Anställning som biträdande professor i radiofysik, inriktning ra - Linköpings universitet - Universitetslärarjobb i Linköping
Anställning som biträdande professor i radiofysik, inriktning ra
Linköpings universitet / Universitetslärarjobb / Linköping
2020-02-13

Visa alla universitetslärarjobb i Linköping, Mjölby, Åtvidaberg, Finspång
Visa alla jobb hos Linköpings universitet i Linköping

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Institutionen för hälsa, medicin och vård (HMV) har en utbildnings- och forskningsverksamhet som spänner över ett brett medicinskt ämnesfält och utmärker sig genom sin tvärvetenskapliga profil. Målet för vår verksamhet är att kunna möta kompetensbehovet och den höga förändringstakten som finns inom hälso- och sjukvården och inom samhället i övrigt. HMV är lokaliserat i Linköping och Norrköping.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/hmv

LINKÖPINGS UNIVERSITET
ledigförklarar en anställning som

Biträdande professor i radiofysik, inriktning radioekologi
med placering vid Institutionen för hälsa, medicin och vård

Ämnesområde
Radiofysik med inriktning mot radioekologi

Beskrivning av ämnesområdet
Se LiUs hemsida.

Arbetsuppgifter
I en lärares arbetsuppgifter får ingå att ha hand om utbildning eller forskning samt administrativt arbete. Till en lärares arbetsuppgifter hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet. Innehavare av anställning som biträdande professor ska medverka i undervisning inom utbildning på grund-, avancerad- och forskarnivå.
Vid medicinska fakulteten tillämpas studentaktiva undervisningsformer.

Arbetsuppgifterna utgörs av forskning, undervisning på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå. Detta förutsätter goda kunskaper inom ämnesområdet radiofysik med inriktning mot radioekologi. Anställningen ger möjlighet till forskning och utveckling inom strålskydd och radioekologi inom området som innefattar bland annat radiokemi, alfa- och gammaspektrometri, synkrotronljus, röntgenspektrometri, masspektrometri (AMS, SIMS och ICPMS) och kan omfatta andra modaliteter. Ämnesområdet kräver internationellt samarbete, varför erfarenhet av samverkan med både akademi och regulatorisk myndighet nationellt och internationellt är meriterande.

Anställningen innefattar undervisning inom ovan angivna områden. Således krävs pedagogisk skicklighet inom det radiofysiska och radioekologiska området.

Forskningen kan med fördel utföras inom enheten för radiologiska vetenskaper, vid institutionen för diagnostik och specialistmedicin, där mycket bra forskningsinfrastruktur finns tillgänglig. Innehavaren förväntas också upprätthålla och utveckla kontakter med för forskningen relevanta myndigheter och forskarnätverk. Innehavaren förväntas utföra andra arbetsuppgifter som normalt ingår i en anställning som biträdande professor, såsom interna och externa förtroendeuppdrag, att representera ämnet och Linköpings universitet nationellt och internationellt, samt administrativa uppgifter. Även andra arbetsuppgifter kan förekomma.

Undervisning kommer att ske på svenska och engelska.

Behörighet
Behörig att anställas som biträdande professor är den som har visat dels pedagogisk skicklighet, dels är antagen som docent eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Bedömningsgrunder
Se LiUs hemsida.

Tillsättningsförfarande
Anställningen tillsätts av rektor efter förslag från Medicinska fakultetens anställningsnämnd. En avsiktsförklaring kommer att infordras från de sökande som i första hand bedöms komma ifråga för anställningen.

Tillträde
Enligt överenskommelse.

Lön
Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Fackliga kontaktpersoner
För kontakt med fackliga kontaktpersoner se nedan.

Ansökningsförfarande
Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" nedan. Din kompletta ansökan, inklusive de maximalt tio publikationer du vill åberopa, ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 16 mars 2020. Ansökningar och/eller ansökningshandlingar som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.

Publikationer, pdf- eller word-format är tillåtet, bifogas i ansökningsformuläret. De vetenskapliga publikationer som du inte har i digital form skickas per post i tre exemplar till Linköpings universitet, Registrator, 581 83 Linköping. Publikationerna ska vara Linköpings universitet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Lika villkor

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Varaktighet, arbetstid
Heltid/ Ej specificerat

Publiceringsdatum
2020-02-13

Ersättning
Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2020-03-16
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Företag
Linköpings Universitet

Jobbnummer
5094698


Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Linköpings universitet: