.

Därutöver ska innehavaren av anställningen

* söka extern finansiering och publicera vetenskapliga artiklar
* delta i forskarutbildningen som biträdande handledare, samt delta i planering och genomförande av en forskarutbildningskurs inom ämnet odlingssystem.
* undervisa på grund-och avancerad nivå
* fortbilda sig pedagogiskt
* samarbeta med forskarkollegor såväl inom institutionen och SLU som nationellt och internationellt
* bidra till den SLU-gemensamma odlingssystemplattformen
* samarbeta och kommunicera med relevanta aktörer i näringen

Behörighet
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma ifråga som uppnått denna behörighet högst fem år före ansökningstidens utgång. För att anställas som biträdande universitetslektor ska den sökande vara vetenskapligt kompetent inom ämnesområdet för anställningen. God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska är ett krav.

Bedömningsgrunder
Vid prövning till anställning som biträdande universitetslektor läggs framförallt vikt vid sökandes vetenskapliga skicklighet inom ämnet för anställningen. Därutöver bedöms sökandes förutsättningar att utveckla en självständig forskningsprofil inom ämnet, och att inom ramen för anställningen uppnå kraven för befordran till universitetslektor. Kommunikativ förmåga, samarbetsförmåga och förmåga att arbeta brett över ett flertal av institutionens verksamhetsområden är meriterande, liksom erfarenhet av undervisning.

Sista ansökningsdatum:
2018-06-15

Placering/ort:
Uppsala

Omfattning:
100%

Anställningsform:
Anställningen är tidsbegränsad till fyra år i enlighet med Högskoleförordningen. Ett biträdande universitetslektorat är en meriteringsanställning som utgör det första steget i en akademisk karriär vid SLU. En biträdande universitetslektor har rätt att under sin anställning ansöka om prövning till befordran till universitetslektor utifrån kriterier som fastställs i samband med utlysningen av anställningen som biträdande universitetslektor.

Tillträde
Enligt överenskommelseAnsökan:
Högst 5 vetenskapliga och 5 pedagogiska arbeten inklusive populärvetenskap och forskningsinformation får bifogas ansökan. Därutöver skall fullständig publikationslista med markering av vilka arbeten som bifogats ansökan inges.

Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning och Riktlinjer för ansökan om anställning som professor, universitetslektor eller biträdande universitetslektor vid SLU som du kan läsa här.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Facklig kontakt
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och utnyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Varaktighet, arbetstid
Heltid/ Ej specificerat

Ersättning
Enligt överenskommlelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2018-06-15
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Kontakt
Paula Persson, Prefekt paula.person@slu.se 018-672358, 070-5324817
Göran Bergkvist, Docent goran.bergkvist@slu.se 018-672910, 070-3443462
Ingrid Hemström, Fakultetshandläggare ingrid.hemstrom@slu.se 018-67 10 47

Företag
Sveriges lantbruksuniversitet

Adress
Sveriges lantbruksuniversitet
Almas alle 8
75007 Uppsala

Kontorsadress
Almas alle 8

Jobbnummer
4114850

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Sveriges lantbruksuniversitet: