Biträdande lektor i datorteknik

Uppsala universitet / Högskolejobb / Uppsala
Observera att sista ansökningsdag har passerat.


Visa alla högskolejobb i Uppsala, Östhammar, Sigtuna, Österåker, Håbo eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Uppsala universitet i Uppsala, Upplands Väsby, Gävle, Gotland eller i hela Sverige

Biträdande lektor i datorteknik vid Institutionen för informationsteknologi,
avdelningen för datorteknik Beskrivning av ämnesområdet: Vid
avdelningen för datorteknik bedrivs forskning och utbildning som syftar till att
utveckla nya och bättre datorsystem. Forskningsinriktningarna omfattar:
datorarkitektur, datakommunikation, realtid och inbyggda system, formella
metoder för specifikation och analys av program, metoder för maskinellt lärande
samt utveckling av nya pedagogiska metoder för undervisning av datavetenskap.
Mer information finns på hemsidan http://www.it.uu.se/research/docs .
Tidsbegränsning: Anställningen som biträdande lektor kan innehas i högst 4
år. En biträdande lektor kan ansöka om befordran till lektor. Om han eller hon,
vid en prövning enligt de bedömningsgrunder som högskolan ställt upp, bedöms
vara lämplig och ha behörighet skall han eller hon befordras, och
tillsvidareanställas som universitetslektor. Arbetsuppgifter:
Anställningen avser forskning och undervisning på grundläggande-, avancerad
och/eller forskarnivå samt handledning av doktorander. Andelen undervisning
kommer initialt att vara högst 49 procent. Behörighetskrav: Behörig
att anställas som biträdande lektor är den som har avlagt doktorsexamen eller
motsvarande utländsk examen. I första hand bör den komma i fråga som har avlagt
examen högst fem år före ansökningstidens utgång. Enligt Uppsala universitets
anställningsordning gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att ha
den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra anställningen väl.
Förmåga att kunna undervisa på svenska eller engelska är ett krav.
Innehavaren förväntas kunna undervisa på svenska inom två år.
Bedömningsgrunder: Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att
fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet i lika mån. Vid bedömning av
den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid hur väl den
sökandes forskning bedöms kunna bidra till utvecklingen inom något av följande
områden (utan inbördes prioritering): datorarkitektur, datakommunikation,
datasäkerhet och inbyggda system. Förmåga och intresse att skapa och utveckla
kontakter med andra forskare är meriterande. Vid bedömning av den
pedagogiska skickligheten kommer hänsyn tas till erfarenhet av planering,
genomförande och utvärdering av undervisning samt av handledning och
examination. I övrigt hänvisas till riktlinjer för anställning av lärare, kap 7,
Riktlinjer för meritvärdering vid anställning av lärare. Vid ansökan om
befordran till universitetslektor kommer vikt att fästas vid vetenskaplig och
pedagogisk skicklighet i lika mån. Universitetet kommer i denna
rekrytering främst att beakta den som efter en helhetsbedömning av dokumenterade
meriter, kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att
genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv
utveckling av verksamheten. Personliga förhållanden (t ex
föräldraledighet) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande till godo bör
anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter.
Ansökningsförfarande: Ansökan skall vara skriven på engelska och innefatta
ansökningshandlingar i två exemplar samt särtryck av vetenskapliga arbeten i ett
exemplar enligt anvisningar som finns på fakultetens hemsida, http://www.teknat.uu.se/arbete/index . eller som kan
rekvireras från jenny.lundstrom@uadm.uu.se
Universitetets anställningsordning och riktlinjer för anställning av lärare
finns på: http://info.uu.se/internt.nsf/regelsamling och www.personalavd.uu.se/an .

Publiceringsdatum
2008-01-23

Anställningstyp/arbetstider
Tidsbegränsad. Heltid. Dagtid.

Ersättning
Fast lön.
Facklig företrädare
Anders Grundström, SACO-rådet, tel. 018-471 53 80.
Carin Söderhäll, OFR-ST, tel. 018-471 19 96.
Stefan Djurström, SEKO, tel. 018-471 33 15.

Kontakt
Professor Bengt Jonsson, 018-4713157. bengt@it.uu.se .
Avdelningsföreståndaren, Ivan Christoff, 018-4713161. ivan@it.uu.se .

Så ansöker du
Ansökan skall ställas till Rektor för Uppsala universitet och vara inkommen till
Registrator, UFV-PA 2007/3176, Box 256, 751 05 Uppsala, fax 018-471 2000, senast
den 3 mars 2008. Om ansökan meddelas per fax skall den kompletteras med
underskriven originalhandling inom en vecka efter ansökningstidens utgång.

Företag
Uppsala universitet
Box 256
751 05 UPPSALA Tel 018-4710000
Fax 018-4712000
Mer information på http://www.uu.se

Jobbnummer
108361

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Prenumerera på jobb från Uppsala universitet

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Uppsala universitet: