Biträdande lektor i ekotoxikologi - Stockholms Universitet - Övriga jobb i Stockholm
Biträdande lektor i ekotoxikologi
Stockholms Universitet / Övriga jobb / Stockholm
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla övriga jobb i Stockholm, Solna, Sundbyberg, Lidingö
Visa alla jobb hos Stockholms Universitet i Stockholm

vid Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi. (Sista dag att ansöka är 2018-06-04.) Förlängd ansökningstid t.o.m.: 2018-08-17.

Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES) är en av de större institutionerna inom Naturvetenskapliga fakulteten. Institutionen består av fem enheter med drygt 220 anställda forskare, lärare, doktorander och teknisk/administrativ personal. Forskning och undervisning bedrivs inom miljökemi, ekotoxikologi, atmosfärsvetenskap, biogeokemi och analytisk kemi. Som medarbetare på ACES blir du en del av en dynamisk miljö med forskning av högsta klass och med stark internationell prägel.

Enheten för Exponering & Effekter fokuserar på att öka förståelsen för hur levande organismer exponeras för miljöföroreningar samt de effekter som uppkommer som ett resultat av exponeringen. Våra studier integrerar laborativa experiment, fältövervakning och modellering. Vi utvecklar också nya metoder och strategier för att underlätta användandet av vetenskapliga data i riskbedömning av kemikalier.

Stockholms universitets Östersjöcentrum har i uppdrag att stärka och synliggöra den betydande marina verksamhet som är utspridd på över tio olika institutioner vid universitetet.

Ämne
Ekotoxikologi med inriktning mot regulatoriskt beslutsfattande.

Ämnesbeskrivning
Studier av hur miljöexponerings- och effektdata används i kemikalieriskbedömning och vetenskapligt grundad utveckling av regulatoriskt beslutsfattande.

Publiceringsdatum
2018-06-05

Dina arbetsuppgifter
Forskning samt viss undervisning och handledning. Arbetet utförs till 20 % vid Östersjöcentrum, Stockholms universitet.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som biträdande lektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Främst bör den komma ifråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst sju år före ansökningstidens utgång.

Samtliga läraranställningar vid Stockholms universitet förutsätter att den sökande har förmåga att samarbeta och lämplighet i övrigt för att fullgöra arbetsuppgifterna.

Bedömningsgrunder
Särskild vikt fästs vid vetenskaplig skicklighet. Därnäst fästs vikt vid att planerad forskningsverksamhet är relevant för Östersjön. Viss vikt fästs vid pedagogisk skicklighet.

Den vetenskapliga skickligheten kommer i första hand att bedömas inom ämnesområdet för anställningen.

Övriga upplysningar
En biträdande lektor anställs tills vidare, dock längst fyra år. Anställningen kan förlängas till maximalt sex år om särskilda skäl finns. Särskilda skäl kan t.ex. vara sjukfrånvaro eller föräldraledighet.

Efter ansökan och prövning kan den biträdande lektorn befordras till anställning tills vidare som universitetslektor. Specifika kriterier för befordran från biträdande lektor till universitetslektor är fastställda av Områdesnämnden för naturvetenskap och återfinns på: www.science. su.se. Ansökan om befordran till universitetslektor ska inlämnas till fakulteten senast nio månader innan förordnandet som biträdande lektor löper ut.

Fakulteten välkomnar särskilt ansökningar från kvinnor då flertalet universitetslektorer vid institutionen är män.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontaktuppgifter för detta jobb
Upplysningar om anställningen lämnas av prefekten, professor Magnus Breitholtz, tfn 070-600 2686, magnus.breitholtz@aces.su.se.

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till handläggaren Petra Nodler, tfn 08-16 22 69, petra.nodler@su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST och Lärarförbundet), tfn 08-16 20 00 (vx), samt seko@seko.su.se (SEKO).

Så ansöker du
OBS!! Den fullständiga annonsen hittar du på Stockholms universitets webbplats www.su.se under Lediga jobb.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet - forskning, utbildning och samverkan i den internationella frontlinjen.

Varaktighet, arbetstid
Heltid/ Ej specificerat

Ersättning
Individuell lönesättning

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2018-08-17
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Företag
Stockholms universitet

Adress
Stockholms universitet
Stockholms universitet, 106 91 Stockholm
10691 Stockholm

Kontorsadress
Stockholms universitet, 106 91 Stockholm

Jobbnummer
4189043

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Stockholms Universitet: