Biträdande lektor i måltidskunskap - Örebro universitet - Universitetslärarjobb i Hällefors
Biträdande lektor i måltidskunskap
Örebro universitet / Universitetslärarjobb / Hällefors
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla universitetslärarjobb i Hällefors, Filipstad, Ljusnarsberg, Nacka
Visa alla jobb hos Örebro universitet i Hällefors

Anställningsprofil vid en anställning som biträdande lektor, i Måltidskunskap, refnr CFP 69/2008
vid Institutionen för Restaurang- och Måltidskunskap
Ämnesbeskrivning
Vid institutionen för Restaurang- och måltidskunskap på campus Grythyttan har man därför medvetet arbetat för att ämnet ska få använda begreppet kunskap istället för vetenskap, eftersom det tydligare utrycker att måltidskunskap förenar vetenskap, hantverk/yrkeskunskap och estetisk gestaltning i utbildn o forskning o lagt fokus på måltiden inom restaurangverksamheten. Ämnet är mångvetenskapligt och samarbete med olika vetenskaper är viktigt. Därför har avhandlingsarbeten med måltidskunskap som fokus samarbetat med forskningsområden som sensorik, företagsekonomi, etnologi, sociologi, folkhälsovetenskap och livsmedelhygien. I forskningen liksom i kandidatutbildningen i måltidskunskap studeras måltiden som en helhet utifrån fem aspekter, som innehåller följande delar: rummet, mötet, produkten, styrsystemet och stämningen.

Publiceringsdatum
2008-03-11

Dina arbetsuppgifter
Anställn, som har en inriktn mot måltidsupplevelser i dagens samhälle o måltidens kvalitet i ett helhetsperspektiv, innebär att bedriva egen forskning samt bidra till utvecklingen av den mångvetenskapliga kompetens som finns vid institutionen idag och tillvarata de hantverksmässiga och estetiska kunskapsformerna. För anställn gäller att minst 30 % avser undervisn vid institutionen, i huvudsak inom ramen för forskar- o grundutbildn.
Den egna forskningen inriktas mot något av de vetenskapsområden där samarbete finns, exempelvis sensorik, företagsekonomi el kunskap om konsumenters preferens o attityder inom restaurang- o måltidsområdet. Institutionen eftersträvar att utveckla forskning som innebär en vetenskaplig expansion av ämnet måltidskunskap, o där institutionens o ämnets nuvarande kompetens kan utvecklas i mångvetenskaplig riktning.
Behörighet
Behörig att anställas som biträdande lektor är den som har avlagt doktorsexamen el har en utländsk examen som bedöms motsv doktorsexamen. I första hand bör den komma ifråga som har avlagt examen högst fem år före ansökn tidens utgång. Även den som har avlagt examen tidigare bör komma ifråga i första hand om det finns särskilda skäl (ledighet p.g.a. sjukdom, tjänstgöring inom totalförsvar, förtroende uppdrag inom fackliga organisationer o studentorganisationer, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter).
Bedömningsgrunder
Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet som visats genom egen forskning inom det beskrivna ämnesområdet eller annat område som bedöms vara av betydelse för måltidskunskapens vetenskapliga utveckling. Vid tillsättningen kommer även vikt att fästas vid pedagogisk skicklighet.
Tjänsteställe är Grythyttan.
Vi rekommenderar att ansökan (utan bilagor) skickas via e-post till Registrator ( info@oru.se ) senast sista ansökn dag och inom tre veckor kompletteras med fullständiga handlingar.
Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.

Så ansöker du
Till ansökan (märkt med refnr) bifogas meritförteckn, kopior av betyg/intyg, skriftlig redogörelse/dokumentation för vetenskaplig och pedagogisk skicklighet (se anvisning för pedagogisk meritportfölj) samt de vetenskapliga skrifter som åberopas (högst 10 arb). Alla ansökn handl inskickas i 3 identiska uppsättn till Registrator, Örebro universitet, 70182 Örebro

Anställningstyp/arbetstider
Visstidsanställning 6 månader eller längre
Heltid
Anställningen är tidsbegränsad i fyra år.

Ersättning
Fast lön
Individuell lönesättning tillämpas

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2008-04-01
se under Platsbeskrivning....
Ange följande referens när du ansöker: refnr CFP 69/2008
Ansökan kan skickas till e-postadress: info@oru.se

Kontakt
prefekt Tobias Nygren 019-302001, tobias.nygren@rhs.oru.se

Facklig kontakt
SACO Owe l Johansson 019-303000 vx
SEKO Odd Johansson 019-303000 vx
TCO Eleonor Spansk 019-303000 vx

Företag
Örebro universitet

Adress
Örebro universitet
70182 ÖREBRO

Kontorsadress
Örebro universitet
Fakultetsgatan 1
ÖREBRO

Kontaktuppgifter
Telefonnummer: 019-303000
E-postadress: info@oru.se

Jobbnummer
161393

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Örebro universitet: