Verksarkivarie med placering i Visby eller Stockholm - Sida - Arkivariejobb i Stockholm
Verksarkivarie med placering i Visby eller Stockholm
Sida / Arkivariejobb / Stockholm
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla arkivariejobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg
Visa alla jobb hos Sida i Stockholm

Är du en engagerad arkivarie som vill arbeta på en myndighet som har ett angeläget samhällsuppdrag? Vi söker en person som ska leda och driva utvecklingen av myndighetens arkivbildning och ansvara för myndighetens övergripande och strategiska arkivfrågor.
Sida är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Genom arbete tillsammans med andra aktörer bidrar vi till att genomföra Sveriges politik för global utveckling.
Avdelningen för Verksamhetsstöd (VERKSTÖD) har till uppdrag att stödja myndigheten i frågor om utvärdering, juridik, upphandling, intern service, intern styrning och kontroll, dokumentation och arkiv. Enheten Dokument, Administration och Resurs (DAR) har sin bas i Visby och har för närvarande 23 medarbetare varav fem är placerade vid centralarkivet i Stockholm.
Myndighetens utmaningar inom arkivområdet är flera. Arbetet med att skapa en infrastruktur för att långsiktigt hantera elektroniskt lagrad information (e-arkiv) fortsätter. Sidas stöd till Förvaltningsavdelningen vid Regeringskansliet gällande arkivhanteringen vid utlandsmyndigheterna behöver fortsatt utvecklas och stärkas.

Publiceringsdatum
2020-02-07

Dina arbetsuppgifter
I din roll som verksarkivarie ansvarar du för myndighetens övergripande och strategiska arkivfrågor. Du ansvarar även för ledning och utveckling av myndighetens arkivbildning.
Du kommer att vara delaktig i att utforma strategier och planer för en hållbar och långsiktig informationsförsörjning utifrån gällande regelverk. Det omfattar bland annat att förvalta och utveckla myndighetens verksamhetsbaserade arkivredovisning.
Tillsammans med övriga arkivarier arbetar du med den dagliga arkivhanteringen. Du svarar även för samråd med Riksarkivet respektive Regeringskansliet/Förvaltningsavdelningen samt representerar Sida vid nordiska arkivchefsmöten.
Ansvara för arbetet med myndighetens övergripande och strategiska arkivfrågor
Övergripande ansvara för planering, styrning och ledning samt utveckling av myndighetens arkivbildning
Ansvara för att fastställa centrala dokument inom området och svara för stöd och rådgivning till Sidas chefer och medarbetare inom området
Ansvara för kontakten med Riksarkivet, Justitiekanslern m.fl.
Företräda arkivfunktionen såväl internt som externt
Ansvara för att säkerställa nödvändig kunskaps- och metodutveckling samt
omvärldsbevakning inom arkivområdet
Ansvara för samråd med och stöd till Regeringskansliet/Förvaltningsavdelningen inom arkivområdet vad gäller ambassader med biståndsverksamhet. Det innefattar även att genomföra arkivstödresor
Utföra övrigt förekommande arkivuppgifter såsom att tolka och tillämpa arkivföreskrifter, utarbeta framställan om gallring, ordna och förteckna arkiv samt lämna ut allmän handling
Medverka till informationsspridning, metodutveckling och lärande inom det egna ansvarsområde

Kvalifikationskrav
Förutom nedanstående kvalifikationskrav hänvisas till Sidas personalpolicy på www.sida.se.

Utbildningsbakgrund
Relevant akademisk utbildning/examen som omfattar minst omfattar 40 p eller 60 hp inom Arkivvetenskap, eller motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig

Språk
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift

Kompetens och arbetslivserfarenhet
Flerårig erfarenhet av att arbeta som arkivarie, gärna i ledande position
Mycket god erfarenhet av tolkning och tillämpning av inom området relevanta lagar, förordningar och föreskrifter/regler
Erfarenhet av verksamhetsbaserad arkivredovisning
God erfarenhet av verksamhetsutveckling
God erfarenhet av digital informationshantering

Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som:
Kan leda förändring
Är noggrann, målinriktad och van att arbeta självständigt
Är utåtriktad och pedagogisk och trivs i rollen med att informera och ge stöd till medarbetare och chefer
Är analytiskt lagd
Är strukturerad och har en hög serviceambition
Skapar och underhåller nätverk såväl internt som externt

Sida har även definierat ett antal generella kompetenser som du som medarbetare behöver ha för att myndigheten ska kunna uppnå sina verksamhetsmål. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och söker dig som är initiativtagande och drivande och besitter kunskap och förståelse för att bidra till nytänkande och innovation. Du behöver ha en god förmåga att samarbeta med flera parter, god kommunikativ förmåga och kunna föra dialog samt förmåga att skapa förtroende bland de du möter och arbetar med. Du bör vidare vara flexibel för att hantera det oförutsägbara och vara lösningsorienterad.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Meriter
Erfarenhet av roll som verksarkivarie
Erfarenhet av personalledning
Erfarenhet av att driva utveckling
Erfarenheter av systemförvaltning/-utveckling, databashantering etc.
Erfarenhet av elektronisk dokument- och ärendehantering
Erfarenhet av arbete med långsiktigt bevarande av elektroniska handlingar och digital informationshantering
Erfarenhet av att tillämpa standarder inom informationshantering
Erfarenheter av arbete med informationssäkerhet
Erfarenhet av att utreda frågor om bevarande och gallring i IT-system
Erfarenhet som arkivarie från offentlig förvaltning

Anställningsvillkor
Befattningen avser en tillsvidareanställning med tillträde efter överenskommelse, och med placering antingen i Visby eller i Stockholm.
Provanställning tillämpas

Övrig information
Befattningen är säkerhetsklassad varför du måste vara svensk medborgare och också lämna samtycke till registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen om du blir erbjuden befattningen.
Information
Vid kontakt vänligen ange ref.nr 20/20.
Ytterligare upplysningar om befattningens innehåll lämnas av Thomas Küchen, 08-698 52 88, Mikael Andersson, 08-698 57 10, Karl Larsson, 08-698 50 39 eller Björn Strömberg 08-698 57 15.
Fackliga företrädare vid Sida är Saco Sida (kontaktperson: Ulrika Hessling Sjöström. tfn 08-698 53 74) och Fackförbundet ST inom Sida (kontaktperson: Lisbeth Nylund, tfn 08-698 40 19).
I Sidas rekryteringsprocess används urvalsfrågor som ett verktyg för att göra ett första urval. Var därför noga med dina svar så att de speglar din kompetens och erfarenhet på ett korrekt sätt.
Sista ansökningsdag är den 26 februari 2020.
Sida värdesätter de kvaliteter som en jämn könsfördelning och etniskt mångfald tillför.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2020-02-26
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Adress
Sida
Valhallavägen 199
10525 Stockholm

Jobbnummer
5085441

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Sida: