Universitetslektor i dermatologi och venereologi - Linköpings universitet - Gymnasielärarjobb i Linköping
Universitetslektor i dermatologi och venereologi
Linköpings universitet / Gymnasielärarjobb / Linköping
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla gymnasielärarjobb i Linköping, Mjölby, Åtvidaberg, Finspång
Visa alla jobb hos Linköpings universitet i Linköping

LINKÖPINGS UNIVERSITET/Hälsouniversitetet ledigförklarar en anställning
som Universitetslektor i dermatologi och venereologi med inriktning mot
psoriasisforskning. Anställningen är förenad med en specialistläkaranställning
vid Universitetssjukhuset i Linköping med placering vid Institutionen
för klinisk och experimentell medicin. Ämnesområde: Dermatologi och venereologi.
Beskrivning av ämnesområdet: Ämnet omfattar basal och tillämpad forskning
rörande hudens struktur och funktion samt diagnostik, terapi och prevention av
hudsjukdomar och sexuellt överförda sjukdomar. Arbetsuppgifter: I
anställningen som lärare ingår att bedriva forskning och utbildning samt
administrativt arbete. Till en lärares uppgifter hör också att följa
utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som
har betydelse för arbetet. Innehavare av anställning som universitetslektor
skall kunna medverka i grundläggande högskoleutbildning inom Linköpings
universitet. Vid Hälsouniversitetet tillämpas studentaktiva undervisningsformer.
Den aktuella anställningen är inrättad för att bedriva betydelsefull
forskning om psoriasis vid Linköpings universitet varför vetenskaplig
skicklighet skall ha visats framförallt genom egen forskning inom
psoriasisområdet. Anställningen ses som en karriäranställning med möjlighet till
befordran till professor om den sökande begär det och har behörighet för en
sådan anställning. Behörighet: Behörig att anställas som
universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande
vetenskaplig kompetens som är av betydelse med hänsyn till anställningens
ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen, har
genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat
motsvarande kunskaper samt har visat pedagogisk skicklighet.
Upplysningar: Professor Inger Rosdahl, tel 013-281056, e-post Inger.Rosdahl@liu.se eller prefekt Tommy
Sundqvist, tel 013-224782, e-post tomsu@imk.liu.se . Upplysningar om ärendets
formella handläggning lämnas av sekreteraren i Hälsouniversitetets
anställningsnämnd Christina Lundgren, tel 013-227660, e-post chrlu@huk.liu.se . Fackliga företrädare är
Örjan Lönnevik (SACO), tel 013-286634, e-post orjlo@ifm.liu.se och Agneta Anderson-Berg
(OFR/S), tel 011-363512, e-post agnan@isv.liu.se . Sökande skall till
ansökan foga: 1) Kortfattad skriftlig redogörelse (1 exemplar) för
vetenskaplig och pedagogisk verksamhet samt erfarenhet från att leda och
utveckla personal och verksamhet. Av redogörelsen skall framgå vilka
undersökningar och resultat samt prestationer i övrigt som främst bör beaktas i
tillsättningsärendet. 2) Styrkt meritsammanställning samt vidimerade
kopior av de betyg och övriga handlingar som åberopas - 1 exemplar. 3)
Förteckning över vetenskapliga arbeten - 1 exemplar. 4) Förteckning
över de högst 10 vetenskapliga arbeten som sökande anser vara mest meriterande
för den aktuella anställningen - 1 exemplar. Av förteckningen skall framgå
utgivningsförlag och utgivningsår. 5) Vetenskapliga arbeten enligt
föregående punkt i 3 exemplar, varav ett exemplar sändes tillsammans med
handlingarna under punkt 1-4 till registrator. De andra två uppsättningarna av
skrifterna skall vara uppdelade och numrerade i två paket som förvaras av den
sökande och efter anvisning från sekreteraren i anställningsnämnden direkt
tillställas de sakkunniga. För mer information : www.liu.se .

Publiceringsdatum
2008-01-07

Anställningstyp/arbetstider
Tills vidare. Tillträde efter överenskommelse. Heltid. Schemalagd arbetstid.

Ersättning
Fast lön. Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange löneanspråk i
ansökan!

Så ansöker du
Ansökan inkommen senast 080211. Ansökan märkt Dnr LiU 2007/00298 skall senast
2008-02-11 ha inkommit under adress:Linköpings universitetRegistrator581 83
Linköping För sent inkommen ansökan kommer ej att beaktas.

Företag
LINKÖPINGS UNIVERSITET
Hälsouniversitetet
581 83 LINKÖPING Tel 013-222000
Mer information på http://www.lu.se

Jobbnummer
90737

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Linköpings universitet: