Universitetslektor i automatiseringsteknik - Högskolan i Skövde - Universitetslärarjobb i Skövde
Universitetslektor i automatiseringsteknik
Högskolan i Skövde / Universitetslärarjobb / Skövde
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla universitetslärarjobb i Skövde, Tibro, Tidaholm, Götene
Visa alla jobb hos Högskolan i Skövde i Skövde

H?gskolan i Sk?vde ?r en expansiv h?gskola som erbjuder b?de traditionella och unika utbildningar inom en m?ngd omr?den. H?gskolan har idag omkring 470 anst?llda och 8 200 studenter och utg?r en viktig resurs f?r regionens utveckling. Verksamheten ?r samlad inom tre tematiska institutioner: Kommunikation och information, Teknik och samh?lle samt V?rd och natur.
Institutionen f?r teknik och samh?lle s?ker en
Universitetslektor i automatiseringsteknik med inriktning mot virtuella produktframtagningsprocesser, Dnr HS 2008/100-42
Anst?llningen ?r inom ?mnet automatiseringsteknik som behandlar automatiserade produktionssystem. I detta inbegrips sambandet mellan m?nniskor och maskinsystem samt integrering av processer f?r produktframst?llning.
Inriktningen mot virtuella produktframtagningsprocesser r?r studierna om hur anv?ndandet av fr?mst simuleringsverktyg men ?ven ?vriga datoriserade ingenj?rsverktyg inom industrin kan fr?mjas och f?rb?ttras.
Beh?rig f?r anst?llningen ?r den som har:
* avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens inom automatiseringsteknik med inriktning mot virtuella produktframtagningsprocesser.
* genomg?tt h?gskolepedagogisk utbildning eller p? annat s?tt f?rv?rvat motsvarande kunskaper samt
* visat pedagogisk skicklighet.
Vid denna anst?llning g?ller f?ljande bed?mningsgrunder:
* f?rm?gan att bedriva industrirelevant forskning helst i externfinansierade projekt
* graden av samarbetsf?rm?ga och l?mplighet i ?vrigt att utf?ra arbetsuppgifterna v?l,
* graden av s?dan skicklighet som ?r ett krav f?r anst?llningen (se beh?righetskraven),
* graden av administrativ och annan skicklighet som ?r av betydelse med h?nsyn till ?mnesinneh?ll och arbetsuppgifter,
* graden av skicklighet att utveckla och leda personal och verksamhet vid h?gskolan samt
* f?rm?ga att samverka med det omgivande samh?llet och att informera om forskning och utvecklingsarbete.
Vid denna anst?llning kommer stor vikt att f?stas vid f?rm?gan att bedriva industrirelevant forskning. Anst?llningen innefattar undervisning och forskning inom angivet ?mnesomr?de och inriktning samt administrativt arbete. Undervisningen ska kunna bedrivas b?de p? svenska och p? engelska. D? samtliga universitetslektorer inom ?mnesomr?det ?r m?n v?lkomnar H?gskolan s?rskilt kvinnliga s?kande.
Upplysningar om anst?llningen l?mnas av prefekt Nomie Eriksson. Facklig information l?mnas av Joachim Samuelsson (SACO), Rosa Christiansen (ST) eller Elisabeth Berggren (L?rarf?rbundet). Samtliga personer n?s via H?gskolans v?xel 0500-44 80 00. Till ans?kan ska bifogas styrkt meritf?rteckning, kortfattad skriftlig redog?relse f?r vetenskaplig, pedagogisk och ?vrig verksamhet (inklusive planer p? framtida arbete och utveckling inom respektive verksamhet), intyg p? h?gskolepedagogisk utbildning eller redog?relse f?r motsvarande kunskaper, publikationslista samt de arbeten som ?beropas, h?gst fem vetenskapliga publikationer (varav minst tv? publicerade under de senaste tre ?ren) och h?gst fem arbeten avsedda att dokumentera den pedagogiska skickligheten. Information om anst?llningar vid H?gskolan finns i v?r Anst?llningsordning, bland annat en rekommendation f?r utformning av meritportf?lj. Samtliga handlingar ska s?ndas in i tre exemplar (i tre identiska paket) som utan vidare sortering kan skickas till sakkunniga. (Handlingarna b?r, s? l?ngt det ?r m?jligt, vara p? engelska vilket m?jligg?r att handlingarna kan granskas av utl?ndsk sakkunnig.) Enligt Riksarkivets f?reskrifter f?rvaras alla ans?kningshandlingar i tv? ?r efter tills?ttningen.

Publiceringsdatum
2008-04-21

Arbetstider och omfattning
Tillsvidare
Heltid
Anst?llningen ?r en tillsvidareanst?llning som omfattar 100 %.
L?n
Fast l?n
M?nadsl?n
Ans?kan
Sista ans?kningsdag: 2008-06-15
Ans?kan skickas till
Registrator
H?gskolan i Sk?vde
Box 408, 541 28 Sk?vde
Ange följande referens när du ansöker: HS 2008/100-42
Vi tar emot ans?kan via e-post: registrator@his.se

Företag
H?gskolan i Sk?vde

Adress
H?gskolan i Sk?vde
Box 408
54128 SK?VDE
Bes?ksadress
H?gskolev?gen 1

Kontaktuppgifter
Telefonnummer: 0500-448000

Jobbnummer
197598

Observera att sista ansökningsdag har passerat.
Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Högskolan i Skövde: