Biträdande universitetslektor - Uppsala universitet, Juridiska institutionen - Universitetslärarjobb i Uppsala
Biträdande universitetslektor
Uppsala universitet, Juridiska institutionen / Universitetslärarjobb / Uppsala
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla universitetslärarjobb i Uppsala, Östhammar, Sigtuna, Österåker
Visa alla jobb hos Uppsala universitet, Juridiska institutionen i Uppsala

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 42.000 studenter, 7.000 anställda och en omsättning på 6,7 miljarder kronor.Behörighetskrav: Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens i något av juridiska institutionens forskarutbildningsämnen (se ovan), visat pedagogisk skicklighet och har de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Främst kommer sökande i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång.

Den sökande bör ha genomgått för verksamheten relevant högskolepedagogisk utbildning, omfattande fem veckor, eller bedömas ha motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren.

För behörighet krävs förmåga att undervisa på svenska och engelska. Den som vid anställningens början endast behärskar det ena av dessa språk ska senast inom två år kunna undervisa också på det andra.

Bedömningsgrunder: Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet. Med hänvisning till anställningens karaktär av meriteringsanställning ska de sökandes vetenskapliga och pedagogiska meriter bedömas framför allt i kvalitativt hänseende. Ett kvantitativt försteg hos en sökande, vilket kan förklaras av att en sökande varit verksam under längre tid, ska således inte vara utslagsgivande.

Vetenskaplig skicklighet avser forskningsmeritering. Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska i första hand vetenskaplig kvalitet beaktas. Även forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd ska tillmätas betydelse. En forskningsplan om högst 10 sidor, där den sökandes planerade forskning under den aktuella fyraårsperioden som biträdande universitetslektor skisseras, ska bifogas ansökan.

Pedagogisk skicklighet: Lika stor omsorg kommer att ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad så att kvaliteten kan bedömas.

Övrig skicklighet: Administrativ skicklighet och ledningsskicklighet kommer att tillmätas vikt. Sådan skicklighet visas bl.a. genom förmåga till verksamhetsplanering och genom förmåga till samarbete.

Därutöver kommer särskild vikt att fästas vid den sökandes förutsättningar att bidra till framtida utveckling av såväl forskning som utbildning.

Vid rekryteringen kan intervjuer, provföreläsningar och referenstagning komma att användas.

Personliga förhållanden (t ex föräldraledighet) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande till godo bör anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Vid befordran till universitetslektor: Vid utgången av anställningen som biträdande lektor har sökanden rätt att prövas för anställning som universitetslektor. Ett grundkrav är då att sökanden ska uppnå de krav som gäller för lektor enligt universitetets anställningsordning och juridiska fakultetens riktlinjer vid rekrytering av lärare. Därutöver ska sökanden uppvisa progression inom såväl forskning som undervisning under anställningen. Prövning kommer bl. a. ta sin utgångspunkt i ingiven forskningsplan och att sökanden visar att i enlighet med planen genomförd forskning håller hög internationell kvalitet.

Ansökningsförfarande: Fullständig ansökan ska inges via Uppsala universitets rekryteringssystem Varbi samt registreras i Ragnar Söderbergs Stiftelses (RSS) digitala ansökningssystem. Ansökan ska omfatta:

- Kortfattad redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet (CV)
- Redovisning av vetenskapliga meriter
- Publikationsförteckning
- Redovisning av pedagogiska meriter
- Redovisning av övriga meriter
- Vetenskapliga och pedagogiska arbeten som åberopas
- Självreflekterande redovisning över framtida forskning, pedagogisk och övrig meritering
- Forskningsplan högst 10 sidor
- Betyg, intyg och andra relevanta handlingar
- Referenser

För ytterligare information se universitetets föreskrifter för befordran http://regler.uu.se/digitalAssets/92/c_92570-l_3-k_foreskrifter-for-befordran.pdf samt juridiska fakultetens kompletterande riktlinjer vid rekrytering av lärare för anställning och befordran av biträdande universitetslektor
http://regler.uu.se/digitalAssets/707/c_707914-l_3-k_juridiska-fakultetens-riktlinjer-vid-rekrytering-av-larare.pdf

Eventuellt åberopade publikationer som inte finns i elektroniskt format och som inte kan scannas skickas senast en vecka efter ansökningstidens utgång i tre exemplar till Juridiska fakulteten, Uppsala universitet, Box 256, 751 05 Uppsala. Märk försändelsen med dnr UFV-PA 2018/2314.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av prefekten, professor Margareta Brattström, tel. 018-471 1623, e-post margareta.brattstrom@jur.uu.se.

Universitetets anställningsordning finns på:
http://regler.uu.se/digitalAssets/92/c_92570-l_3-k_anstallningsordning-reviderad-180221.pdf

Välkommen med din ansökan senast den 17 september 2018, UFV-PA 2018/2315.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Varaktighet, arbetstid
100%. Tillträde: Enligt överenskommelse tillsvidareanställning

Publiceringsdatum
2018-07-04

Ersättning
Fast lön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2018-09-17
Ange följande referens när du ansöker: UFV-PA 2018/2315
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Företag
Uppsala universitet, Juridiska institutionen

Adress
Uppsala universitet, Juridiska institutionen
Box 256
75105 Uppsala

Kontorsadress
Box 256

Jobbnummer
4237034

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Uppsala universitet, Juridiska institutionen: