Forskarassistent - Linköpings universitet - Maskiningenjörsjobb i Linköping
Forskarassistent
Linköpings universitet / Maskiningenjörsjobb / Linköping
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla maskiningenjörsjobb i Linköping, Mjölby, Åtvidaberg, Finspång
Visa alla jobb hos Linköpings universitet i Linköping

Forskarassistent i Fluid och mekanisk systemteknik
med placering vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling.
Arbetsuppgifter: I anställningen som lärare ingår att bedriva forskning och utbildning samt administrativt arbete. För denna anställning består arbetsuppgifterna av att delta i och leda forskning inom projekt med industristöd som handlar om styrstrategier för optimal styrning av hybrida drivlinor på arbetsmaskiner med avseende på energiförbrukning och körbarhet, där statistiska data kan kombineras med maskinmodeller och vetskapen om att vissa körcykler är repetetiva. Uppgiften är en utmaning med tanke på arbetsmaskinernas transienta körcykler samt stora antal styrvariabler. Arbetet utförs i samverkan med ämnesansvarig och ämnesområdets medarbetare. Arbetet stöttas av en industrihandledare, en industridoktorand och provpersonal m fl.
Behörighet: Behörig att anställas som forskarassistent är den som avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. I första hand bör den komma ifråga som avlagt doktorsexamen högst fem år före ansökningstidens utgång.
Bedömningsgrunder: Som bedömningsgrund vid anställning som forskarassistent skall gälla graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning.
Vid tillsättning av denna anställning skall särskild vikt fästas vid vetenskaplig skicklighet.
Särskilt meriterande: Genuina kunskaper och erfarenhet inom området reglerteknik och modellering av tekniska system med avseende på prestanda med betoning på i första hand hybrida drivlinor. Kunskaper om modellering och reglerting av hydrauliska system.
Den sökande skall vara väl förtrogen med att undervisa och presentera forskning på engelska.
Vetenskaplig skicklighet skall ha visats genom egen forskning samt genom planering och ledning av forskning. Vetenskaplig skicklighet kan därutöver ha visats genom förmåga att i forskning uppnå resultat genom samverkan med andra lärare och genom förmåga att informera om forskning.
Pedagogisk skicklighet kan ha visats genom breda och gedigna kunskaper inom ämnet för anställningen.
Administrativ skicklighet skall ha visats genom erfarenhet av att utveckla och leda verksamhet och personal.
LiU ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald. Flertalet av våra lärare inom institutionen är män, varför kvinnor ges företräde vid tillsättning av denna anställning, vid i huvudsak lika meriter i övrigt.
Anställningsperiod: En forskarassistent skall anställas tills vidare, dock längst fyra år. Sådan anställning får förnyas så att den sammanlagda anställningstiden omfattar mer än fyra år, om det finns särskilda skäl.
Tillsättningsförfarande: Anställningen tillsätts av rektor efter förslag från LiTHs anställningsnämnd.
Ansökningsförfarande: Ansökan märkt Dnr LiU-2008/00547 jämte meritförteckning och de handlingar sökande önskar åberopa skall senast 2008-04-16 ha inkommit till universitetets registrator under adress: Linköpings universitet, 581 83 Linköping. Sökande skall till ansökan foga en kortfattad skriftlig redogörelse för sin vetenskapliga och pedagogiska verksamhet samt bifoga publikationslista, betygskopior och vetenskapliga arbeten i ett exemplar. Av publikationslistan skall framgå utgivningsförlag och utgivningsår på insända arbeten.
För sent inkommen ansökan beaktas ej.
För ytterligare information se: www.liu.se

Publiceringsdatum
2008-03-11

Anställningstyp/arbetstider
Tills vidare
Heltid
Efter överenskommelse.

Ersättning
Fast lön
Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange löneanspråk i ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2008-04-16

Kontakt
Professor Jan-Ove Palmberg, tfn 013/28 11 42, jan-ove.palmberg@liu.se
Intendent Kerstin Åberg, info. om lön och andra an, kerstin.aberg@liu.se

Facklig kontakt
Örjan Lönnevik (SACO), tfn 013/28 66 34, orjlo@tfk.liu.se
Agneta Anderson-Berg (OFR/S), tfn 011/36 35 12, agnan@isv.liu.se

Företag
Linköpings universitet

Adress
Linköpings universitet
58183 LINKÖPING

Kontaktuppgifter
Telefonnummer: 013-281000

Jobbnummer
161693

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Linköpings universitet: