Uppsökande ungdomsarbetare - Göteborgs Stad, SDF Tynnered - Administratörsjobb i Göteborg
Uppsökande ungdomsarbetare
Göteborgs Stad, SDF Tynnered / Administratörsjobb / Göteborg
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla administratörsjobb i Göteborg, Mölndal, Partille, Kungälv
Visa alla jobb hos Göteborgs Stad, SDF Tynnered i Göteborg

Tynnered ?r en stadsdel i v?stra G?teborg med drygt 27 000 inv?nare med n?rhet till havet och god service. Stadsdelens fr?msta uppdrag ?r att erbjuda inv?narna tj?nster och service inom, f?rskola, skola, omsorg om ?ldre, funktionshindrade samt individ och familjer. Tynnered ?r en av de st?rsta f?rvaltningarna i staden med en omslutning p? cirka 1 300 mkr med 2 200 medarbetare. Vi arbetar utifr?n syns?ttet att m?ngfald och j?mn k?nsf?rdelning ?kar kvaliteten p? de tj?nster som SDF Tynnered erbjuder. Tynnered ?r en milj?diplomerad stadsdel.

Publiceringsdatum
2010-02-23

Arbetsuppgifter
SDN Tynnered s?ker en person till ungdomsprojektet Tryggare Tynnered. Vi str?var efter en helhetssyn p? ungdomars tillvaro och s?ker Dig som ?r socionom, socialpedagog, l?rare/pedagog, kulturvetare och fritidsutbildad och/eller har annan utbildning som bed?ms likv?rdig utifr?n uppdraget.
F?r att motverka ungdomsrelaterade sv?righeter (kriminalitet, droger, utanf?rskap) har Stadsdelsn?mnden Tynnered beslutat starta projekt Tryggare Tynnered. Projektet inneb?r ?kad n?rvaro av olika kompetenser i stadsdelen och skall arbeta med s?v?l individinriktade insatser som breda insatser f?r att motverka en destruktiv utveckling inom ungdomskulturen. Arbetet skall kopplas till ett trygghetst?nkande och till hur ungdomarna kan engageras att rikta sin energi att t?nka positivt vad g?ller egen och stadsdelens utveckling.
Genom att skapa m?tesplatser f?r dialog och delaktighet skall projekt Tryggare Tynnered ge otrygga ungdomar en m?jlighet att v?nda en negativ utveckling och tillvarata sina resurser p? ett positivt s?tt.
Tryggare Tynnered ?r ett samverkansprojekt mellan SDF Tynnereds olika verksamheter (individ- och familjeomsorgen, fritid, skola, resursverksamheten) och polisen V?stra Fr?lunda. F?reningar, ungdomar, f?r?ldrar och bostadsbolagen i omr?det kommer att inbjudas att delta. Projektet ?r tv??rigt och leds av en enhetschef. FoU v?st f?ljer och utv?rderar projektet.
Projektet skall arbeta upps?kande, fler vuxna skall finnas ute i omr?det d?r ungdomarna uppeh?ller sig och arbeta erbjudande. Projektet arbetar med ungdomarna i s?v?l grupp som enskilt och som ett komplement till och i samverkan med ?vriga insatser och verksamheter. Flexibilitet i arbetsmetoder utifr?n r?dande ungdomssituation skall utm?rka insatserna.

Kvalifikationer
Vi tror att Du;
* har intresse och fallenhet f?r arbete med ungdomar och ungdomskulturer liksom intresse f?r att utveckla och st?dja ungdomar/omr?det
* har intresse f?r och god erfarenhet av att arbeta f?rebyggande, fr?mjande och upps?kande
* har engagemang och energi f?r ungdomar i sv?righeter liksom f?rm?ga att arbeta m?l- och resultatinriktat med fokus p? helheten
* ?r ?ppen och lyh?rd f?r f?r?ndringar och utvecklingsm?jligheter. Du har en flexibel inst?llning till att resursen anv?nds d?r problemen f?r n?rvarande finns
* har goda omv?rldskunskaper och f?rm?ga till samverkan med andra verksamheter
* vill utveckla samverkan med andra samh?llsakt?rer i arbetet med att motverka ungdomsrelaterade sv?righeter
Stor vikt kommer att l?ggas vid personlig l?mplighet och kunskap om ungdomsproblem i f?rort.

Arbetstider och omfattning
Tidsbegr?nsad, tilltr?de: Snarast m?jligt, upph?r: 2010-12-31
L?n
L?n/Syssels?ttningsgrad: 100%, tj?nstg?ring b?de kv?llar och helger
Ans?kan
Sista ans?kningsdag: 2010-03-08
N?r du s?ker jobb hos oss vill vi att du anv?nder v?rt e-rekryteringsystem f?r att f? effektiv, snabb och s?ker hantering av din ans?kan.
Om du av n?gon anledning beh?ver skicka din ans?kan per post s? g?r du detta till adress: SDF Tynnered, Personalavdelningen
Trollb?rsv?gen 18,
421 08 V?stra Fr?lunda
M?rk din ans?kan med ref.nr 14/10.
Ange följande referens när du ansöker: 14/10
Ans?kan via extern webbplats

Kontakt
Torbj?rn Larsson, 031 - 366 41 60

Facklig kontakt
Inger Bergstr?m, 031-367 29 51
Rigmor Persson, 031-366 26 91

Företag
G?teborgs stad, SDF Tynnered

Adress
G?teborgs stad, SDF Tynnered

Jobbnummer
592907

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Göteborgs Stad, SDF Tynnered: