Universitetslektor/adjunkt i pedagogik - Växjö universitet - Universitetslärarjobb i Växjö
Universitetslektor/adjunkt i pedagogik
Växjö universitet / Universitetslärarjobb / Växjö
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla universitetslärarjobb i Växjö, Alvesta, Uppvidinge, Lessebo
Visa alla jobb hos Växjö universitet i Växjö

V?xj? universitet ?r ett kunskapscentrum i stark utveckling. Cirka 14 000 studenter ?r registrerade inom grundutbildningen. H?r finns ocks? cirka 260 studerande inom forskarutbildningen. 1 000 personer ?r anst?llda som forskare, l?rare eller administrat?rer.
V?xj? universitet har tillsammans med H?gskolan i Kalmar best?mt sig f?r att arbeta f?r en fusion mellan l?ros?tena f?r att bli ?n mer konkurrenskraftiga i s?v?l utbildning som forskning. Planen ?r att det nya universitetet startar den 1 januari 2010. Det nya universitetet kommer initialt att omfatta omkring 25 000 studenter och 2 000 anst?llda.
V?xj? universitet ?r ett kunskapscentrum i stark utveckling. Cirka 14 000 studenter ?r registrerade inom grundutbildningen. H?r finns n?ra 300 studerande inom forskarutbildningen. 1 000 personer ?r anst?llda som forskare, l?rare eller administrativ personal.

Publiceringsdatum
2008-06-23

Arbetsuppgifter
Universitetslektor/adjunkt i pedagogik
* mnesomr?de f?r befattningen:
Pedagogik med inriktning mot didaktik

Dina arbetsuppgifter
Anst?llningen avser arbete relaterat till l?rarutbildning och l?rares fort- och vidareutbildning. Befattningens huvudsakliga fokus ?r barns och ungdomars utveckling och pedagogiskt arbete i fritidshemmet d?r s?rskild f?rtrogenhet med professionen fordras. Utbildning f?r annan typ av fritidsverksamhet kan ocks? komma i fr?ga.
Arbetsuppgifterna f?r en lektor best?r av
* undervisning, dvs planering, genomf?rande och utvecklingsarbete av kurser
* forskning med huvudsaklig inriktning mot fritidshem
* handledning och examination av examensarbeten och uppsatser
* samverkan med f?rskola i den verksamhetsf?rlagda delen av l?rarutbildningen
* samverkansuppdrag.
Arbetsuppgifterna f?r en adjunkt best?r av
* undervisning inriktad mot pedagogik och didaktik i l?rarutbildningen samt i uppdragsutbildningar
* kurs- och programutveckling samt kursadministration
* handledning av examensarbeten och uppsatser
* samverkan med fritidshemmet i den verksamhetsf?rlagda delen av l?rarutbildningen.
S?rskilda uppdrag av administrativ och/eller ledningskarakt?r kan periodvis ing? i befattningen.

Kvalifikationer
Bed?mningsgrunder - beh?righetskrav (enl HF):
Beh?rig att anst?llas som lektor ?r den som har avlagt doktorsexamen i pedagogik eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har n?gon annan yrkesskicklighet som ?r av betydelse med h?nsyn tagen till anst?llningens ?mnesinneh?ll och de arbetsuppgifter som skall ing? i anst?llningen, har genomg?tt h?gskolepedagogisk utbildning eller p? annat s?tt f?rv?rvat motsvarande kunskaper, samt har visat pedagogisk skicklighet.
Beh?rig att anst?llas som adjunkt ?r den som har avlagt examen fr?n grundl?ggande h?gskoleutbildning eller har motsvarande kompetens, har genomg?tt h?gskolepedagogisk utbildning eller p? annat s?tt f?rv?rvat motsvarande kunskaper, samt har visat pedagogisk skicklighet.
Bed?mningsgrunder - ?vriga:
F?r f?ltet relevant yrkesutbildning. Meriterande ?r dessutom dokumenterad och v?l vitsordad erfarenhet av
* undervisning, utbildningsplanering, pedagogisk ledning och utvecklingsarbete inom fritidshem
* forskning, undervisning och utbildningsplanering inom h?gskola/universitet med inriktning mot fritidshem
Innehavaren f?ruts?tts fungera i l?rarlag, studentgrupper och tillsammans med potentiella uppdragsgivare d?r samarbetsf?rm?ga och flexibilitet ?r av stor betydelse.
Avv?gning mellan bed?mningsgrunder:
Vid tills?ttningen av en lektor kommer lika stor vikt att f?stas vid erfarenhet av arbete inom f?rskola/fritidshem och forskning och undervisning p? h?gskoleniv? med s?rskild inriktning p? f?rskola/fritidshem.
Vid tills?ttning av en adjunkt kommer lika stor vikt att f?stas vid vetenskaplig skicklighet, pedagogisk skicklighet och praktisk yrkeserfarenhet inom omr?det

Arbetstider och omfattning
Tillsvidare, tilltr?de: Efter ?verenskommelse
L?n
L?n/Syssels?ttningsgrad: Individuell l?nes?ttning
Ans?kan
Sista ans?kningsdag: 2008-08-04
Ans?kan m?rkt med ref nr ska ha inkommit till V?xj? universitet, Registrator, 351 95 V?xj? senast sista ans?kningsdatumet. Ans?kan ska ?tf?ljas av en kortfattad skriftlig redog?relse f?r den vetenskapliga och pedagogiska verksamheten, styrkt meritf?rteckning och betygskopior samt de vetenskapliga arbeten som ?beropas, h?gst tio arbeten. Samtliga handlingar ska ins?ndas i tre exemplar och ordnas i tre likadana upps?ttningar. S?kande som ?nskar pr?vas f?r en professur skall anm?la detta i sin ans?kan.
F?r information kring ans?kningsf?rfarandet se www.vxu.se/intranet/handbok_personal under fliken rekrytering samt PDF-filen anst?llningsordningen med bilagor. H?r finns den information om vilka handlingar du ska bifoga din ans?kan och hur antagningsf?rfarandet g?r till vid fr?mst l?raranst?llningar.
Ange följande referens när du ansöker: 595/2008

Kontakt
Ingeborg Moqvist-Lindberg, 0470-708958, ingeborg.moqvist-lindberg@vxu.se
Tor Ahlb?ck, 0470-708260, tor.ahlback@vxu.se
Karolina ?sterdahl, 0470-708674, karolina.osterdahl@vxu.se

Facklig kontakt
Rositha Randver, , 0730-59 60 96, rositha.randver@vxu.se
Mitsuru Suzuki, , 070-677 71 33

Företag
V?xj? universitet

Adress
V?xj? universitet
35195 V?xj?

Jobbnummer
256052

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Växjö universitet: