Universitetslektor i evolutionär insektsekologi. - Stockholms Universitet - Universitetslärarjobb i Stockholm
Universitetslektor i evolutionär insektsekologi.
Stockholms Universitet / Universitetslärarjobb / Stockholm
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla universitetslärarjobb i Stockholm, Solna, Sundbyberg, Lidingö
Visa alla jobb hos Stockholms Universitet i Stockholm

Handl?ggare: Anslaget p? Stockholms universitet
Felicia Markus den 28 februari 2008
Telefonnummer: 08-16 17 67
Faxnummer: 08-16 35 71
E-postadress: felicia.markus@science.su.se
STOCKHOLMS UNIVERSITET s?ker en
UNIVERSITETSLEKTOR I EVOLUTION?R INSEKTSEKOLOGI
vid Zoologiska institutionen (ref nr SU 612-0601-08).
Sista ans?kningsdag: 25 mars 2008

Publiceringsdatum
2008-02-28

Dina arbetsuppgifter
Innehavaren av denna tj?nst skall inom Zoologiska institutionen utveckla och leda kurser i zooekologi, entomologi och evolutionsbiologi, fr?mst evolution?r ekologi, samt handleda examensarbeten och forskarstuderande inom detta omr?de. I arbetsuppgifterna ing?r undervisning, kursledarskap, handledning, forskning samt administrativa uppgifter.
Beh?righetskrav
Beh?rig att anst?llas som lektor ?r den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens, har genomg?tt h?gskolepedagogisk utbildning eller p? annat s?tt f?rv?rvat motsvarande kunskaper, samt har visat pedagogisk skicklighet.
Samarbetsf?rm?ga, och s?dan f?rm?ga och l?mplighet i ?vrigt som beh?vs f?r att fullg?ra arbetsuppgifterna v?l, ?r ett allm?nt beh?righetskrav.
S?kande kan vid ans?kningstillf?llet beg?ra att pr?vas f?r anst?llning som professor. Beg?ran skall i s?dant fall anges tydligt i ans?kningsbrevet. Beh?rig att anst?llas som professor ?r den som har visat s?v?l vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. F?r att kunna anst?llas som professor g?ller f?ljande kvalifikationskrav:
* v?l dokumenterad vetenskaplig skicklighet p? h?g internationell niv?, och
* v?l dokumenterad pedagogisk skicklighet.
Bed?mningsgrunder
Vid anst?llningen skall lika vikt f?stas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Dessutom f?sts vikt vid administrativ skicklighet. Till vetenskaplig skicklighet h?r bl a visad f?rm?ga att erh?lla externa forskningsanslag.
F?ljande erfarenheter ?r meriterande:
* Forskningsverksamhet inom evolution?r insektsekologi
* Undervisningserfarenhet och erfarenhet av att leda kurser p? h?gskoleniv?, s?rskilt inom evolution?r ekologi
* Erfarenhet av att handleda doktorander
Institutionen v?lkomnar s?rskilt kvinnliga s?kande eftersom flertalet av dess universitetslektorer ?r m?n.
Riktlinjer f?r ans?kans utformning
Riktlinjer f?r hur ans?kan skall utformas finns angivna i Mall f?r ans?kan om anst?llning som och befordran till professor eller universitetslektor vid Stockholms universitet. Mallen kan h?mtas p? www.su.se/nyanstallning eller rekvireras fr?n handl?ggaren.
Upplysningar
Upplysningar om anst?llningen l?mnas av S?ren Nylin, prefekt vid Zoologiska institutionen, soren.nylin@zoologi.su.se , tel: 08-16 40 33. Fr?gor om ans?kningsf?rfarandet kan st?llas till handl?ggaren, Felicia Markus, felicia.markus@science.su.se , tel: 08-16 17 67. Fackliga f?retr?dare: Bo Ekengen (SACO) och Lisbeth H?ggberg (ST) tel vx: 08-16 20 00, Gunnar Stenberg (SEKO) tel: 070-316 43 41.
F?r ytterligare information
* Stockholms universitet: www.su.se
* Zoologiska institutionen: www.zoologi.su.se
* Universitetets anst?llningsordning m m: www.su.se/nyanstallning

Adress
Stockholms universitet, Registrator/P?, 106 91 Stockholm
E-postadress: registrator@su.se , tel: 08-16 33 20, fax: 08-16 38 66.
V?lkommen med din ans?kan, som skrivs p? engelska, senast den 25 mars 2008.
Ange ref nr SU 612-0601-08.

Anställningstyp/arbetstider
Tills vidare
Heltid
L?n
Fast l?n
Individuell
Ans?kan
Sista ans?kningsdag: 2008-03-25
Ange följande referens när du ansöker: SU 612-0601-08
Vi tar emot ans?kan via e-post: regitrator@su.se

Kontakt
S?ren Nylin, Prefekt, 08-164033, felicia.markus@science.su.se
Felicia Markus, Handl?ggare, 08-16 17 67

Facklig kontakt
Bo Ekengren, 08-162000

Företag
Stockholms Universitet

Adress
Stockholms Universitet
10691 STOCKHOLM
Bes?ksadress
Stockholms Universitet
Universitetsv?gen 10
STOCKHOLM
Hitta p? karta

Jobbnummer
148435

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Stockholms Universitet: