Universitetslektor i psykologi - sexologi - Göteborgs universitet, samhällsvetenskapliga fakultetskansliet - Universitetslärarjobb i Göteborg
Universitetslektor i psykologi - sexologi
Göteborgs universitet, samhällsvetenskapliga fakultetskansliet / Universitetslärarjobb / Göteborg
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla universitetslärarjobb i Göteborg, Mölndal, Partille, Kungälv
Visa alla jobb hos Göteborgs universitet, samhällsvetenskapliga fakultetskansliet i Göteborg

Göteborgs universitet ledigförklarar en anställning på halvtid som:
Universitetslektor i psykologi, E 324 4508/07 Placering vid
psykologiska institutionen Anställningen kommer i huvudsak att omfatta
undervisning och forskning i sexologi med beteendevetenskaplig inriktning.
Undervisningen är framför allt förlagd till fristående kurser och program inom
den grundläggande respektive avancerade nivån. Innehavaren av tjänsten skall
även vara beredd att åta sig undervisning inom andra av institutionens
undervisningsområden. Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid
vetenskaplig och pedagogisk skicklighet i lika mån. Utöver vad som
specifikt anges i anställningsprofilen förväntas innehavaren att delta i
institutionens inre arbete och pedagogiska utveckling, samt att vid behov åta
sig administrativa uppgifter och ledningsuppdrag. Externfinansierad forskning
utgör en viktig förutsättning för institutionens och enskilda lärares
forskningsverksamhet. Det ingår därför i anställningens arbetsuppgifter att
aktivt medverka i institutionens arbete för att finna extern finansiering.
Behörig till anställningen är den som avlagt doktorsexamen inom relevant
område eller har motsvarande kompetens, genomgått högskolepedagogisk utbildning
eller har motsvarande kompetens samt visat pedagogisk skicklighet. Det är ett
krav att den sökande har klinisk erfarenhet och handledningserfarenhet inom det
sexologiska området. Vidare är det ett krav att kunna uppvisa aktuell
vetenskaplig meritering som speglar pågående verksamhet inom det sexologiska
området. Meriteringsgrundande är även om den sökande är auktoriserad som klinisk
sexolog (NACS) och/eller är legitimerad som psykolog och /eller legitimerad
psykoterapeut. Aktuell publicering i internationella tidskrifter är
meriterande liksom att ha erhållit externa medel. Vikt kommer även att fästas
vid administrativ skicklighet samt vid förmåga att samverka med det omgivande
samhället och informera om forskning och utvecklingsarbete. I
rekryteringsprocessen kan det bli aktuellt med provföreläsningar och intervjuer
i vilka de sökande ges möjlighet att beskriva och utveckla sin egen syn på
lärar- respektive forskarrollen vid institutionen. Den som avser att
söka bör ta del av Regler för samhällsvetenskapliga fakultetsnämndens förfarande
vid rekrytering och anställning av lärare . Dessa finns att tillgå som pdf-fil
på fakultetens hemsida www.samfak.gu.se (Regler, policies, dokument och rapporter)
eller kan rekvireras hos handläggande tjänsteman Göran Liljedahl på telefon 031
786 10 94 alternativt e-post Goran.Liljedahl@samfak.gu.se .
Ansökan skall vara utformad enligt den struktur som anges i Mall för
ansökan om anställning som och befordran till professor eller universitetslektor
vid samhällsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet . Mallen kan hämtas
från www.samfak.gu.se/om_fakulteten/regelbok / under rubriken
Personal och likabehandling. Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i
enlighet med ledigkungörelse och ansökningsmall samt att den inlämnas senast
sista ansökningsdag. Högst 10 vetenskapliga skrifter och högst 10 läromedel
kan åberopas. Vad gäller sökandes åberopade skrifter medges att dessa inges inom
tre veckor från ansökningstidens utgång. Dock skall det i så fall i separat
komplettering till förteckningen över arbeten anmälas vilka arbeten sökande
ämnar inkomma med inom dessa tre veckor. Därutöver skall två identiskt lika
uppsättningar förvaras hos den sökande tills dess fakultetskansliet meddelar
till vilka sakkunniga de skall skickas.

Publiceringsdatum
2007-12-17

Anställningstyp/arbetstider
Tills vidare. Deltid. Dagtid. 50%.

Ersättning
Fast lön. Löneanspråk anges i ansökan.
Facklig företrädare
SACO Inger Wilgotson Lundh, telefon 031 786 19 87.
OFR/S Eva Sjögren, telefon 031 786 11 69.
SEKO Lennart Olsson, telefon 031 786 11 73.

Kontakt
stf prefekt Ingela Thylefors, telefon 031-786 16 67.
Tomas Tjus, telefon 031-786 16 74.

Så ansöker du
Ansökan, med angivande av referensnummer, ställs till Göteborgs universitet,
Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet, Box 720, 405 30 Göteborg. Sista
ansökningsdag är 2008-01-31.

Företag
Göteborgs universitet, samhällsvetenskapliga fakultetskansliet
Box 720
405 30 GÖTEBORG Tel 031-7860000
Fax 031-7731940

Jobbnummer
79227

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Göteborgs universitet, samhällsvetenskapliga fakultetskansliet: