Universitetsadjunkt i vårdvetenskap med klinisk tjänstgöring - Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområ - Universitetslärarjobb i Uppsala
Universitetsadjunkt i vårdvetenskap med klinisk tjänstgöring
Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområ / Universitetslärarjobb / Uppsala
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla universitetslärarjobb i Uppsala, Östhammar, Sigtuna, Österåker
Visa alla jobb hos Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområ i Uppsala

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 42.000 studenter, 7.000 anställda och en omsättning på 6,7 miljarder kronor.Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap/Vårdvetenskap.

Del av anställningen (50 %) är verksamhetsknuten till Region Uppsala, Akademiska sjukhuset, verksamhetsområde geriatrik.

Arbetsuppgifter: I anställningen ingår att ansvara för och genomföra teoretiska utbildningsmoment inom sjuksköterskeprogrammen och fristående kurser. I detta ingår undervisning, administration och för de olika verksamheterna viktiga utvecklings-arbeten och kortare projekt. Till under­visning räknas också kursansvar och kursadministration. Ansvar för planering och genomförande av de studerandes verksamhetsförlagda utbildning (VFU). Ansvara för fortlöpande utvärdering och utveckling av VFU. I tjänsten ingår även att särskilt arbeta med geriatrikens kliniska utbildningsavdelningar (KUA). Bidra till utveckling av sjuksköterskeutbildningarnas yrkesrelevans ur ett vårdvetenskapligt perspektiv. Stödja yrkeshandledarna i praktiska handledningssituationer. Ansvara för handledning av nyanställda sjuksköterskor. Delta i arbetet med nationella kliniska slutexaminationer. Till arbetsuppgifterna hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.

Behörighetskrav:
Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som har avlagt examen från grundläggande högskoleutbildning eller har motsvarande kompetens, genomgått högskolepedagogisk utbildning, eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper och visat pedagogisk skicklighet samt har den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra anställningen väl. En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor, eller motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren. Förmåga att kunna undervisa, samt utföra arbetsuppgifter inom Region Uppsala Akademiska sjukhuset, på svenska är ett krav.

Bedömningsgrunder
Leg. sjuksköterska. Magisterexamen inom vårdvetenskap. Erfarenhet och förmåga av handledning inom verksamhetsförlagd utbildning både gällande studenter, anställda sjuksköterskor samt övrig personal. Aktuellt arbete med KUA är meriterande. Prövningen av den pedagogiska skickligheten avser såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning som handledning och examination. Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad så att även kvaliteten kan bedömas. Utbildning på forskarnivå i vårdvetenskap är en merit. Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, förutom dokumenterade meriter, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Bedömningsgrunder, övrig skicklighet
Administrativ skicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas vikt. Även förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete kommer att beaktas. Personliga förhållanden (t ex föräldraledighet) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande till godo bör anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter.

Ansökningsförfarande: Ansökan skall innefatta handlingar enligt vetenskapsområdet för Medicin och farmacis hemsida:

http://www.medfarm.uu.se/for_anstallda/dokument/Regler_och riktklinjer/Rekrytering/

Universitetets anställningsordning och riktlinjer för anställning av lärare finns på:

https://mp.uu.se/web/info/anstallning/rekrytera-anstalla/larare

Det är önskvärt att löneanspråk anges i ansökan.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet. Lön sätts efter kompetens.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Efter överenskommelse

Anställningsform: Tidsbegränsad vikariatsanställning t.o.m. 1 år med möjlighet till förlängning.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av
Bitr.prefekt Carina Ahlstedt, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, tel 070-167 9594, carina.ahlstedt@pubcare.uu.se
Verksamhetschef Geriatrik Akademiska sjukhuset, Mikael Köhler mejladress: mikael.kohler@akademiska.se

Välkommen med din ansökan senast den 19 April 2018, UFV-PA 2018/995.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Varaktighet, arbetstid
100 %. Tillträde: Snarast Visstidsanställning

Publiceringsdatum
2018-04-12

Ersättning
Fast lön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2018-04-19
Ange följande referens när du ansöker: UFV-PA 2018/995
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Företag
Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområ

Adress
Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområ
Box 256
75200 Uppsala

Kontorsadress
Box 256

Jobbnummer
4079088

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområ: