Forskarassistent - Linköpings universitet - Logistikjobb i Linköping
Forskarassistent
Linköpings universitet / Logistikjobb / Linköping
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla logistikjobb i Linköping, Mjölby, Åtvidaberg, Finspång
Visa alla jobb hos Linköpings universitet i Linköping

Bakgrund, arbetsuppgifter: År 2006 bildades forskningsgruppen KITE (Knowledge Integration and Innovation in Transnational Enterprise) av forskare från tre olika avdelningar: Företagsekonomi - EPOK-gruppen (Enterprising by Projects and Organizational Knowledge)- och PIE vid Linköpings universitet samt Industriell ekonomi vid Högskolan i Gävle. För perioden 2007-2014 har KITE erhållit programanslag från Riksbankens Jubileumsfond för att studera kunskapsintegration och innovation i internationellt konkurrerande företag. Med anledning av detta behöver PIE anställa en forskarassistent med inriktning mot produktutveckling och innovation. Forskarassistenten kommer att arbeta inom något/några av KITE-programmets tre teman: (1) Projektorganisation och kunskapsorganisation, (2) Utlokalisering och kunskapsintegration samt (3) Innovation och integration av extern kunskap (se www.liu.se/kite för mer information).
Anställningen omfattar huvudsakligen forskning inom programmet och i relaterade projekt i samverkan med övriga forskare inom PIE/KITE och andra forskargrupper i Sverige och utomlands. I tjänsten ingår även medverkan i forskarutbildning (handledning av doktorander och medverkan i doktorandkurser) och grundutbildning (olika civilingenjörsprogram samt vid det internationella masterprogrammet Innovation Management and Product Development).
Forskningsprogrammets forskningsansats bygger på ett flernivåperspektiv, från individ och grupp över projekt till företag och allianser mellan företag samt branschers utveckling. Erfarenheter från forskningsarbete på flera av dessa nivåer är därför meriterande. Vi lägger stor vikt vid utveckling och kombination av olika metoder. Det är därför önskvärt att sökande innehar dokumenterade kunskaper i både kvalitativ och kvantitativ metod. Eftersom mycket av avdelningens verksamhet (undervisning och forskning) sker i en internationell miljö är god kunskap i engelska en nödvändighet. Den sökande förutsätts ha erfarenhet av att presentera forskningsresultat i vetenskapligt granskade tidskrifter samt vid internationella konferenser. Eftersom KITE programmet består av ett tiotal medlemmar involverade i ett antal forskningsprojekt krävs dokumenterad förmåga både att arbeta självständigt och att arbeta i och aktivt bidra till en forskningsgrupp. Behörighet: Behörig att anställas som forskarassistent är den som avlagt doktorsexamen eller har utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. I första hand bör den komma ifråga som avlagt doktorsexamen högst fem år före ansökningstidens utgång. Bedömningsgrunder: Som bedömningsgrund vid anställning av lärare skall gälla graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning. Därutöver skall gälla raden av administrativ och annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till det ämnesinnehåll som högskolan bestämmer för anställningen och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen. Vidare skall beaktas graden av skicklighet att leda verksamhet och personal samt förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete. Vetenskaplig skicklighet skall ha visats genom egen forskning samt genom planering och ledning av forskning. Vetenskaplig skicklighet kan därutöver ha visats genom förmåga att i forskning uppnå resultat genom samverkan med andra lärare och genom förmåga att informera om forskning. Pedagogisk skicklighet skall ha visats genom breda och gedigna kunskaper inom ämnet för anställningen. Vid tillsättning av denna tjänst gess, vid lika meriter i övrigt, företräde för kvinnlig sökande.

Publiceringsdatum
2008-03-11

Anställningstyp/arbetstider
Tills vidare
Heltid
Enligt överenskommelse En forskarassistent skall anställas tills vidare, dock längst fyra år.

Ersättning
Fast lön
Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange löneanspråk i ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2008-03-31
Ansökan märkt Dnr LiU-2008/00966 jämte meritförteckning och de handlingar sökande önskar åberopa skall senast 2008-03-31 ha inkommit till universitetets registrator under adress: Linköpings universitet, 581 83 Linköping. Sökande skall till ansökan foga en kortfattad skriftlig redogörelse för sin vetenskapliga och pedagogiska verksamhet.
Ange följande referens när du ansöker: Dnr LiU-2008/00966

Kontakt
Professor Christian Berggren, tel 013-281500, chrisitan.berggren@liu.se
Lars Alm, tel 013-281012, laral@tfk.liu.se

Facklig kontakt
Örjan Lönnevik (SACO), tel 013-286634, orjlo@ifm.liu.se
Agneta Anderson-Berg (OFR/S), tel 011-363512, agnan@isv.liu.se

Företag
Linköpings universitet

Adress
Linköpings universitet
58183 LINKÖPING

Kontaktuppgifter
Telefonnummer: 013-281000

Jobbnummer
161327

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Linköpings universitet: