Universitetslektor i Internationella relationer - Malmö högskola - Universitetslärarjobb i Malmö
Universitetslektor i Internationella relationer
Malmö högskola / Universitetslärarjobb / Malmö
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla universitetslärarjobb i Malmö, Burlöv, Lomma, Vellinge
Visa alla jobb hos Malmö högskola i Malmö

Se fullst?ndig annons p? www.mah.se/platsannonser
Institutionen f?r Globala politiska studier
Institutionen f?r Globala politiska studier, som bildades i juli 2007, ?r en flervetenskaplig undervisnings- och forskningsmilj? som ?r uppbyggt kring sex ?mnen: Europastudier, Freds- och konfliktvetenskap, Genusvetenskap, Internationella relationer, M?nskliga r?ttigheter och Statsvetenskap. Institutionens utbildningar och forskning inriktar sig p? globala samh?llsprocesser och de konkreta och skiftande konsekvenser som dessa kan ha p? samh?lle och individer.

Publiceringsdatum
2008-04-25

Dina arbetsuppgifter
Att undervisa, handleda och bedriva forskning i ?mnet Internationella relationer (undervisning inom n?rliggande ?mnen och omr?den p? Globala politiska studier kan f?rekomma).
Bidra till kursutveckling
Bidra till ?mnets vetenskapliga utveckling
Bidra till institutionens gemensamma forsknings-, utbildnings- och organisatoriska utveckling
Beh?righet att anst?llas som universitetslektor ?r den som har
* avlagt doktorsexamen eller motsvarande kompetens eller har n?gon annan yrkesskicklighet som ?r av betydelse med h?nsyn till anst?llningens ?mnesinneh?ll och de arbetsuppgifter som ing?r i anst?llningen
* genomg?tt h?gskolepedagogisk utbildning eller p? annat s?tt f?rv?rvat motsvarande kunskaper
* visat pedagogisk skicklighet
Vid anst?llning som lektor kr?vs vid Malm? h?gskola som beh?righet ut?ver vad som anges i punkterna 1 till 3 ovan:
* god f?rm?ga att samverka med det omgivande samh?llet och att informera om verksamheten inom ansvarsomr?det
* god f?rm?ga att utveckla och leda verksamhet och personal
* god samarbetsf?rm?ga
F?r denna anst?llning kr?vs ?ven:
* avlagd doktorsexamen i relevant samh?llsvetenskapligt eller humanistiskt ?mne
* dokumenterad erfarenhet av undervisning och forskning inom ?mnesomr?det Internationella relationer samt
* god k?nnedom om central teoribildning och forskning inom IR-omr?det
* f?rm?ga att undervisa p? engelska
Bed?mningsgrunder
Bed?mningsgrunder vid anst?llning av universitetslektor ?r graden av s?dan skicklighet och f?rm?ga som utg?r krav f?r beh?righet enligt ovan. S?rskild vikt f?sts vid den vetenskapliga och pedagogiska skickligheten. Kompetensen i dessa avseenden ges lika stor betydelse vid bed?mningen.
D?rut?ver skall g?lla graden av administrativ och annan skicklighet som ?r av betydelse med h?nsyn till det ?mnesinneh?llet som h?gskolan best?mmer f?r anst?llningen och de arbetsuppgifter som skall ing? i anst?llningen. (HF 4 kap, 15?)
Erfarenhet av, eller kunskap om, Malm? h?gskolas perspektivomr?den ?r meriterande.
Vidare ?r det meriterande med erfarenhet av arbete i en flervetenskaplig milj?.
S?rskilt meriterande ?r erfarenhet av pedagogiskt utvecklingsarbete inom Bolognaprocessen.
* vrigt
Tilltr?de enligt ?verenskommelse. Anst?llningen avser heltidsanst?llning, tillsvidare med placering vid institutionen f?r Globala politiska studier. Malm? h?gskola till?mpar individuell l?nes?ttning samt kan komma att till?mpa provanst?llning.
Malm? h?gskola f?rs?ker aktivt tillvarata de kvaliteter som j?mn k?nsf?rdelning och m?ngfald tillf?r verksamheten.
Upplysningar
Kristian Sj?vik, Prefekt, institutionen f?r Globala politiska studier, tel. 040-665 71 77
Magnus Ericson, ?mneskoordinator, Internationella relationer, tel. 040-665 71 76

Arbetstider och omfattning
Tillsvidare
Heltid
Tillsvidare, Heltid, Tilltr?de enligt ?verenskommelse
L?n
Fast l?n
Malm? h?gskola till?mpar individuell l?nes?ttning samt kan komma att till?mpa provanst?llning
Ans?kan
Sista ans?kningsdag: 2008-05-19
Ange följande referens när du ansöker: KS 41-2008/540

Företag
Malm? h?gskola

Adress
Malm? h?gskola
20506 MALM?

Kontaktuppgifter
Telefonnummer: 040-665 70 00

Jobbnummer
204520

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Malmö högskola: