2 Forskare i historia, projektansökningar "knowledge in mot

Lunds Universitet / Högskolejobb / Lund
Observera att sista ansökningsdag har passerat.


Visa alla högskolejobb i Lund, Lomma, Staffanstorp, Burlöv, Kävlinge eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Lunds Universitet i Lund, Malmö, Höör, Klippan, Helsingborg eller i hela Sverige

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Publiceringsdatum
2022-03-30

Kravprofil för detta jobb
2 forskartjänster i historia för projektansökningar

100%, 3 månader, tillträde senast 1 oktober 2022

2022-10-01 -- 2022-12-31 eller enligt överenskommelse

Vi söker nu 2 forskare med arbetsuppgift att skriva forskningsansökningar med syftet att stärka forskningsmiljön vid Wallenberg Academy Fellow-projektet (WAF) "Knowledge in motion" som leds av docent Johan Östling.

WAF-projektet finansieras av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse och har sin placering vid avdelningen för historia, historiska institutionen.

De två tjänsterna är kopplade till en av nedanstående två inriktningar. I ansökan ska tydligt framgå till vilken tjänst man söker. Vår målsättning är att tillsätta en tjänst med vardera inriktningen. Forskningsansökningarna ska i normalfallet riktas mot såväl Riksbankens Jubileumsfonds som Vetenskapsrådets projektutlysningar under våren 2023, men även andra finansiärer skulle kunna vara aktuella och ska då specificeras. Externa medel som eventuellt erhålls som ett resultat av de ansökningar om skrivs inom ramen för tjänsterna förväntas placeras vid avdelningen för historia, Lunds universitet. I de fall den sökande har en tjänst vid annan institution krävs intyg från prefekt att eventuella externa medel kan placeras vid Historiska institutionen, Lunds universitet.

Tjänsterna knutna till den kunskapshistoriska forskning som bedrivs i Lund inom ramen för Centrum för kunskapshistoria (LUCK). I denna miljö finns ett femtontal forskare med olika specialitet och ett antal olika forskningsprojekt. För mer information se https://www.luck.lu.se

- Kunskapshistoria. Det står den sökande fritt att utforma en fruktbar kunskapshistorisk forskningsfråga som kan ligga till grund för en konkurrenskraftig ansökan. Här fastslås således ingen speciell tematisk, kronologisk, geografisk, metodisk eller teoretisk tyngdpunkt, men projektidéer som syftar till att utveckla kunskapshistoria som fält kommer att premieras, exempelvis genom att originella frågor ställs eller innovativa perspektiv anläggs.
- Europeisk kunskapshistoria efter cirka 1980. Den sökande formulerar en forskningsfråga om europeisk kunskapshistoria i ett samtidshistoriskt perspektiv. Projektidén kan med fördel knyta an till den europeiska integrationens historia, den europeiska kunskapspolitiken, de europeiska universitetets historia eller det europeiska kunskapssamhällets förändring. Komparativa och/eller transnationella studier välkomnas särskilt.
Behörig att anställas som forskare är den som högst fem år före ansökningstidens utgång har avlagt doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Om det finns särskilda skäl - föräldraledighet, sjukdom eller dylikt - kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Intyg som styrker dessa skäl ska i sådana fall insändas i samband med ansökan.

Om den sökande har annat än ett skandinaviskt modersmål krävs mycket goda och dokumenterade kunskaper i engelska.

Särskilt meriterande är doktorsexamen (eller motsvarande) i ett ämne med historisk inriktning.

Bedömningsgrund är vetenskapliga meriter och god förmåga att utveckla och genomföra forskning av hög internationell kvalitet inom de angivna forskningsfälten. Meriterande är dokumenterad förmåga att erhålla externa forskningsmedel. Bedömning görs med utgångspunkt i de insända handlingarna samt i en eventuell intervju.

Ansökan ska skrivas på svenska, danska, norska eller engelska och innehålla följande:

- Undertecknat curriculum vitae (maximalt 2 sidor).
- Vidimerad kopia på doktorsexamen.
- Personligt brev (maximalt 1 sida).
- Projektplan (maximalt 2 sidor) som beskriver det specifika forskningsprojekt den sökande ska formulera sin forskningsansökningstext utifrån. I projektplanen ska också framgå vilka finansiärer den sökande ämnar rikta sig mot i sin forskningsansökan.
- Fullständig publikationsförteckning där de fem viktigaste vetenskapliga publikationerna (inklusive doktorsavhandlingen) är markerade med asterisker.
Inga publikationer ska bifogas ansökan. Vid ett senare skede i processen kan den sökande anmodas att inkomma med de fem mest betydelsefulla publikationerna (inklusive doktorsavhandlingen).

OBS! Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med ovanstående anvisningar samt att allt är inskannat (som en sammanhängande PDF-fil) och universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning som i vid mening syftar till att förstå människan som kulturell och samhällelig varelse. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Historiska institutionen utgör en av åtta institutioner vid Humanistiska och teologiska fakulteterna. Den är en stor institution med tre avdelningar: avdelningen för historia, avdelningen för mänskliga rättigheter och Centrum för Öst- och Sydöstasienstudier. Här finns runt 70 lärare och forskare. Inom institutionen bedrivs undervisning företrädesvis inom ramen för kandidatprogram i historia respektive mänskliga rättigheter, masterprogram i historia samt internationella masterprogram i mänskliga rättigheter respektive Asienstudier. Institutionen har också en stor forskarutbildning med doktorander i historia, mänskliga rättigheter och öst- och sydöstasienstudier bland annat genom en forskarskola i historiska studier.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Varaktighet, arbetstid
100. Tillträde: 2022-10-01 eller enligt överenskommelse Visstidsanställning till

Ersättning
Månadslön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2022-05-15
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Företag
Lunds Universitet

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PA2022/831".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Lunds Universitet (org.nr 202100-3211)

Arbetsplats
Lund University, The Facultieties of HT, Department of History

Kontakt
Henrik Rosengren, prefekt
https://www.ht.lu.se/kontakt/anstallda/

Jobbnummer
6489617

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Prenumerera på jobb från Lunds Universitet

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Lunds Universitet: